Novadpētniecība / Novadnieki / Literāti / Grants Arnolds (Ikals)

Grants Arnolds (Ikals)

Dzimis:1906. gada 24. septembrī, Sēļu pagasts “Skarberģos”, Latvijā
Miris:1942. gada martā
Darbības joma:rakstniecība
Saistība ar novadu:mācījies Mazsalacas vidusskolā, Rūjienas vidusskolā
Pseidonīmi:Arnolds Grants, Akmens, Putenis
Grants Arnolds

Dzīve un radošā darbība

Grants Arnolds (īstajā vārdā Arnolds Ikals; 24.09.1906. Sēļu pagasta Skarberģos -03. 1942. Krasnojarskā, Krievijā) – rakstnieks.
Dzimis lauku mūrnieka ģimenē. Mācījies Mazsalacas un Rūjienas vidusskolās. Darbojies komunistiskajā pagrīdē ar Augusta Paegles vārdu. Piedalījies LKJS Vidienas organizācijas žurnāla “Jaunā Komunāra Cīņas Sauciens” izdošanā un rediģēšanā (1922-1924). 1925. gada septembrī arestēts. Centrālcietuma izdevumā ievietoti viņa dzejoļi un stāsti. 1926. gada decembrī, kad tika apmainīti politieslodzītie, ieradies PSRS. Strādājis valsts drošības sistēmā. Maskavā izdotajos dzejoļu krājumos “Asfalts” (1931) un “Plakātainais vējš” (1933) atspoguļotas Centrālcietumā ieslodzīto revolucionāru izjūtas, sociālisma celtniecības patoss, citzemju strādnieku revolucionārā cīņa; periodikā publicētajos stāstos- bezdarbs, bads 1920. – 1930. gadu Latvijā, nepabeigtajā garajā stāstā “Maskavas aģents” – (1. daļa žurnālā “Celtne” 1932) – Latvijas mazpilsētas zēna iesaistīšanās komunistiskās jaunatnes pagrīdes pasākumos. 1937. gadā arestēts. Reabilitēts pēc nāves.
Izdota izlase “Tērauddzirksts” (1963).

Foto no: https://www.literatura.lv/lv/person/Arnolds-Grants/872926

Elektroniskie resursi:

Literatūra:

  • Latviešu rakstniecība biogrāfijās.- Rīga: Zinātne, 2003.- 211.lpp
  • Broks A. Revolūcijai veltīts mūžs//Grants A. Tērauddzirksts. R., 1963.
  • Latviešu dzejas antoloģija.-Rīga:Liesma,1973.-4.sēj.- 268.lpp.