Grimma Marta

Dzimusi:1901. gada 26. novembrī, Burtnieku pagastā, Baložu muižā, Latvijā
Mirusi:1983. gada 7. septembrī, Rūjienā, apbedīta Rūjienas Skudrītes kapos
Darbības joma:filoloģija, dzejniece, tulkotāja
Saistība ar novadu:mācījusies M.Stalažas proģimnāzija Rūjienā. darbojās: Skolotāja Rūjienā (1931-1933), literatūras nodaļas vadītāju laikrakstā "Rūjienas Vēstnesis", skolotāja Rūjienas vidusskolā (1941-1955), Rūjas ciema bibliotēkas vadītāja un kolportiere (1955-1957)
Pseidonīmi:Linlija
Grimma Marta

Dzīve un radošā darbība

Grimma Marta (precējusies Endzelīna, vēlāk Ķelpe; 26.11.1901. Burtnieku pagata Baložu muižā – 7.09.1983. Rūjienā, apbedīta Rūjienas Skudrītes kapos) – dzejniece, tulkotāja. Dzimusi amatnieka ģimenē. Mācījusies Strazdumuižas elementārskolā (1912), beigusi M.Stalažas proģimnāziju Rūjienā (1917). Mācījusies Petrogradā no Liepājas evakuētajā krievu sieviešu ģimnāzijā (1917-1918), M.Beķeres meiteņu privātģimnāzijā Rīgā (1918). Beigusi Rīgas 2. pilsētas vidusskolu (1920) un Latvijas Universitātes  Filoloģijas un filozofijas fakultāti, kur studējusi Ģermāņu un Romāņu nodaļā, tad Baltu filoloģijas nodaļā (1926). Strādājusi par asistenti Baltu filoloģijas katedrā (1924-1926), pierakstījusi profesora J. Endzelīna “Lekcijas par baltu valodu salīdzināmo gramatiku” (1927). Saņēmusi Kultūras fonda stipendiju, Grimma studēja literatūru, slāvu valodas un salīdzinošo literatūrzinātni Kārļa universitātē Prāgā (1929-1932). Strādājusi par skolotāju Rūjienā (1931-1933) un Rīgā (1933-1940), par literatūras nodaļas vadītāju laikrakstā “Rūjienas Vēstnesis”(1932-1933), teātra un mākslas nodaļas vadītāju žurnālā “Sievietes Pasaule”(1935-1940). No 1941. gada dzīvojusi Rūjienā, strādājusi par skolotāju Rūjienas vidusskolā (1941-1955) un Rūjas ciema bibliotēkas vadītāju un kolportieri (1955-1957).
20. gadu beigās un 30. gados publicējusi daudzus rakstus un recenzijas par latviešu, čehu, ungāru literatūru un teātru iestudējumiem. Pirmais dzejolis “Turaida” publicēts laikrakstā “Latvis” (1927.22.05). Izdoti dzejoļu krājumi “Tavai mīlestībai un mūžībai” (1929), “Mana balss” (1932), “Sēru vītoli” (1934). Grimmas dzeja ir mākslinieciski nevienmērīga, labākajos dzejoļos kaisls temperaments, patoss, spēcīgas, nereti neapvaldītas un pretrunīgas jūtas. Tajos atspoguļota emancipētas, iekšēji neatkarīgas sievietes garīgā pasaule. Iemīļoto motīvu lokā (mīla, māte, dzimtene, reliģija) Grimma tiecas nonākt līdz pasaules filozofiskajai izpratnei. Grimmas romantiski ievirzītajai dzejai raksturīgi arī sentimentālisma akcenti. Grimmas pirmais prozas darbs- tēlojums “Māmiņ…zemenītes!” žurnālā “Latvijas Jaunatne” 1927. gada 2. numurā. Izdots aprakstu krājums “Čehoslovakijā” (1933). Stāsti publicēti periodikā un apkopoti krājumā “Kad Donava šalc” (1934). Grimmas stāstos ievīti autobiogrāfiski motīvi, izkāpinātu jūtu pārņemtos varoņus virza fatālas kaislības. Stāstu kompozīcija maz izstrādāta, sižets pakļauts jūtu attīstībai. Romāns “Sirds saulgrieži” publicēts žurnālā “Sievietes Pasaule”(1938). 70. gados publicē dzejoļus periodikā, 1977. gadā izdota dzejoļu izlase “Priežu ziedi” . Grimma tulkojusi no čehu (“Čehu lirika”, 1932; “Čehu rakstnieku sejas”1934; A. Jirāseka “Suņgalvji”, periodikā 1935., grāmatā 1962; “J. Otčenāšeka “Pilsonis Brihs”, 1958; Z. Pluharža “ja mani atstāsi”1960) un krievu valodas (A. Puškina “Poltava”, 1933; A. Ribakova “Kroša brīvdienas”, 1969). Piedalījusies “Čehu- latviešu vārdnīcas”(1988) sastādīšanā.

Foto no: https://www.literatura.lv/lv/person/Marta-Grimma/872940

Elektroniskie resursi:

Literatūra:

  • Latviešu rakstniecība biogrāfijās.- Rīga: Zinātne, 2003.- 219.lpp.
  • Grimma M. Mans dzīves stāsts//Karogs, 1981, 11;
  • Rūja V. Augsim Latvijai!//Izgl. Un Kultūra, 1994, 1.IX.
  • Ziema G.Rūjienas Novads.-Rūjiena,1999.-61.lpp.
  • Marta Grimma//Es viņu pazīstu.-Rīga:Biogrāfiskā arhīva apg.,1939.-187.lpp.
  • Hermane V. Gleznotājas Ināras Ķelpes [55.] jubilejā : [Par Rūjienas (Valmieras raj.) gleznotāju, I.Ķelpi (Martas Grimmas meitu)] // Liesma. – (1995). – 15.sept., 3.lpp.
  • Šerikova Maija. Durvis par naudu neveras : [saruna ar dzejn. Martas Grimmas mazmeitu, Rūjienas vidussk. (Valmieras raj.) skolot. M.Šerikovu] / pierakst. Līga Siliņa // Rūjienas Vēstnesis. – 1999. – 30.jūl. – 4.-5.lpp.
  • Rumba, Edīte Viss labais no mammas :[Par rakstn., tulk., skolot. Martu Grimmu (1901-1983) : Sakarā ar 90.dz.d.] / tekstā stāsta rakstn. meitas Ināra Ķelpe, Violeta Šerikova // Liesma – 1991. – 30.nov. 3.lpp.
  • Sedleniece, Daina “…Man ir tik labi. Miers un klusums…” :[par dzejn., tulk. Martu Grimmu (1901-1983)] // Rūjienas Vēstnesis – 2001. – 30.nov. 3.lpp.
  • Ziema, Gunārs Dzejniece, kam Rainis skūpstīja roku :[sakarā ar dzejn., tulk. Martas Grimmas (1901-1983) 100.dz.d.] // Rūjienas Vēstnesis – 2001. – 30.nov. 3.lpp.