Ķelpe Jānis

Dzimis:1908. gada 10. janvārī Trikātas pagasta Lejaslēņos, Latvijā
Miris:1981. gada 23. septembrī, apbedīts Valmieras kapos
Darbības joma:literāts
Saistība ar novadu:Mācījās Trikātas draudzes skolā, Valmieras reālskolā. Tautas nama vadītājs Trikātā. Valmieras presē publicē informāciju par kultūras un sabiedrisko dzīvi, kultūrvēsturiskus un novadpētnieciskus rakstus. Dzīvoja Valmierā no 1940. gada
Kelpe Janis

Dzīve un radošā darbība

Ķelpe Jānis (10.01.1908. Trikātas pagasta Lejasjēņos – 23.09.1981. Valmierā, turpat apbedīts) – literāts.
Dzimis lauksaimnieka ģimenē. Mācījies Trikātas draudzes skolā un Valmieras reālskolā. Rīgā beidzis vidusskolu un veikalvežu – grāmatvežu kursus (1927). Strādājis Rīgā kara resorā un publicējies laikrakstos “Jaunākās ziņas”, “Brīvā Zeme”, “Latvijas Kareivis”, Rīts”, žurnālā “Sējējs” un citos izdevumos. 30. gados bijis precējies ar dzejnieci M. Grimmu. No 1940. gada dzīvo Valmierā. Pēckara gados strādājis par tautas nama vadītāju Trikātā, klētnieku kolhozā, par akmeņkali. 60. un 70. gados Cēsu un Valmieras, kā arī republikas presē publicē informācijas par kultūras un sabiedrisko dzīvi, kultūrvēsturiskus un novadpētnieciskus rakstus.
Darbi: dzejas-“Rietu atbalsis”
stāsti -“Minjona” ,”Noreibums”
luga -“Viena vasara”
studija-“Jānis Veselis”

Foto: https://www.literatura.lv/personas/janis-kelpe

Elektroniskie resursi: 

https://timenote.info/lv/Janis-Kelpe

https://www.literatura.lv/lv/person/Janis-Kelpe/873091

Literatūra: 

  • Latviešu rakstniecība biogrāfijās. – Rīga: Zinātne, 2003. – 332. lpp.
  • Ķelpe J. Nedaudz par sevi // Teka, 1936, Nr.12
  • Briedis A. Dzejas lika piena kannā // Liesma, 1996, 3.II
  • Jānis Ķelpe//Es viņu pazīstu.-Rīga:Biogrāfiskā arhīva apg.,1939.-283.lpp.
  • [Rakstniekam Jānim Ķelpem-90.jubileja] // Liesma. – 1998. – Nr.7. – 1.lpp.