Novadpētniecība / Novadnieki / Literāti / Lapiņš Jānis Eduards

Lapiņš Jānis Eduards

Dzimis:1885. gada 25. jūnijā Veselavas pagasta Pintuļos, Latvijā
Miris:1941. gada 11. novembrī Rīgā, apbedīts Meža kapos
Darbības joma:publicists, rakstnieks, pedagogs
Saistība ar novadu:Mācījās E.Liepiņa reālskolā Valmierā. Skolotājs Valmieras tirdzniecības skolā, sieviešu ģimnāzijā un reālskolā.
Pseidonīmi:Ed. Aurenieks, Poiķēnu Pītars, J.Priežukalns, Kaspars Kramiņš Skolastiķis
Janis Lapins

Dzīve un radošā darbība

Lapiņš Jānis Eduards (25.06.1885. Veselavas pagasta Pintuļos – 11.11.1941. Rīgā, apbedīts Meža kapos) – publicists, rakstnieks, pedagogs.
Dzimis skolotāja ģimenē. Mācījies vietējā pagastskolā (1889), Raunas draudzes skolā (1902), K. Millera (Cēsīs) un E.Liepiņa (Valmierā) reālskolā. 1905. gadā Pēterburgā ieguvis mājskolotāja tiesības vēsturē un matemātikā. 1909. – 1910. skolotājs Cēsīs, Rīgā, Valkā. 1910 – 1915. studējis Maskavas Komercinstitūtā, iegūstot ekonomikas Zinātņu kandidāta grādu. 1914. – 1915. studējis literatūru A. Šaņavska Maskavas Tautas universitātē. No 1915. gada rudens skolotājs Valmieras tirdzniecības skolā, sieviešu ģimnāzijā un reālskolā, nodibinājis pirmo Tautas universitāti Latvijā. 1917.06 Maskavā piedalījies nacionāldemokrātu partijas dibināšanā. Darbojies Vidzemes zemes padomē un Latviešu pagaidu nacionālajā padomē (1917-1918). 1919. – 1932. Jelgavas klasiskās ģimnāzijas direktors, studējis Vīnes un Leipcigas universitātēs (1922-1923). 1932. – 1935.Tukuma valsts ģimnāzijas un komercskolas direktors. 1935. – 1939. Rīgas 1.pilsētas ģimnāzijas direktors. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni (1926).
Piedalījies dažādu preses izdevumu organizēšanā un rediģēšanā: laikraksta “Kāvi” redaktors (1910-1912), “Līdums” (1915-1917) redakcijas loceklis, “Zemgalietis” izdošanas organizators un redaktors (1919-1921), “Jaunais Zemgalietis” redakcijas loceklis (1923-1930) un faktiskais redaktors (1930), žurnāla “Sējējs” redaktors (1935-1939). Darbojies mākslinieku un rakstnieku biedrībā “Zaļā vārna”, bijis tās literārās sekcijas vadītājs.
Pirmā publikācija – “Tumša lapa pagātnē” par zemnieku nemieriem Vidzemē 19. gs. 1. pusē laikraksta “Galvas Pilsētas Avīzes” 1906.20.01/2.02.-31.01/13.02. Pirmā grāmata – publicistiska apcere “Latvija mijkrēslī” (1917). Stāsti, kā arī publicistika, nereti ar polemisku ievirzi, publicējies periodikā. Garais stāsts “Šķīstīšanas ugunīs” (laikraksts “Jaunā Dienas Lapa” 1914) izraisīja polemiku sava laika presē. Publicistika (gan pirmpublicējumi, gan arī atkārtoti publicētā) apkopota krājumā “Laikmetīgais un mūžīgais” (1934), “Atdzimšana” (1935), “Sapņi un īstenība. Ceļā uz Latvijas valsti” (1938). Rediģējis rakstu krājumu “Jaunais nacionālisms” (1936) u. c. Sastādījis K.Ulmaņa rakstu izlases “Jaunatnei”(5 izdevumi, 1936-1938) un “Uzvaras ceļš” (1939), to mēdza pasniegt kā valdības dāvanu pamatskolu absolventiem), rakstījis apceres par K.Ulmani (grāmata “Tautas vadonis Kārlis Ulmanis”, 1934, papildināts izdevums 1936), arī periodikā, atbalstot vadonības kultu. Sastādījis, rediģējis un sarakstījis monogrāfisku apceri Ausekļa Kopotiem rakstiem (1923). Plašāka Lapiņa apcere “Edvarta Virzas dzīve un darbi” publicēta E.Virzas Kopotu rakstu 1. sējumā (1938, Kultūras fonda godalga). Biogrāfiskais romāns “Jānis Poruks” (1935) tapis ilgākā laikposmā, izmantots plašs faktu materiāls. Skolu vajadzībām Lapiņš sarakstījis grāmatas par Latvijas ģeogrāfiju (tās izdotas atkārtoti). 20. gados jaunatnei sarakstījis grāmatu “Mūsu mājas” (1936) un “Gauja nes un nes” (1938).

Foto: https://timenote.info/lv/Janis-Lapins-25.06.1885

Elektroniskie resursi:

https://www.literatura.lv/lv/person/Janis-Lapins/872899

https://timenote.info/lv/Janis-Lapins-25.06.1885

Literatūra: 

 • Lapiņš J. Autobiogrāfiska skice // Atziņas. Cēsis; Rīga, 1924. 3.d.;
 • Eliāss K. Jānis Lapiņš – jubilārs // Zaļā Vārna, 1931,1;
 • Unams Ž. Jānis Lapiņš // Latvju Grāmata, 1931,1;
 • Skalbe K. Jānis Lapiņš // Tēvija, 1941, 12.XI;
 • Egle K. Jāņa Lapiņa dzīve un darbs // Tēvija, 1941, 13.XI.
 • Latviešu rakstniecība biogrāfijās.- R.:Zinātne, 2003.- 349.-350.lpp.
 • Jānis Eduards Lapiņš//Latviešu konversācijas vārdnīca.-Rīga:Antēra,2001.-10.sēj.,20015.-20018.sl.
 • Jānis Eduards Lapiņš//Es viņu pazīstu.-Rīga:Biogrāfiskā arhīva apg.,1939.-294.lpp.
 • Alksnis, Roberts. Atmiņas par pedagogu, rakstnieku un publicistu Jāni Lapiņu :[1885-1941] // Druva – 1996. – 6.jūl. – ( Piel. “Novadnieks” ).
 • Kundziņš, Kārlis Laiki un likteņi :Atmiņas un apceres – Saturs: Rakstnieks un publicists ar “ģēnija dzirksti” : [Par Jāni Lapiņu (1885-1941)] // Valmieras Vēstis – 1998. – Nr. 13 (jūl.) 2.lpp.
 • Lipša, Ineta. Dīvainais režīma ideologs Lapiņš :[par pedagogu, kultūras darbin. Jāni Lapiņu (1885-1941)] / Ineta Lipša // Lauku Avīze. – ISSN 1407-3331. – Nr.210 (2003, 28.okt.), 16.lpp. – ( Iel. “Personas” ; Nr.46 ).
 • Olte, O. Jāni Lapiņu pieminot :[Skolot., literāta, rakstn. (1885-1941) piemiņai] // Druva – 1991. – 14.nov. 2.lpp.