Aktualitātes / Nodarbību cikls “Biblioterapija  ikvienam”

Nodarbību cikls “Biblioterapija  ikvienam”

Biblioterapija ar psihoterapeitu Ivaru Baulu. 4 nodarbības Mazsalacas bibliotēkā 25.augustā, 15. un 29. septembrī, 3.novembrī plkst. 16.00

Jēdzienu “biblioterapija” saprotam gan kā terapijas formu, gan bibliotēkas ikdienas darbu- problēmu uzklausīšanu, lasāmvielas ieteikšanu. Pastāv gan arī uzskats, ka biblioterapiju drīkst praktizēt tikai un vienīgi mediķi. Tomēr arī tie, kas biblioterapiju uzskata par ārstēšanu, dziedēšanu ar literatūru, nekļūdās, lai gan jēdziens “biblioterapija” ir daudz plašāks — ar to tiek saprasts arī personības attīstīšanas un pilnveidošanas process.

Biblioterapija. 4 Lekciju plāns, izmantojot eksistenciālās psihoterapijas metodiku.

1. Lekcija 25. augustā plkst.16.00. Dzīve (un nāve). Mēs esam dzīvi, bet mirsim un dzīvojam pasaulē, kas gan atbalsta, gan noliedz dzīvi.

2. Lekcija 15. septembrī plkst.16.00. Jēga (un absurds). Mums ir apzināta spēja un tieksme pēc jēgas, bet mēs dzīvojam neskaidrā un dažreiz haotiskā pasaulē, kas piedāvā daudzas nozīmju sistēmas un arī noliedz jēgu.

3. Lekcija 29. septembrī plkst. 16.00. Brīvība (un determinisms). Mēs esam brīvi un apņēmīgi, un dzīvojam pasaulē, kas pieļauj un sašaurina mūsu brīvību.

4. Lekcija 3. novembrī plkst. 16.00. Kopība (un vientulība). Cilvēka vēlmi un spēju pēc autentiskām attiecībām apkaro neautentiskums, atsvešinātība un vientulība.

Katrs no šiem pāriem nav atdalāms no sava pretmeta, neviens no pozitīvajiem aspektiem nevar tikt realizēts pilnībā, dzīve ir lemta nāvei, ikkatram sākumam pienāk gals, mūsu brīvība ik brīdi saduras ar mūsu nebrīvi, un šos eksistences paradoksus nav iespējams atrisināt matemātiski. Tātad lekciju vadošā tēma ir cilvēka tieša konkrēta sastapšanās ar lielajiem dzīves jautājumiem, izdzīvojot tos caur literāru un potenciāli transformējošu pieredzi.

Sadarbības partneri :

  • Valmieras Zonta klubs
  • Valmieras novada pašvaldības 2023.gada iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkurss. Projekts: nodarbību cikls “Biblioterapija ikvienam” Mazsalacā.
  • Valmieras bibliotēka
  • NORDPLUS ADULT projekts 2023/2024 “Demokrātiskā bibliotēka”