Novadpētniecība / Novadnieki / Literāti / Eldgasts Haralds (Jānis Miķelsons)

Eldgasts Haralds (Jānis Miķelsons)

Dzimis:1882. gada 8. jūnijā, Dīķeru (Ķoņu) pagasta “Siliņos”, Latvijā
Miris:1926. gada 18. augustā, Liepājā, Apbedīts Rīgā, Meža kapos
Darbības joma:komerczinātnes, rakstniecība
Saistība ar novadu:mācījies Burtnieku draudzes skolā
Pseidonīmi:Eldgasts Haralds, Sirotājs
Eldgasts Haralds

Dzīve un radošā darbība

Eldgasts Haralds (īstajā vārdā Jānis Miķelsons; 8.06.1882. Dīķeru (Ķoņu) pagasta Siliņos – 18.08. 1926. Liepājā, apbedīts Rīgā, Meža kapos) – rakstnieks.
Dzimis rokpeļņa ģimenē. Mācījies Burtnieku draudzes skolā (1892-1896), Pētera I reālskolā Rīgā (1897-1899). Studējis komerczinātnes (1900- 1910). Piedalījies braucienā uz Ameriku, strādājis par kuģa rakstveža palīgu. (1909-1919) bijis skolotājs Krievijā (Vologdā) un Ukrainā. 1922. gadā atgriezies Latvijā, dzīvojis Rīgā, (1923-1926) Liepājā, bijis laikraksta “Kurzemes Vārds” redaktors un skolotājs.
Literāro darbību sācis 1904. gadā žurnālā “Vērotājs”. Publicējis apcerējumu “Janis Rozentāls”. Haralds Eldgasts kļuva populārs 1905. gadā ar programmatisko romānu “Zvaigžņotās naktis”, kurā grēksūdzes un pašanalīzes formā izteikti pretrunīgi personības intīmie pārdzīvojumi un mēģinājums atrisināt konfliktu starp materiālo un garīgo pasauli. Tas ir pirmais modernais romāns latviešu literatūrā. Romāna priekšvārdā H. Eldgasts izklāstīja savu izpratni par mākslu un tās attiecībām ar sabiedrību, uzsverot mākslas neatkarību un cilvēka dvēseles atklāsmi kā mākslinieka jaunrades vienīgo mērķu. Romāns izraisīja asu kritikas reakciju un ierindoja Eldgastu dekadentos. Arī vēlākajos darbos – lugā “Dēmona paradīzē” (1907), stāstu un tēlojumu krājumā “Vižņi” (1908), romānā “Sudrabotā saulē” (1924) un citos, dažādos aspektos aplūkotas indivīda problēmas, centrā izvirzot personību – ideālistu. Ideju realizācija Eldgasta darbos nereti deklaratīvā, samākslotā formā. Mākslinieciski izstrādāta autobiogrāfija grāmatā “Pa okeānu” (1912) – Amerikas ceļojuma apraksts.
Ar pseidonīmu Sirotājs publicējis feļetonus.

Foto no:  https://www.literatura.lv/lv/person/Haralds-Eldgasts/872811

Elektroniskie resursi:

Literatūra:

 • Rakstu vaiņags Haraldam Eldgastam. – Liepāja. – 1926
 • Vāvere V. Haralds Eldgasts // Latviešu rakstnieku portreti. Tradicionālisti un modernisti. – Rīga; 1996. – 25.-49.lpp.
 • Latviešu rakstniecība biogrāfijās. – Rīga: Zinātne, 2003. – 175.lpp.
 • Ruskule I. No pazīstama dekadenta līdz neiepazītam klasiķim // Karogs, 2000. I
 • Berelis G. Latviešu literatūras vēsture. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1999. – 49.lpp.
 • Latviešu literatūras vēsture. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1998,-1.sēj.
 • Haralds Eldgasts//Latviešu konversācijas vārdnīca.-Rīga:Antēra,2000.-4.sēj.,7143-7144.sl.
 • Haralds Eldgasts//Es viņu pazīstu.-Rīga:Biogrāfiskā arhīva apg.,1939.-17.lpp
 • Mauriņa Z.Kopoti raksti.-R.,1940.- 1.sēj.-266.lpp.
 • Blaumanis R.Haralds Eldgasts//Latvija.-1906.-25.febr.(Nr.22)
 • Gailīte A.Ceļiniece.-Stokholma,1962.-12.lpp.
 • Egle K.Haralds Eldgasts maldos un meklējumos//Vārds.-1939.-Nr.2.-80.lpp.
 • Goba A.Haralds Eldgasts//Ilustrēts Žurnāls.-1926.-Nr.9.-298.lpp.
 • Upīts A.Mūsu jaunākā lirika//vēstnesis.-1907.-2.jūn.
 • Bērziņš A.Dēmona paradīze//Latvija.-1907.-22.dec.
 • Zeiferts T.Haralds Eldgasts.Vižņi//Izglītība.-1909.-Nr.4.-305.lpp.
 • Mauriņa Z.Haralda Eldgasta Lords//Latvju grāmata.-1923.-Nr.11/12.-37.lpp.
 • Zeiferts T.Latviešu rakstniecības vēsture.-R.,1925.-3.sēj.-430.lpp.
 • Brancis, Imants “Kurzemes vārda” redaktoru atceroties :[Par rakstn., skolot. un publicistu Haraldu Eldgastu (īst.v. Jānis Miķelsons) (1882-1926)] // Kurzemes Vārds – 1997. – 7.jūn. 4.lpp. – ( Piel. “Sestdienis” ).
 • Vāvere, Vera Pirmais latviešu modernistiskais romāns :Haralda Eldgasta [1882-1926] “Zvaigžņotās naktis” un Eiropas lit. // Literatūra un Māksla – 1993. – 4.jūn. 3.lpp.
 • Zālītis, Jānis. Mākslinieces portrets jaunībā jeb Tikšanās ceļā uz Meku :[par rakstn. Haraldu Eldgastu (īst.v. Jānis Miķelsons : 1882-1926), viņa dzīvesbiedri, mūziķi un literāti Abgaru Skujenieci (1892-1977) un dzejn. Mirdzu Ķempi (1907-1974)] / Jānis Zālītis. // Karogs. – ISSN 0132-6295. – Nr.6 (2002), 185.-193.lpp.