Rūjienas bibliotēku vēsture

  • Pievienots: 26.10.2020.
  • Sagatavoja: Gita Vesere, Maija Jostsone, Žanna Bergmane
  • Organizācija: Rūjienas pilsētas bibliotēka

Ieskats Rūjienas pilsētas bibliotēkas vēsturē līdz 2000. gadam

Rūjienas sabiedriskā bibliotēka darbību uzsāka 1927. gada decembrī. Tās dibinātāji: Rūjienas biedrību apvienība, tās sastāvā Rūjienas pilsētas, izglītības, skolotāju un apkārtnes amatnieku biedrības. Pārstāvji no minētām biedrībām veica priekšdarbus bibliotēkas dibināšanai, pieprasot grāmatas no Kultūras fonda, izstrādāja noteikumus, uz kura pamata biedrības apņemas kopīgi uzturēt bibliotēku un lasītavu. 1927. gada 14.februārī Rūjienas biedrību apvienība pilnvarojusi Jāni Plataci saņemt piešķirtās kultūras fonda bibliotēkas grāmatas un parakstīt Kultūras fonda bibliotēku noteikumus. Lai nebūtu jāalgo bibliotekārs, bibliotēkas valde griezās pie Rūjienas skolotāju biedrības ar lūgumu uzņemties grāmatu izdalīšanu. 1928. gada beigās bibliotēkā bija 350 lasītāju, izsniegums 5176 sējumi. 1929. gadā – 227 lasītāji, izsniegums – 4052 sējumi. Bibliotēka atradās Raiņa ielā 4.

1934. gada 22. septembrī Rūjienas sabiedriskā bibliotēka tiek likvidēta; to pārņem Rūjienas pilsētas valde. Rūjienas pilsētas bibliotēka uzsāk darbu 1934. gada 21. oktobrī.

Vairāk:

Ieskats Rūjienas pilsētas bibliotēkas vēsturē līdz 2000. gadam

Rūjienas pilsētas bērnu bibliotēkas vēsture

Rūjienas pilsētas bērnu bibliotēka dibināta 1951. gada jūlijā. No rajona bibliotēkas fonda bērnu bibliotēkai tika nodotas aptuveni 500 grāmatas. Lasītāju skaits – 131, izsniegums – 1100 vienības. 

Bibliotēkas vadītājas:

1951 – 1953 – Velta Zvarģe-Purmale

1953 – 1977 – Ārija Breģe

1977 – 1997 – Daina Vitmane

1997 – 1999 – Maija Jostsone

Vairāk:

Rūjienas pilsētas bērnu bibliotēkas vēsture