Novadpētniecība / Novadnieki / Literāti / Bekmanis Zigmunds

Bekmanis Zigmunds

Dzimis:1966. gada 2. maijā Valmieras rajona, Burtniekos Latvijas PSR
Darbības joma:literatūra, žurnālistika, pedagoģija, amatiermāksla, režija
Saistība ar novadu:dzimis Burtniekos (Valmieras raj.)
Zigmunds Bekmanis

Dzīve un radošā darbība

Bekmanis Zigmunds (dzimis 2.05.1966. Valmieras rajona Burtniekos) – dzejnieks un prozaiķis.
Dzimis latviešu valodas skolotājas un veterinārārsta ģimenē. Mācījies Dzelzavas astoņgadīgajā skolā (1973-1981), beidzis Cesvaines vidusskolu (1984), LVU Bioloģijas fakultātes neklātienes nodaļu (1991), mācījies E.Melngaiļa Tautas mākslas centra amatierteātru režisoru kursos (1994-1997). Skolas gados strādājis par pastnieku Madonā, vēlāk šoferis kolhozā “Dzelzava”, bibliotekārs Dzelzavā un bibliotēkas vadītājs Aizpurvē, mākslinieciskās daļas vadītājs Dzelzavas kultūras namā, bioloģijas skolotājs Cesvaines internātskolā, ūdens kadastra daļas vadītājs Madonas reģionālajā dabas aizsardzības komitejā, sauszemes ekosistēmu aizsardzības inspektors. 1994. – 1999. Madonas rajona padomes kultūras nodaļas vadītājs, kopš 1995. gada Cesvaines Tautas teātra režisors. No 1990. gada ir Vidzemes jauno literātu apvienības biedrs un vadītājs, J.Zābera piemiņas fonda valdes priekšēdētājs (no 2000).

Pirmā publikācija – dzejolis ”Maldugunis” žurnālā “Draugs”( 1985 Nr.6). Z.Bekmaņa dzeja publicēta kopkrājumā “Nenoticiet savām acīm” (1992),”Savējie” (2001) un krājumā “Ceļš uz mājām” (1996). Zigmunda Bekmaņa dzeja ir tradicionāla, liriska. Tajā dziļi izteikta saistība ar dabu, tās norišu un liriskā varoņa emocionāli psiholoģisko stāvokļu sabalsošanās, atklājas ilgas pēc harmoniskas mīlestības, kā arī Latvijas un dzimtā novada mīlestība.

Citi darbi: Trīs dienas pēc pastardienas : romāns. – Rīga: Lauku Avīze, 2001, dzejoļu krājums “Sudraba vilnis. Zelta smilts” (2003), krājums “10 Latvijas simtgades ceļi” (2018), stāsti bērniem “Apkārt pasaulei blusas mugurā” (2020).

Avots: Latviešu rakstniecība biogrāfijās. – Rīga: Zinātne, 2003. – 66. lpp.

Foto: https://www.literatura.lv/personas/zigmunds-bekmanis

Elektroniskie resursi: 

https://biblioteka.madona.lv/ru/novadnieku-datubaze?id=143&leter=B

Zigmunda Bekmaņa darbi Valmieras un novadu biliotēkās