Elgers Georgs

Dzimis:1585. gadā, Valmierā, Latvijā
Miris:1672. gada 30. septembrī, Daugavpilī, Latvijā
Darbības joma:tulkotājs, Pirmais apzīmējis zilbes intonāciju latviešu valodā

Dzīve un radošā darbība

Elgers Georgs (1585. Valmierā – 30.09.1672. Daugavpilī) – tulkotājs un garīgās dzejas autors.
Mācījies Rīgas Domskolā. Studējis Braunsbergā (Prūsijā), tad Polockā un Ņesvižā. Pārgājis katoļticībā, iestājies Viļņas jezuītu ordenī (1607). No 1615. gada bijis katoļu priesteris Rīgā, Cēsīs, Ilūkstē, Jelgavā. Kad zviedru valdība pēc poļu sakāves likvidēja jezuītu kolēģijas Rīgā un Cēsīs, Elgers devās uz Braunsbergu. Tur izdota viņa sakārtotā katoļu dziesmu grāmata latviešu valodā. Grāmatas “Geistliche catolische Gesänge..” vienīgais zināmais eksemplārs atrodas Viļņas Universitātes bibliotēkā, tās titula tulkojums latviešu valodā: “Garīgas katoļu dziesmas, labsirdīgu kristiešu tulkotas no latīņu, vācu un poļu psalmiem un baznīcu dziesmām nevācu valodā”(1621). Šeit ievietotas arī paša Elgera sacerētas dziesmas, ievērota toniskā vārsmošanas sistēma, lietotas atskaņas un atsevišķi latviešu folkloras stilistikas paņēmieni. No 1631. līdz 1635. gadam Elgers darbojies Smoļenskā un 1636.gadā Oršā (Krievijā). 1637. vai 1638. gadā ieradies Daugavpilī, kur līdz mūža galam strādājis jezuītu kolēģijā. Tulkojis latviešu valodā katehismu “Catehismus seu brevis institutio doctrinae Christianae..” (“Katehisms jeb īss ievads kristīgā mācībā…”), evaņģēliju fragmentus “Evangeliae toto anno singulis Dominicis et festis diebus…” (“Evaņģēliji visam gadam, ko atsevišķās svētdienās un svētku dienās pēc sena baznīcas paraduma Livonijā mēdz lasīt priekšā”, abi Viļņā 1672), atkārtoti izdotas garīgās dziesmas “Cantines spirituales ex latinis, germanicis et polonicis translatae…” (“Garīgas dziesmas, no latīņu, vācu un poļu dziesmām latviešu valodā pārtulkotas…” Viļņā 1673). Sastādījis poļu-latīņu-latviešu vārdnīcu (“Dictionarium polono-latino-lottavicum..” Viļņā, 1683.), izmantojot kādu poļu-latīņu – lietuviešu vārdnīcu, daļēji iestrādājot Manceļa “Lettus” (1638) leksiku. Pirmais apzīmējis zilbes intonāciju latviešu valodā. Savos darbos lietojis pēc poļu rakstības parauga veidotu ortogrāfiju. 1942. – 1943. Viļņā atrasts Elgera manuskripts “Evangelia et Epistolae”. Teksts ar K. Draviņa un M. Ozolas zinātniskām piezīmēm izdots Lundas universitātē (Zviedrijā, 1-2, 1961-1976).

Elektroniskie resursi:

Literatūra:

  • Latviešu rakstniecība biogrāfijās.- Rīga: Zinātne, 2003.-176. lpp.
  • Bukšs M. Vacoki rakstnīceibas pīminekli. Feldafinga, 1952.
  • Kučinskis S. Jura Elgera mūža gājums//Dzimtenes Balss, 1953, 11-12, 1954, I.
  • Karulis K. Vai pirmais latviešu dzejnieks 17. gadsimtā? //Dzimtenes Balss, 1986,27.III.
  • Draviņš K. Einleitung//Evangelien und Episteln. Ins Lettische ?bersetzt von G.Elger. Lund, 1961-76, Bd. 1-2.
  • Latviešu literatūras vēsture.-Rīga:Zvaigzne,1987.-39.lpp.
  • Georgs Elgers//Latviešu konversācijas vārdnīca.-Rīga:Antēra,2000.-4.sēj.,7336.-7337.sl.
  • Georgs Elgers//Es viņu pazīstu.-Rīga:Biogrāfiskā arhīva apg..,1939.-154.lpp.