Novadpētniecība / Valoda, folklora, etnogrāfija / Folklora / Valmieras 1., 2. un 3. pamatskolas vākums

Valmieras 1., 2. un 3. pamatskolas vākums

Valmieras 1., 2., 3. pamatskolas folkloras vākums [584]. Folkloras vākšanu un krājumu no dažādajām Valmieras skolām [584] organizējis un veidojis zīmēšanas skolotājs Juris Vītols (1869–1944), ko bērni un viņu vecāki mīļi saukuši tikai par Vītoliņu. Viņš dzimis Umurgā, bijis ievērojams Valmieras fotogrāfs, arī gleznotājs, par zīmēšanas skolotāju strādājis līdz aiziešanai pensijā 1934. gadā. Viņš draudzējies ar dzejnieku Rietekli, Umurgas skolotāju Mārtiņu Bērziņu, ar kuru bijušas kopējas intereses tautas tradīciju vākšanā. Jura Vītola personīgajā krājumā [542] 1923 folkloras vienības, no kurām pēdējās 239 iegūtas no Valmieras muzeja 2009. gadā. Šeit arī saglabājusies daļa no sarakstes ar Annu Bērzkalni par skolēnu iesaistīšanu un ieinteresēšanu folkloras pierakstē. Skolotājs lūdzis, lai viņa savās vēstulēs diplomātiski paslavē aktīvākos bērnus un iedvesmai atsūta savu portretu.

Apvienojoties Valmieras 6., 4., 3. pamatskolai, izveidojās 2. pamatskola, ko tautā sauca par ”ganiņu skolu”, jo mācības tajā sākās tikai oktobrī. Folkloras vākumā [584] ar 6502 variantiem pieminēta arī Valmieras Latviešu skolu biedrības pamatskola. Bērnu savāktais krājums izceļas ar dažāda formāta papīra lapām, glītiem rokrakstiem, lielu bērnišķību, skolotāja precizējumiem un papildinājumiem. Nikolajs Vasiļjevs pie savām mīklām un sakāmvārdiem (584, 85–195 un 457–585) pierakstījis “ganos iedams sakrājis”. Elvīra Polis savā burtnīcā (854, 4654–4752) ielikusi zīmīti: “Kad dabūšu ko zināt, tad krāšu atkal. Es vēlētos, kaut es arī savu krājumu kuŗ redzētu drīzā laikā”.

Vākuma beigās (854, 4926 – 6502) pievienoti materiāli, ko iesniegusi Rīgas 14. pamatskolas latviešu valodas skolotāja Paulīna Vītiņa – 1924. gadā ar Valmieras 1. pamatskolas skolēnu palīdzību savāktās dziesmas, rīmes, teicieni u.c. Šis materiāls ir ļoti vienveidīgs, jo vākts pēc jautājumu lapām Bērnu dziesmu krājumam. Neparastākais šāda veida krājumam, ka ir arī melodiju pieraksti (584, 5888–5894) no 14 gadīgā Jāņa Dreimaņa (1909–1963), vēlākā komponista un diriģenta.

Ar Valmieras 1., 2. un 3. pamatskolas vākumu var iepazīties Latviešu folkloras krātuves digitālajā arhīvā.