Krile Velga

Dzimusi:1945. gada 27. septembrī Valkas pagasta Strautiņos, Latvijā
Mirusi:1991. gada 31. jūlijā Valkā, apbedīta Cimzes kapos
Darbības joma:dzejniece
Saistība ar novadu:Bibliotekāre Valmieras ciemā (1969)
Krile Velga

Dzīve un radošā darbība

Krile Velga (27.09.1945. Valkas pagasta Strautiņos – 31.08.1991. Valkas pagasta Strautiņos, apbedīta Valkā, Cimzes kapos) – dzejniece.
Dzimusi skolotāja ģimenē. Beigusi Valkas 1. vidusskolu (1964). Mācījusies LU Vēstures un filoloģijas fakultātē Latviešu valodas un literatūras nodaļā (1964-1967). Strādājusi par kluba vadītāju Valkas rajona kolhozā “Ļeņina ceļš” (1967-1969), par bibliotekāri Valmieras ciemā (1969), par korektori izdevniecībā “Liesma” ( 1970. un 1973-1976), par bibliotekāri Zinātniski tehniskajā bibliotēkā (1972-1973). No 1977. gada algotu darbu nestrādāja slimības dēļ. Beigusi dzīvi pašnāvībā. Rakstnieku Savienības biedre (1977).
Pirmā publikācija dzejolis “Runča grēksūdze mazajai” Valkas rajona laikrakstā “Darba Karogs” (1959.23.07). Izdots dzejoļu krājums “Dzeltenās palodzes” (1966), “Bērzi” (1976). “Gaismēna” (1979) “Es diennakti esmu” (1982), “Nepiekrāp mani” (1985), “Uz zāles fona” (1989), “Uz tālā ceļa” ( 1991), “Sikspārnis” ( 1994), “Debesu akrobāts” ( 1995).
Krile ir romantiskās dzejas tradīciju turpinātāja. Dzejā dominē smalka garīga realitāte, altruisms, pietāte pret pasauli, iekšējās stabilitātes rašana transcendentālā sfērā, centieni izzināt cilvēka eksistences jēgu, arī garīgu saskares punktu un dvēseliskās saderības meklējumi līdzcilvēku vidū. Kriles dzejas poētika ir polistilistiska.
Sarakstījusi 16 lugas (1968-1990), piecas no tām iekļautas lugu krājumā “Svētlaimīgo sala” (1999), farss “Asaras” (1976) publicēts žurnālā “Karogs” (1992, 12). Amatieru teātros iestudētas Kriles lugas “Manā zemē ir tādi vārdi” (1995, periodikā 1992), ” Vai jūs baiļojaties jūs, mazticīgie!” ( 1997), (sarakstīta 1980., grāmatās abas 1999). “Kains” (1998).
Dzejas izlase “Vanagi” (1995), kurā iekļauta arī dzejas drāma “Kains” (1984), apceres un atmiņas par dzejnieci.

Foto: https://www.literatura.lv/personas/velga-krile

Elektroniskie resursi: 

https://valmiera.biblioteka.lv/Alise/lv/advancedsearch.aspx?crit0=auth&op0=LIKE%&val0=Krile,%20Velga&c=1&c=2&c=3

https://timenote.info/lv/Velga-Krile-27.09.1945

https://www.literatura.lv/lv/person/Velga-Krile/873067

Literatūra: 

 • Kubuliņa A. Izlīdzina augšāmcelšanās// Jaunās Grāmatas 1989. 11
 • Krile V. Par Mirdzu Ķempi un par sevi // LM. 1991. 6 IX
 • Briedis L . Baltie zibeņi dvēselē // Kentaurs XXI, 1992,I;
 • Grinfelde R. Velgas Kriles varonīgais nevaronis// Teātra vēstnesis, 1994 I;
 • Auziņš I. “Un velti saka- tas ir izdomāts”
 • Krile V. Vanagi, R. 1995.
 • Līvena l.Jo īsa kā tauriņa dzīve ir arī cilvēka dzīve//Labrīt.-1994.-5.okt.-10.lpp.
 • Veitners J.Trīs dzejnieces par mīlestību un skaudro dzīvi// Jūrmala.- 1994.-17./23.nov.-11.lpp.
 • Velga Krile//Valmieras Vēstis.-2004.-Nr.35
 • Auziņš, Imants Mūsu dzejas Pelnrušķīte :[par dzejn. Velgu Krili (1945-1991)] // Ziemeļlatvija – 1992. – 31.okt. [4.]lpp.
 • Brūveris, Pēters “Par vienu nieka baltu puķi Es vēlreiz savu nāves salto…” :[Dzejn. Velgas Kriles piemiņai (1945-1991)] // Latvijas Jaunatne – 1991. – 7.aug. 2.lpp.
 • Dreika, Dagnija Velga Krile :[Dzejn. piemiņai (1945-1991)] // Diena – 1991. – 7.aug.
 • Drubiņa, Ligita Valkas novadnieki :[par sabiedr. polit. darbin. Oto Hasmani (1873-?), komp., diriģentu Albertu Jērumu (1919-1978), rakstn. Māru Kalnieti (īst. v. Tamāra Zaļkalna : 1918-1994), dzejn. Velgu Krili (1945-1991), sportistu Elmāru Leikartu (1903-?), mediķi, sabiedr. darbin. Jāni Lībieti (1885-?), rakstn. Uldi Plotnieku (1924-1979),valodn. Silviju Ragži (dz. Briede : 1928-1976), publicistu, mežsaimn. darbin. Hugo Upīti (1893-1978)] // Ziemeļlatvija – 2000. – 30.marts 4.lpp.
 • Krone, Biruta,. Aiziet un ceļu aiz sevis salocīt : [Dzejn. Velgas Kriles (1945-1991) piemiņai] // Literatūra un Māksla – 1991. – 9.aug. 2.lpp.