Kaugars Arturs

Dzimis:1910. gada 29. janvārī Smiltenē, Latvijā
Miris:1971. gada 13. februārī Kalamazū, Mičiganā, ASV
Darbības joma:dzejnieks, pedagogs
Saistība ar novadu:skolotājs Dikļu pamatskolā (1929-1937)un Ķieģeļu pagasta pamatskolā, pārzinis Rauskas pamatskolā (1937-1940), Dauguļu pagasta pamatskolā (1940-1941) un Ķieģeļu pagasta pamatskolā
Kaugars Arturs

Dzīve un radošā darbība

Kaugars Arturs (29(22.?).01.1910. Smiltenē -13.02.1971. Kalamazū, Mičiganā, ASV, turpat apbedīts) – dzejnieks un pedagogs. Mācījies fabrikas skolā Ņižņijnovgorodā ( 1917-1918), Ufas guberņas Baltijas kolonijas latviešu skolā (1918-1920). Pēc atgriešanās Latvijā mācās Smiltenes pamatskolā (1921-1924), Smiltenes ģimnāzijā (1924-1928), Jelgavas skolotāju institūtā ( 1928-1929). Strādājis par skolotāju Dikļu pamatskolā (1929-1937) un pārzini Rauskas pamatskolā (1937-1940) un Dauguļu pagasta pamatskolā (1940-1941), par skolotāju un vēlāk pārzini Ķieģeļu pagasta pamatskolā (1941-1944). 1944. gadā bijis zēnu audzinātājs un skolotājs gaisa apsardzības izpalīgu dienestā Rīgā, Slokā, Ventspilī, kopā ar zēniem aizbraucis uz Vāciju. Strādājis stikla fabrikā Vācijā (1945).
(1945-1950) bijis pārzinis Ambergas latviešu pamatskolā, K. Barona pamatskolā Hersbrukā un Frankšteinas nometnes latviešu pamatskolā. 1950. gadā izceļojis uz ASV, kur strādājis dažādus gadījuma darbus. No 1954. gada dzīvojis Kalamazū, kur līdz 1969.gadam strādājis farmaceitiskā uzņēmumā. Bijis Kalamazū latviešu skolas pārzinis, 50. gadu nogalē ALA kultūras semināra neklātienes kursu vadītājs.
Pirmā publikācija- divi dzejoļi žurnālā “Jaunā Lira”1928 (3 nr.). Aktīvu literāru darbību sācis 1942. gadā, dzejoļi publicēti žurnālā “Latvju Mēnešraksts”. Dzejoļu krājums “Mūžīgs ritums” ,(1946), “Dzērve sauc ” (1952); abu krājumu apvienots un papildināts izdevums ar nosaukumu ” Pa balto, pa melno bezgalību”, 1984) apcerīgs, elēģisks dzīves un laikmeta vērojums, reizumis skatot pasauli un cilvēku likteni simboliskos vispārinājumos. Daļai dzejoļu piemīt patriotiska ievirze, mediatīvs raksturs. Rakstījis arī balādes un dzejoļus bērniem.
Kaugars sastādījis mācību grāmatu “Ceļa maize” 1947. gadā kopā ar A. un J. Širmaņiem), lasāmgrāmata “Mana tēva valoda” 4. (1958) un 5. (1959) klasei. Presē, īpaši žurnālā ” Trimdas skola” publicējis pedagoģijas rakstus.

Foto no: https://www.literatura.lv/personas/arturs-kaugars

Elektroniskie resursi:

https://valmiera.biblioteka.lv/Alise/lv/advancedsearch.aspx?crit0=auth&op0=LIKE%&val0=Kaugars,%20Arturs&c=1&c=2&c=3
https://www.literatura.lv/lv/person/Arturs-Kaugars/873027
https://timenote.info/lv/Kaugars-Arturs

Literatūra:

  • Latviešu rakstnieki biogrāfijās.- Rīga: Zinātne, 2003.- 292.lpp.
  • Kaugars A. [Autobiogrāfija]// Trimdas rakstnieki. Kemptene, 1947.3.sēj
  • Par mieru un dzeņa raibumu , Kemptene, 1947.3.sēj
  • Pašportreti. Ņujorka, 1965
  • Kaugars, Arturs Ai greznās galvas, ai ķēnišķīgās! ;ar Viestura Vecgrāvja iev. par trimdas dzejn. (1910-1971) – Saturs: “Man liekas šis milzīgais tirgus lauks…”; “Tu aptumsušais padebes…”; Radīšanas kļūda; Ziemeļu mežos; Par sirdi un aitas balsi // Literatūra un Māksla Latvijā – 2000. – 27.janv. 3.lpp.