Novadpētniecība / Novadnieki / Literāti / Laicena Olga Eiženija

Laicena Olga Eiženija

Dzimusi:1899. gada 25. jūlijā Valmierā, Latvijā
Mirusi:1993. gada 1. augustā, apbedīta Rīgas Meža kapos
Darbības joma:literatūras darbiniece, pedagoģija
Saistība ar novadu:Dzīvoja Valmierā kopš 1946. gada. Mācījās Valmieras elementārskolā (1909-1912), Valmieras ģimnāzijā (1912-1915), Valmieras pilsētas ģimnāzijā (1919-1920). Darbojās Valmieras rajona finanšu nodaļā.
Pseidonīmi:A. Sīkmane
Laicena Olga

Dzīve un radošā darbība

Laicena Olga Eiženija (dzimusi  Skuja, Linarda Laicena sieva; 25.07.1899. Valmierā – 1.08.1993. Rīgā, apbedīta I Meža kapos) – literatūras darbiniece.
Dzimusi amatnieka ģimenē. Mācījusies Valmieras elementārskolā (1909-1912) un ģimnāzijā (1912-1915), Novgorodas sieviešu ģimnāzijā (1915-1917), Ustjušnas ģimnāzijā (1917-1918), Valmieras pilsētas ģimnāzijā (1919-1920). 1920. gadā iestājusies Latvijas Universitātes Lauksaimniecības fakultātē, bet studijas pārtrauc materiālu iemeslu dēļ. Beigusi skolotājas kursus, strādājusi par skolotāju Latgalē,( 1922-1923)Slokas 2. pakāpes pamatskolā. 1923. gadā apprecas ar Linardu Laicenu. 1932.06. kopā ar vīru un meitu Fetnu (1924-2001) atstājusi Latviju. Pēc diviem Itālijā pavadītiem mēnešiem ieradusies PSRS, dzīvojusi Ļeņingradā un Maskavā. 1937. septembrī arestēta, 9 gadus pavadījusi ieslodzījumā kā dzimtenes nodevēja ģimenes locekle. Pēc atbrīvošanas no nometnes 1946. gadā atgriezusies Latvijā, apmetusies pie vecākiem Valmierā, jo Rīgā dzīvot bija aizliegts. Strādājusi Valmieras rajona Finanšu nodaļā par nodokļu inspektori (1947-1951), atlaista no darba kā politiski neuzticama. Kopš 1953. gada dzīvo Rīgā. 1954. gadā reabilitēta.
Olga Laicena bijusi žurnāla “Kreisā Fronte” atbildīgā redaktore (no 1929. Nr.3. līdz 1930. Nr.5/6.), tulkojusi tā informācijas lappusei ārzemju preses materiālus, slovāku rakstnieka P. Jilemnicka, čehu rakstnieka I. Olbrahta darbu fragmentus, rakstījusi nelielus rakstus.
Sirmā vecumā, būdama smagi slima un gandrīz zaudējusi redzi, Olga Laicena savas atmiņas par Linardu Laicenu, Maskavā un Ļeņingradā sastaptajiem rakstniekiem (P.Ķikutu, Sudrabu Edžu u.c.) nodiktēja mazmeitai – Latvijas Nacionālās bibliotēkas galvenai bibliogrāfei Annai Laicenai (dz. 1950), kura tās sagatavoja publikācijai laikrakstā “Literatūra un Māksla” (1987, 24.07., 23.10, 1988, 4.12). Šajā laikrakstā publicēts arī Olgas Laicenas emocionāls stāstījums – “Atmiņu mezgli par Pāvilu Rozīti” (1994.,17.06, 1.-15.08).

Foto: https://www.literatura.lv/personas/olga-laicena

Elektroniskie resursi: 

https://valmiera.biblioteka.lv/Alise/lv/advancedsearch.aspx?crit0=auth&op0=LIKE%&val0=Laicena,%20Olga&c=1&c=2&c=3

https://www.literatura.lv/lv/person/Olga-Laicena/871863

https://timenote.info/lv/Olga-Laicena

Literatūra: 

  • Latviešu rakstniecība biogrāfijās. – Rīga: Zinātne, 2003. – 343. lpp.
  • Kalnača B. Olga Laicena // Literatūra un Māksla, 1993. 6.VIII
  • Tabūns B. Linards Laicens. – Rīga, 1972
  • Laicena, Anna Fetna Ribaka :[rakstn. un polit. darbin. Linarda Laicena (1883-1938) un skolot. Olgas Laicenas (1899-1993) meitas piemiņai (1924-2001)] // Literatūra un Māksla Latvijā – 2001. – 10.maijs 15.lpp