Paula Alkšņa darba žurnāli

Pauls Alksnis, dzīvojot un saimniekojot Augstrozes “Jaundruķī”, no 1926. gada 6. maija līdz 1931. gadam rakstījis “Darba žurnālus”. Tās ir burtnīcas, kurās detalizēti fiksētas sējas, pļaujas, celtniecības, dažādi pirkumi un citi saimniecībai svarīgi darbi un notikumi, kā arī pierakstīti laika vērojumi par katru dienu.

Paulis dzimis 1904. gada rudenī Matīšos, kalēja Jēkaba Alkšāna ģimenē. Lai gan Paulim bijusi liela vēlme iegūt izglītību bijis jāstrādā ģimenes saimniecībā, kurai piederējuši 100 hektāru zemes ar 19 saimniecības ēkām. Paulis pašmācības ceļā apguvis grāmatvedību un veicis rūpīgu uzskaiti visiem saimniecības ienākumiem un izdevumiem. Daudz laika atvēlējis arī zinātniskās literatūras lasīšanai.

Ar Paula Alkšņa darba žurnāliem var iepazīties Latviešu folkloras krātuves digitālajā arhīvā.