Novadpētniecība / Novadnieki / Literāti / Cedriņš Vilis

Cedriņš Vilis

Dzimis:1914. gada 19. decembrī Valmieras apriņķī, Valmieras pagasta “Skujās”, Vidzemes guberņā
Miris:1946. gadā Vorkutā, PSRS
Darbības joma:literatūra, izdevējdarbība (redaktors)
Saistība ar novadu:mācījies Lizdēnu, Labrenču, Ambas skolās (Rencēnu pag.), beidzis Valmieras ģimnāziju
Vilis Cedrins

Dzīve un radošā darbība

Cedriņš Vilis (19.12. 1914. Valmieras pagasta “ Skujās “-6. (8.?)01. 1946. nometnē Vorkutā, PSRS) – dzejnieks.
Dzimis namdara ģimenē. 1918. – 1921. gados kopā ar ģimeni bijis bēgļu gaitās Sibīrijā. 1921. gadā atgriezies Latvijā, mācījies Lizdēnu, Labrenču, Ambas skolā, Valmieras ģimnāzijā (1929-1933). Pēc ģimnāzijas beigšanas studējis tieslietas. Strādājis laikrakstā “Brīvā Zeme “, bijis laikraksta ” Tēvijas Sargs” redactors (1938-1940). 1940. gadā precējies ar dzejnieci  M. Čuibi. 2. pasaules kara laikā darbojies Mākslas un sabiedrisko lietu departamentā. 1944. gada nogalē un līdz 1945. gada maijam Kurzemē strādājis gadījuma darbus. Pēc nacistu kapitulācijas arestēts un notiesāts.
Pirmā publikācija – dzejolis “Dzejnieka dzīve” žurnālā ” Jaunais Cīrulītis” (1929)(10.nr). Krājumā “Sidraba jātnieks” (1935) iekļaujas folkloras latviskā baroka tradīcijā, to sintezējot ar klasicisma un vēlīnā romantisma poētiku. Krājumā “Ziemeļu dārzos” (1942) vairāki liroepiski darbi, pastorāles, kā arī romantisko motīvu stilizācijas. Cedriņa dzejā idilles, elēģijas, romances formās dominē Latvijas pagātnes un novadu, nacionāla rakstura, mīlas un dabas attēlojums patētiskā vai skumīgā, balādiski mistiskā izteiksmē. Daļā Cedriņa dzejas ir heroiski patriotiski motīvi, intīmo pārdzīvojumu rotaļīga atklāsme, rezignācija par jaunības un dzīves skaistuma zudību. Cedriņa stila būtiskākās iezīmes ir krāšņs un simboliski ietonēts epitets, ritma dažādība. Cedriņš atdzejojis J.V. Gētes liroepiku. “Romas elēģijas” (1941), “Hermanis un Doroteja” (1942), H. Longelova  u.c autoru darbus. Periodikā publicējis rakstus par politikas un kultūras jautājumiem, dažkārt ar pozitīvisku ievirzi.
Izdoti Raksti 2 sējumos (Stokholmā 1965). Dzejas izlase “Mūži un maiņas” (1994).
Piemiņas akmens Rencēnos (1989) un Rīgā I Meža kapos (abu autors – tēlnieks V. Titāns).

Avots: Latviešu rakstniecība biogrāfijās. – Rīga : Zinātne, 2003. – 119. lpp.

Foto: https://www.literatura.lv/personas/vilis-cedrins

Elektroniskie resursi:

https://www.literatura.lv/personas/vilis-cedrins

https://timenote.info/lv/Vilis-Cedrins

Literatūra:

 • Grīns J. Dzejnieks ar ozolzīli mirušā plaukstā
 • Grīns J. Redaktora atmiņas. – Stokholma, 1968
 • Vecgrāvis V. [Ievads V. Cedriņa dzejoļu kopai] // Avots, 1988, 5.
 • Titāne V. Vilis Cedriņš // Varavīksne, 1993, R,1993
 • Čuibe M. Portrets // Cedriņš V. Mūži un maiņas. R, 1994
 • Titāne V. Burtnieku apvāršņa dzejnieks Vilis Cedriņš.R, 1994
 • Zālītis J. Vilis Cedriņš // Latviešu rakstnieku portreti, R., 2002
 • Latviešu rakstnieku portreti. Pozitīvisti. – Rīga : Zinātne, 2002. – 203. lpp.
 • Kaldupe S. No jūras līdz “Ošu zemei” : Dokumentāls atmiņu stāsts. – R., 2001. – 155. lpp.
 • Ķezbers K. Mana Roma un Meka : atmiņu stāsti. – [Bruklina] : Grāmatu Draugs, 1976. – 155. lpp.
 • Čuibe M. Formu un drupu bezdelīgas : Ainas un atspīdumi. – [Vesterosa]:Ziemeļblāzma,1975. – 63. lpp.
 • Kalmīte J. Draugs draugam // Liesma. – 1990. – 5. janv.
 • Māsēns K. Kopā ar Vili Cedriņu // Liesma. – 1990. – 28. febr.
 • Rakstniecības, teātra un mūzikas muzejs, inv.nr. 378695.
 • Grīns J. Redaktora atmiņas / Sakārtojis Erīns Grīns. – [Stokholma] : Daugava,1968. – 183. lpp.
 • Čaks A. Jaunākais dzejnieks // Daugava. – 1936. – Nr.1. – 74. lpp.
 • Rudzītis J. Paši savā valstī // Raksti par latviešu sasniegumiem Latvijas valsts divdesmit gados. – R., 1938. -125., 126. lpp.
 • Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas Rokrakstu un reto grāmatu nodaļa, V.Cedriņa fonds, Rk 7014.
 • Unāms Ž. Aiz trejdeviņiem kalniem // Dzīvesstāsts un kultūrvēsturiskas skices. – [Grandheivena] : Aka,1975. – 257. lpp.
 • Strēlerte V. Viļa Cedriņa dzejas “Ziemeļu dārzos” // Tēvija. – 1942. – 20. jūn.
 • Unāms Ž. Zem Barbarosas šķēpa // Kara gadu pieredze, vērojumi, atmiņas. – Grandheivena ; Īstlansinga] : Aka; Gauja,1975. – 281., 282. lpp.
 • Vīksna I. Viņi palika Kurzemē : Atmiņas par Jāni Medeni un Vili Cedriņu // Latvija Amerikā. – 1951. – 15.,24. dec.
 • Zīverts M. Par sevi: Autobiogrāfija, intervijas, vēstules / Sast. V. Hausmanis. – R., 1991. – 61., 62. lpp.
 • Via Dolorosa : Staļinisma upuru liecības. Ceturtā grāmata. – R., 1995. – 294., 295. lpp.
 • Bērsons I. Represētie literāti :Vilis Cedriņš // Rakstnieka Vārds. – 1992. – 22. apr.
 • Briedis A. Tagad vieta zināma // Liesma. – 2004. -28. maijs.
 • Mežaka Maija. Vērtē Rainis Cedriņš : [Par rakstnieka Viļa Cedriņa dēlu Raini Cedriņu] // Liesma. – (1997). – 23.aug., 4.lpp.
 • Titāne Vizbulīte. Kā tapa “Mūži un maiņas” jeb Kā es no cirvja kāta zupu vārīju : [par dzejnieku Vili Cedriņu (1914-1946)] // Liesma. – (1999). – 14. dec., 5. lpp.