Greste Jānis

Dzimis:1876. gada 5. jūlijā, Smiltenes pagastā, Latvijā
Miris:1951. gada 2. februārī, Rīgā, Apbedīts Raiņa kapos
Darbības joma:skolotājs, muzeju darbinieks, literāts
Saistība ar novadu:skolotājs Valmierā (1904-1906)
Greste Janis

Dzīve un radošā darbība

Greste Jānis (5.07.1876. Smiltenes pagastā – 2.02.1951. Rīgā, apbedīts Raiņa kapos) – skolotājs, muzeju darbinieks, literāts.
Dzimis skolotāja Jēkaba Grestes ģimenē. Mācījies Strautiņu (Ķemera) pamatskolā, kur tēvs strādāja par skolotāju. Beidzis Alsviķu pagastskolu, Pleskavas pilsētas skolu, Pēterburgas skolotāju institūtu (1903). Studējis Pēterburgas universitātes Dabaszinātņu fakultātē (1910-1912), Pēterburgas komercinstitūtā (1912-1918). Strādājis par skolotāju Valmierā (1904-1906), Rīgā (1906-1910), Pēterburgā (1910-1921), Jēkabpilī (1921-1922), Jelgavā (1922-1934). Bijis Finanšu ministrijas Zemes bagātību pētīšanas institūta konsultants (1936-1940), LPSR ZA Ģeoloģijas un ģeogrāfijas institūta muzeja pārzinis (1946-1951). LPSR Nopelniem bagātais kultūras darbinieks (1946).
Greste ierīkojis Latvijas Skolotāju savienības Pedagoģisko muzeju (1923, ar ekspozīcijām par izcilākajiem latviešu rakstniekiem). Latvijas Derīgo izrakteņu muzeju. Grestes savāktie materiāli ir pamatā vairāku muzeju kolekcijām.
Pēterburgā Greste kļuva par vienu no Rūdolfa Blaumaņa tuvākajiem draugiem, 1908. gadā pavadīja viņu uz Takaharju sanatoriju Somijā. Grestes atmiņas par Rūdolfu Blaumani publicētas krājumā “Rūdolfs Blaumanis”(1923). Daudz dabaszinātnisku un pedagoģisku rakstu Greste publicējis periodikā, sarakstījis grāmatu “Latvijas derīgie izrakteņi” (1937). Grestes autobiogrāfiskos tēlojumus, vēstules L. Volkova apkopojusi grāmatā “… kā dzeņa vēders” (1977), “Krist un celties” (1990).
Raiņa kapos uzstādīts tēlnieka L. Blumberga veidots piemineklis J. Grestem.

Foto no: https://timenote.info/lv/Janis-Greste

Elektroniskie resursi:

Literatūra:

 • Latviešu rakstniecība biogrāfijās.- Rīga: Zinātne, 2003.- 215. lpp.
 • Volkova L. Jānis Greste//Greste J. Krist un celties. R., 1990.
 • Krūze A. “Jāmācās valstiski domāt un valstiski darīt”. Jānim Grestem-125//Skolotājs, 2001,4.
 • Jānis Greste//Latviešu konversācijas vārdnīca.-Rīga:Antēra,2000.-6.sēj.,10651.-10652.sl.
 • Jānis Greste//Es viņu pazīstu.-Rīga:biogrāfiskā arhīva apg.,1939.-185.lpp.
 • Dābols, Andrejs Jānim Grestem – 120 :[Sakarā ar ped., muzeju darbin., literāta (1876-1951) 120.dz.d.] // Zemgales Avīze – 1996. – 2.jūl. – ( Kultūrvēsturisks pielikums Nr. 10 ).
 • Greste, Jānis Īsi fragmenti no Jāņa Grestes grāmatas “Krist un celties” :[ped. (1876-1951) atmiņas] // Skola un Ģimene – 1992. – Nr.1 5.lpp. – ( Pielikums Nr.1 ).
 • Ķuzāne, Lucija Es esmu bagāts… :[Sakarā ar ped. Jāņa Grestes 120.dz.d. (1876-1951)] // Jēkabpils Vēstnesis – 1996. – 6.jūl.
 • Ķuzāne, Lucija Es esmu bagāts… :[Sakarā ar ped. Jāņa Grestes 120.dz.d. (1876-1951)] // Jēkabpils Vēstnesis – 1996. – 6.jūl.
 • Rauhvargers, Eižens Jānim Grestem – 120! :[Par ped. (1876-1951)] // Mazpulks – 1996. – Nr. 3 7.lpp.
 • Ziema, Gunārs Tikšanās ar pedagogu Jāni Gresti :[Atmiņas par ped. un literātu (1876-1951)] // Rūjienas Vēstnesis – 1997. – 29.aug. 7.lpp