Avotiņa Daina

Dzimusi:1926. gada 4. novembrī Valmierā, Latvijas Republikā
Darbības joma:literāte, tulkotāja, redaktore
Saistība ar novadu:dzimusi Valmierā
Avotina Daina

Dzīve un radošā darbība

Avotiņa Daina (dzimusi Lejiņa;  4.11. 1926. Valmierā) – rakstniece. Dzimusi mežsarga ģimenē. Mācījusies Bejas, Ingažu, Augšgaujas pamatskolās, Gaujienas vidusskolā, beigusi Rīgas 3. vidusskolu (1947). Studējusi Latvijas Valsts Universitātē Filoloģijas fakultātē (1947-1951). Strādājusi Latvijas Valsts Izdevniecībā par redaktori un Oriģināldaiļliteratūras redakcijas vadītāju (1951-1967), laikraksta “Literatūra un māksla” galvenā redaktora vietnieci (1967-1968). Organizējusi un vadījusi Rakstnieku Savienības Literatūras propagandas biroju (1968-1971). Rakstnieku Savienības valdes sekretāre 1976-1980). Rakstnieku Savienības biedre (1965). LPSR Nopelniem bagātā kultūras darbiniece (1986), Lietuvas PSR Nopelniem bagātā kultūras darbiniece (1987). Pirmā dzejoļa publikācija almanahā “Jauno vārds”1955. gadā. Pirmais dzejoļu krājums – “Magoņu vasara” (1965). Avotiņa ir arī vairāku prozas darbu autore. Avotiņas dzejai un prozas darbiem raksturīga liriska ievirze. Dzejā (krājums “Vērmeļu vīns” 1967, “Delnā kā bezdelīdzēns” 1971) dominē mīlestības pārdzīvojumi, sievietes iekšējās pasaules atklāsme. Stāstā “Zuze” (1973), romantiskajā triloģijā “Celmi pie upes” (1978), “Pāri akacim” (1983), “Nāk diena pēc dienas” (1990) darbība risinās galvenokārt Latvijas laukos pirms 2. pasaules kara, kara laikā un pirmajos pēckara gados. Romantiskajā diloģijā “Saksiņu vējos. Akmens enkurs” (1976. kopā ar A. Šliseru) tēlots nabadzīgs Kurzemes zvejniekciems ar tā ļaudīm. Prozas darbos plaši izmantoti metaforizēti un personificēti dabas priekšstati, kas palīdz atklāt raksturu psiholoģiju un personāžu savstarpējās attieksmes. Ceļojuma piezīmēs “Vakaru valodas” (1968) liriskas pārdomas par iespaidiem Lietuvā, tās kultūru, vēsturi, cilvēkiem. Aprakstu grāmatā “Baltijas toverī sālīti…” (1973, kopā ar J. Peteru) stāstīts par redzēto un izjusto Vidzemes Jūrmalciemā, tā ļaužu dzīvi agrāk un mūsu dienās. Literāri portreti un atmiņu skices apkopotas grāmatā “Tuvie” (1985). Avotiņa veicinājusi latviešu un lietuviešu savstarpējo kultūras sakaru paplašināšanos, rakstījusi par Lietuvu, tulkojusi lietuviešu rakstnieku V.Bubņa, J.Marcinkeviča, S. Nēres, J. Apuša, V. Mikolaiša- Putina un citu autoru darbus, kopā ar V. Ļūdēnu sastādījusi latviešu dzejnieku darbu izlasi lietuviski “Zvani” (Viļņā 1968). Tulkojusi arī no krievu valodas. Sastādījusi J. Sudrabkalna, M. Ļermontova, Armēnijas un Moldovas dzejnieku darbu izlases.

Avots: Latviešu rakstnieki biogrāfijās. – Rīga:Zinātne, 2003. – 51. lpp.

Foto: https://www.discogs.com/artist/1615453-Daina-Avoti%C5%86a

LIteratūra: 

 • Latviešu rakstnieki biogrāfijās. – Rīga:Zinātne, 2003. – 51. lpp.
 • Gudriķe B. Atrast sevi // Karogs. -1977, 1., 2. lpp,
 • Brīdaka L. Ko es zinu // Karogs. – 1986, 11. lpp.
 • Pansijā pie Dainas Avotiņas: [Stāsta D. A.] / Pierakst. G.Ozoliņa // Diena. – 1996, 29. lpp.
 • Avotiņa, Daina. Sāpīgie, bet svētīgie atradumi : [saruna ar rakstnieci, romāna “Zudībais atrastais” aut.] / Daina Avotiņa ; pierakst. Eva Mārtuža // Latvijas Avīze. – ISSN 1407-3331. – Nr. 61 (2004, 2. marts.), 30. lpp.
 • Avotiņa, Daina. Ja vari palīdzēt kādam… : [saruna ar romāna “Kapteiņa Jēka mīlestība” aut. D.Avotiņu] / pierakst. Māra Svīre // Lauku Avīze – 2000, 15. jūl., 28. lpp. – ( Mājas viesis ).
 • Avotiņa, Daina. Virs Dainas Avotiņas galvas drūzmējas prozas mākoņi : [saruna ar rakstn. D.Avotiņu : sakarā ar grām. “Ticu zemei un cilvēkiem” iznākšanu] / pierakst. Regīna Tamane // Auseklis – 1999, 29. apr., 3. lpp.
 • Avotiņa, Daina “Es redzu…” // Zintnieks – 1998,  Nr. 9 (maijs), [1.] lpp.
 • Avotiņa, Daina “Ļoti liela dzeja ir pati dzīve…” : [Saruna ar Limbažu raj. novadn., dzejn. D.Avotiņu : Sakarā ar 70.dz.d.] / pierakst. Īrisa Daiņa // Auseklis – 1996, 2. nov.
 • Avotiņa, Daina. Pansijā pie Dainas Avotiņas : [Stāsta rakstn.] / pierakst. Gunita Ozoliņa // Diena. – 1996, 29. maijs
 • Avotiņa, Daina. Zemniece. Pansijas turētāja. Arī dzejniece : [Saruna ar dzejn. D. Avotiņu] / Pierakst. R.Tamane // Lauku Avīze – 1995, 3. nov., 25. lpp.
 • Bērsons, Ilgonis. Novembra jubilāri : Decembra jubilāri // Grāmatu Apskats – 1996. – Nr. 20/21. – 10.-15., 54.-55..lpp. (par Dainu Avotiņu)
 • Daiņa, Īrisa. Mīlēta un mīloša : [Par dzejn. Dainas Avotiņas jubilejas svinībām Staicelē (Limbažu raj.)] // Auseklis – 1996. – 7..nov.
 • Tam nemieram… : [sakarā ar rakstn. un tulk. Dainas Avotiņas 75.dz.d.] // Karogs – 2001, Nr.11, 208.lpp.
 • Tamane, Regīna. “Vēl gadiņus piecus, vēl desmit nodzīvot…” : [par rakstn. Dainu Avotiņu : sakarā ar 75.dz.d.] / tekstā stāsta D.Avotiņa // Auseklis – 2001, 6. nov., [1.] lpp.
 • Vējāns, Andris. “No Valmieras, no Gaujas…” : Dainai Avotiņai // Ziemeļlatvija. – 1997, 5. jūl.

Elektroniskie resursi: 

https://www.literatura.lv/lv/person/Daina-Avotina/871631

Dainas Avotiņas darbi Valmieras un novadu bibliotēkās