Kaugara Baiba

Dzimusi:1943. gada 1. oktobrī Ķieģeļu pagasta Rubenes skolā, Latvijā
Mirusi:2014. gada 7. jūlijā
Darbības joma:dzejniece
Saistība ar novadu:Mazsalacas vidusskola, Rūjienas vidusskola
Pseidonīmi:Precējusies Ozola
Kaugara Baiba

Dzīve un radošā darbība

Kaugara Baiba (precējusies Ozola; 1.10.1943. Ķieģeļu pagasta  Rubenes skolā – 07.07.2014.) – dzejniece, Artura Kaugara meita, Māras Kaugaras māsa.
1944. gadā kopā ar ģimeni emigrējusi uz Vāciju. 1950. gadā pārcēlusies uz ASV. Beigusi Kalmazū ģimnāziju (1961), ieguvusi bakalaura grādu Kalmazū koledžā (1965) un maģistra grādu Simsona koledžā Bostonā (1978). Kopš 1973. gada strādājusi Hārvarda universitātes tieslietu bibliotēkā, žurnāla “Mazputniņš” redaktore un redakcijas kolēģijas locekle.
Dzejoļu krājuma “Aizcirstas durvis”(1970, Z. Lazdas balva 1971)- cilvēka un zemes pirmatnējās metafiziskās kopības, dabas ritmu stabilitātes motīvi, tieksme distancēties no laikmeta virspusējības un piesaistes ārišķībām un materiālajai sfērai. Intonatīvi dominē romantiskas alkas pārvarēt civilizācijas radīto sašķeltību un fragmentārismu, izjust saskaņu ar dabu un transcendentālajām vērtībām, apjaust lietu slēpto nozīmi. Tulkojusi angļu valodā V. Belševicas, G. Saliņa, V. Strēlertes, L.Tauna dzeju, kā arī latviešu komponistu dziesmu tekstus.

Foto no: https://www.literatura.lv/personas/baiba-kaugara

Elektroniskie resursi:

https://www.literatura.lv/lv/person/Baiba-Kaugara/871817

Literatūra:

Latviešu rakstniecība biogrāfijās. – Rīga: Zinātne, 2003. – 291.lpp.