Notikumi / Publiskā diskusija “Lielo ģimeņu labbūtība Valmieras novadā”

Publiskā diskusija “Lielo ģimeņu labbūtība Valmieras novadā”

Norises datums: 17.05.2024

Šā gada 15. maijā pasaulē atzīmē Starptautisko ģimenes dienu. To ir dibinājusi ANO ģenerālā Asambleja 1993. gadā. Savukārt Latvijā Ģimenes dienu kā oficiālus svētkus atzīmē salīdzinoši nesen – kopš 2008. gada. Valdībā Demogrāfijas lietu padomes ietvaros tiek meklēti risinājumi tam, lai risinātu dzimstības ilgstošo lejupslīdi. Lai ģimenēs ienāktu viens, divi vai vairāk bērni, ļoti liela nozīmē ir pašvaldību veidotajai dzīvestelpai, atbalstam un ilgtermiņa vīzijai. Šīs īpašās nedēļas ietvaros, lai aktualizētu ģimeņu un it īpaši lielo (3 un vairāk
bērnu) labbūtību Valmieras novadā, aicinām vecākus piedalīties Biedrības “Vidzemes lielo ģimeņu biedrība” organizētajā publiskajā diskusijā “Lielo ģimeņu labbūtība Valmieras novadā” 2024. gada 17. maijā plkst. 11.30-13.00 Valmieras Integrētās bibliotēkas 2. stāvā, Cēsu ielā 4, Valmierā.


Jebkura cilvēka pasauli veido ne tikai ģimenē pārmantotās vērtības un priekšstati, bet arī plašāk tveramas sociālās norises: ciema, pilsētas, valsts saimnieciskā un pārējā politika, tuvāko kaimiņvalstu centieni, Eiropas kopīgās ieceres, to īstenošanas mehānismi, aizvien noteiktāk – arī globālie procesi. Šīs apkārtējās un strauji mainīgās vides ietvarā rodās jaunas ģimenes, kurām jāizdara ilgtermiņa izvēle – vai tajās ienāk bērni. Lai Latvija kā valsts spētu atjaunoties, tad vidēji ikkatrā ģimenē būtu jābūt 2,1 bērnam, tātad jātiecas uz 3+ ģimeņu skaita pieaugumu, vienlaikus – jānodrošina kvalitatīvs un stabils atbalsts arī 1 vai 2 bērnu ģimenēm.

Diskusijas laikā visi kopā meklēsim atbildes uz jautājumu par lielo ģimeņu labbūtības uzlabošanā Valmieras novadā.
Ievadvārdus teiks Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa, kura no 2009. līdz 2021. gadam bijusi Carnikavas novada domes priekšsēdētāja, līdztekus profesionālajām
darba gaitām ir trīs bērnu mamma, četri mazbērni. Elīna Treija, kura vada Latvijas daudzbērnu ģimeņu apvienību, sniegs ieskatu daudzbērnu ģimeņu labbūtībā Vidzemes
reģionā, salīdzinot 2023. gada un 2024. gada atbalsta izmaiņas. Valmieras novada mērs Jānis Baiks un Madonas novada mērs Agris Lungevičs skaidros savu redzējumu un paveiktos darbus lielo ģimeņu labbūtības veicināšanā sevis vadītajos novados. Pēc šīs informatīvās un ievirzošās izklāsta daļas dosimies diskusijā. Diskusijas moderators – Andis Apsītis, Vidzemes lielo ģimeņu biedrības līdzdibinātājs, astoņu bērnu tēvs.

Diskusija “Lielo ģimeņu labbūtība Valmieras novadā”