Novadpētniecība / Novadnieki / Literāti / Kaktiņš Kristaps

Kaktiņš Kristaps

Dzimis:1801. gada 7. martā, Valtenberģu (Mazsalacas) novadā, Jaunkaktiņos, Latvijā
Miris:1867. gada 19. novembrī, Pēterupē
Darbības joma:reliģisku rakstu autors, literāts
Saistība ar novadu:mācījies Valtenberģu (Mazsalacas) pagasta privātskolā, mazsalacas pagasta tiesas priekšnieks
Pseidonīmi:Kristaps Kaktings, Vidzemnieks K. G.
Kaktins Kristaps

Dzīve un radošā darbība

Kaktiņš Kristaps (arī Kristaps Kaktings; 7.03.1801. Valtenberģu (Mazsalacas) pagasta Jaunkaktiņos – 19.11.1867. Pēterupē) – reliģisku rakstu autors, literāts.
Dzimis gruntnieka ģimenē. Mācījies vietējā privātskolā. Bijis turīgs saimnieks, ilgus gadus pagasta tiesas priekšnieks. Rosīgi darbojies pagasta un draudzes dzīvē, cīnījies par zemnieku tiesībām, aktīvi darbojies pretalkohola kustībā, tā nonākdams konfliktā ar muižas īpašnieku, kas padzinis Kaktiņu no iekoptām mājām. Sarakstījis un izdevis vairākas garīga satura brošūras un grāmatas, to vidū “Ar šiem pamācīšanas vārdiem” (1835; pirmā zināmā grāmata ko par saviem līdzekļiem izdevis autors latvietis), “Svētas patiesības liecinieks” (1843; sprediķu krājums vairāk nekā 900 lappušu  apjomā). Par rokraksta literatūru kļuva Kaktiņa autobiogrāfiska rakstura apceres, kurās skarti jautājumi par zemnieku tiesībām uz zemi, par tiesu sistēmu: “Vientiesīgs stāsts” sarakstīts 1843. vai 1844.), “Grāmata, ko brālis brāļam rakstīja…” (sarakstīta 1846) Cenzūra aizliedza pret muižniekiem, mācītājiem un tiesām vērsto krājumu “Garīgas dieva lūgšanas iekš dažādām miesas vajadzībām” (sarakstīta 1846) Kaktiņš rakstījis par sadzīves un reliģijas jautājumiem laikrakstā “Tas Latviešu Ļaužu Draugs” un laikraksta “Latviešu Avīzes” pielikumā “Baznīcas un Skolas Ziņas”. Piedalījies grāmatu izplatīšanā, organizējot gan savu, gan citu autoru reliģiska satura darbu pārdošanu ar starpnieku palīdzību plašā apkārtnē.

Foto no: https://www.literatura.lv/personas/kristaps-kaktins

Elektroniskie resursi:

Literatūra:

  • Latviešu rakstniecība biogrāfijās.- Rīga: Zinātne, 2003.- 271.lpp.
  • Apinis A. Kristaps Kaktiņš latviešu grāmatniecības un sabiedriskās domas vēsturē//LPSR Valsts b-kas raksti, 1974,5.
  • Kristaps Kaktiņš//Latviešu konversācijas vārdnīca.-Rīga:Antēra,2001.-8.sēj.,14972.sl.
  • Kristaps Kaktiņš//Es viņu pazīstu.-Rīga:Biogrāfiskā arhīva apg.,1939.-231.lpp.