Novadpētniecība / Novadnieki / Literāti / Kārkliņš Jānis

Kārkliņš Jānis

Dzimis:1891. gada 6. janvārī, Jērcēnu pagasta Rēpeņos, Latvijā
Miris:1975. gada 20. jūlijā, Stokholmā, Zviedrijā
Darbības joma:žurnālistika, rakstniecība
Karklins Janis

Dzīve un radošā darbība

Kārkliņš Jānis (6.01.1891. Jērcēnu pagasta Rēpeņos – 20.07.1975. Stokholmā, Zviedrijā) – rakstnieks, žurnālists.
Dzimis lauksaimnieka ģimenē. Beidzis Liepiņa tirdzniecības skolu Valmierā (1908), pārnācis uz Rīgu, kur pievērsies žurnālistikai. Bijis kara korespondents(1914).( 1915-1916) strādājis Latviešu bēgļu apgādāšanas centrālkomitejā Rīgā, pēc tam dienējis latviešu strēlnieku pulkos.
(1918-1919) bijis skolotājs, vēlāk strādājis laikrakstā “Jaunākās Ziņas” (1919-1937), atbildīgais redaktors( 1921-1928), bijis žurnāla “Atpūta” (1924-1937) atbildīgais redaktors. (1924-1928) vadījis šī izdevuma mākslas un kritikas nodaļu.
Pirmā publikācija-dzejolis “Pār melnām dzelmēm ” laikraksta  “Rīgas Apskats” feļetona pielikumā 1908. Dzejoļu krājumos “Lāpa” (1911), “Darba balsis” (1913) pilsētas motīvi, deklaratīvi revolucionāra dzeja, lakoniska mākslinieciskā  izteiksme. Krājumā “Kad lielgabali runā” (1917) pasaules kara tematika, krājumā  “Mēnešnaktis” (1922) romantiskas noskaņas. Attieksme pret reliģiju atspoguļota grāmatās “Aplis pār krustu” ,”Kristus leģendas” (abas 1938). Ceļojumu iespaidu grāmatas “Trejdeviņās valstīs” (1-2,1937), “Leģendārā un modernā Palestīna” (1937). Versija par teiksmu zemi-“Atlantīda” (1939).
1944. gadā emigrējis uz Zviedriju, strādājis Latvijas palīdzības komitejā, bijis “Raiņa un Aspazijas gadagrāmatas”  redaktors (1968-1973). Atmiņu grāmatā “Latvijas preses karalis” (1962) galvenokārt atspoguļots pieredzētais, strādājot laikrakstā ” Jaunākās ziņas” .Romānā “Latviešu Pūcesspieģelis” (1-3,1964-1969) tēlotas Šanas biedrības dēkas, ironiskā tvērumā parādot norises un pārvērtības Latvijā 20. gadsimtā, skarot arī posmu pēc 2. pasaules kara. Romāna dramatizējums izrādīts Valmieras teātrī(1993). Izdota grāmata “Āmen. Dievu maiņa”(1-2,1970-1972,nepabeigta).

Foto no: https://www.literatura.lv/personas/janis-karklins-1

Elektroniskie resursi:

Literatūra:

  • Latviešu rakstniecība biogrāfijās.-Rīga:Zinātne.-2003.-285.lpp.
  • Ērmanis P.Jānis Kārkliņš//Ritums,1924,8.
  • Kiršentāle I.,Kalnača B.Jānis Kārkliņš//Varavīksne.1991.R.,1991
  • UlmisJ.Jānis Kārkliņš un viņa “Latviešu Pūcesspieģelis//Auseklis,1993,10.07.
  • Jānis Kārkliņš//Latviešu konversācijas vārdnīca.-Rīga.-Rīga:Antēra,2001.-8.sēj.,15797.-15798.sl.
  • Jānis Kārkliņš//Es viņu pazīstu.-Rīga:Biogrāfiskā arhīva apg.,1939.-245.lpp.
  • Lodiņa, Dace Jāņa Kārkliņa divas dzīves :[par rakstn., žurn., teātra kritiķi J.Kārkliņu (1891-1975)] // Viedas Vēstis – 1992. – Nr.2 15.-16.lpp.
  • Mjurka, Anda. “Gudrība ir visur apslēpta”. Jānim Kārkliņam – 110 :[par rakstn. un žurn. (1891-1975) fondu Latvijas Valsts arhīvā] / Anda Mjurka. // Karogs. – ISSN 0132-6295. – Nr.1 (2002), 226.-227.lpp.