Čuibe Mirdza

Dzimusi:1917. gada 15. septembrī
Mirusi:2009. gada janvārī
Darbības joma:filoloģija, literatūra
Saistība ar novadu:bērnībā un jaunībā dzīvojusi Valmierā, Rūjienā

Dzīve un radošā darbība

Čuibe Mirdza (15.09.1917. bēgļu vilcienā ceļā no Valmieras uz Maskavu)- rakstniece.
Tēvs- skolotājs, vēlākais Latvijas skolu departamenta direktora vietnieks Arnolds Čuibe. Ģimene atgriezusies Latvijā 1918. gadā. Čuibe beigusi Rīgas 1. valsts ģimnāziju (1934). Studējusi LU baltu filoloģiju (1934-1941). 1940. gadā precējusies ar dzejnieku Vili Cedriņu. Kopš 1944. gada oktobra Zviedrijā, precējusies ar vijolnieku Kārli Vestenu. Strādājusi par grāmatvedi Latviešu palīdzības komitejā Stokholmā (1964-1983). LaRA biedre. Latvijas PEN kluba biedre.
Pirmā publikācija – dzejojums “Gadskārtu maiņas” žurnālā “Daugava” 1937. gadā (11. numurā). Dzejoļu krājums “Mežroze” vācu okupācijas laikā palicis neiespiests. Čuibes dzejai krājumā “Vakarlaiva” (1978) raksturīga folklorai tuva tēlainība, ētisks pasaules skatījums, uzsvērta dzīvības un skaistuma nezūdamība un atjaunošanās. Īsprozas krājumos “Stundas un pulksteņi” (1974), “Torņu un drupu bezdelīgas” (1975, K. Barona prēmija 1976) “Grēkāboli” (1981, Kultūras fonda balva 1982) laikmeta notikumi un bērnības atmiņu ainas, pārdomas par cilvēka un dzimtenes likteni 20. gadsimtā atainotas impresioniskā stilā, reāli fakti un iespaidi tēloti elēģiskā, rezignētā intonācijā.

Avots: Latviešu rakstniecība biogrāfijās. – Rīga : Zinātne, 2003. – 131. lpp.

Foto: http://garamantas.lv/lv/illustration/1566564/Cuibe-Mirdza

Elektroniskie resursi: 

https://www.literatura.lv/personas/mirdza-cuibe

Mirdzas Čuibes darbi Valmieras un novadu bibliotēkās

Literatūra: 

  1. Vecgrāvis V. Mirdza Čuibe // Jaunās Grāmatas, 1989, Nr.11
  2. Raksta Mirdza Čuibe / Vēstules sakārt. V. Titāne // LM, 1992, 11.-18.IX
  3. Čuibe Mirdza. Eriņu muiža : [Bērnības atmiņas] // Liesma. – (1997). – 13., 16., 23. aug., 8. lpp. ; 20. aug., 4. lpp.
  4. “Karoga” jautājumi trimdas rakstniekiem : [Rakstn. atbildes uz žurn. red. jaut.] / Mirdza Čuibe, Andrejs Eglītis, Rita Gāle, Irma Grebzde, Indra Gubiņa, Lolita Gulbis, Jānis Gulbītis-Viesiens, Andrejs Irbe, Astrīde Ivaska, Laima Kalniņa, Jānis Klīdzējs, Ivars Lindbergs, Baņuta Rubesa, Juris Silenieks, Dzintars Sodums, Benita Veisberga, Dzidra Zeberiņa, Aina Zemdega // Karogs – 1995. – Nr.11 – 208. – 237. lpp.
  5. Kur dusa tiem, to nezina neviens : [sakarā ar dzejn. Viļa Cedriņa (1914-1946) 85. dz.d. : vēstules] / Vilis Cedriņš. Mirdza Čuibe – Viļa Cedriņa piemiņas sarīkojumam : Upsalā, 8.12.1999 / Mirdza Čuibe // Literatūra un Māksla Latvijā – 1999, 23.dec., 3. lpp.
  6. Landrāts, Jānis Mirdza Čuibe : [Sakarā ar rakstn. 80.dz.d.] // Rūjienas Vēstnesis. – 1997, 20.sept., 4. lpp.
  7. Zaļu tālumu redzēt : [par rakstnieci Mirdzu Čuibi : sakarā ar 85. dz.d.] / A.K. // Karogs. – Nr.9 (2002), 209. – 210. lpp.