Novadpētniecība / Novadnieki / Literāti / Jānis Krīgers (Krodznieks Jānis)

Jānis Krīgers (Krodznieks Jānis)

Dzimis:1851. gada 10. aprīlī Valmieras pagasta Jeros, Latvijā
Miris:1924. gada 1. oktobrī Rīgā, apbedīts Meža kapos
Darbības joma:vēsturnieks
Saistība ar novadu:pirmais akadēmiski izglītotais latviešu vēsturnieks
Pseidonīmi:Krodznieks Jānis
Krodznieks Janis

Dzīve un radošā darbībā

Krodznieks (īstajā vārdā Krīgers Jānis) Jānis (10.04.1851. Valmieras pagasta Jeros – 1.10.1924., apbedīts Rīgā, Meža kapos) – pirmais akadēmiski izglītotais latviešu vēsturnieks.
1878. gadā beidza Maskavas Universitātes filoloģijas fakultāti kā pirmais akadēmiski izglītotais latviešu vēsturnieks. No 1879. – 1885. krievu valodas skolotājs Tallinas ģimnāzijā, no 1885. – 1918. – valodu un vēstures skolotājs Maskavas ģimnāzijās. Šai laikā aktīvi darbojās līdzi nacionālā kustībā; bija Valdemāra un Brīvzemnieka pulciņa biedrs, kuru ierosināts sāka pētīt Latvijas vēsturi un kopš 1885. gada publicēja ap 60 īsāku rakstu latviešu periodikā. 1919. gadā atgriezās dzimtenē un tika iecelts par Valsts vēsturiskā arhīva direktoru. 1920.-1924. LU profesors, docētājs Latvijas vēsturē. 1924. gadā ievēlēts par goda Doktoru. Tikai pārnākot Latvijā Krodzniekam bija iespējas izmantot arhīvus, un šai laikā viņš izdod savu lielāko darbu par Vidzemes 1841. gada zemnieku nemieriem. Daļa sīko rakstu sakopota krājumā “Iz Baltijas vēstures” (I-III, 1912-1914) un pārstrādāti: Latvijas vēsture (I-II, 1920).

Foto: https://timenote.info/lv/Janis-Krodznieks

Elektroniskie resursi: 

https://timenote.info/lv/Janis-Krodznieks

Literatūra: 

  • Latvju enciklopēdija. 2.sējums, 1079.lpp.
  • Krodznieks, J. Līgumi ar kuršiem 1230.gadā. Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. 1921. Nr.1, 12.-16.lpp.
  • Zeiferts.T.Latviešu rakstniecības vēsture -2.daļa.-R.:A.Gulbja apg.-1923.-364.lpp.
  • Jānis Krodzinieks(Krīgers)//Latviešu konversācijas vārdnīca.-Rīga:Antēra,2001.-10.sēj.,18466.-18469.sl.
  • Jānis Krodzinieks(Krīgers)//Es viņu pazīstu.-Rīga:Biogrāfiskā arhīva apg.,1939.-271.lpp
  • Latviešu literatūras vēsture.-Rīga:Literatūra,1935,6.sēj.-370.lpp.
  • Barzdeviča Margarita. [Jānis Krodznieks (īstajā vārdā Jānis Krīgers) – latviešu historiogrāfijas dibinātājs, valsts vēst.arhīva pirmais vadītājs] // Latvijas Arhīvi. – (1994). – Nr.3, 4./5.lpp. : ģīm.
  • Mežulis Arvīds. Latviešu vēstures zinātnes tēvam Jānim Krodzniekam — 150 // Liesma. – (2001). – 20.apr., 6.lpp.
  • Vēsturniekam Jānim Krodzniekam (Krīgeram) – 150 :[1851-1924] // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls – 2001. – Nr.2 209.lpp.