Novadpētniecība / Novadnieki / Literāti / Paukšēns Pēteris

Paukšēns Pēteris

Dzimis:1854. gada 7. augustā Ipiķu pagasta Mollītēs, Latvijā
Miris:1897. gada 20. jūlijā Rīgā
Darbības joma:pedagoģija, teoloģija
Saistība ar novadu:mācījās Rūjienas draudzes skolā

Dzīve un radošā darbība

Paukšēns Pēteris (7.08. 1854. Ipiķu pagasta Mollītēs – 20.07.1897. Rīgā) – skolas grāmatu ticības mācībā un baznīcas vēsturē autors.
Saimnieka dēls. Apmeklējis Rūjienas draudzes skolu un 1873. gada janvārī iestājies Tērbatas skolotāju seminārā, kur beidzis kursu un ieguvis tautskolu skolotāja tiesības 1876. gada jūnijā. Pēc semināra absolvēšanas Paukšēns dabūja skolotāja vietu turpat Tērbatā – elementārskolā. 1881. gadā iestājās Tērbatas universitātes teoloģijas fakultātē. 1887. gadā ar teoloģijas kandidāta grādu to absolvē. 1888. gadā pieņemts par palīga mācītāju Sv. Jāņa draudzē, Rīgas vikāru un cietuma mācītāju. Šajos amatos sabija līdz 1891. gadam. Šajā laikā pieņēma arī ticības mācības skolotāja vietu Pētera I reālskolā un bija Rīgas mācības apgabala pārbaudījumu komisijas loceklis. Rīgas Torņkalna jaunajā Lutera baznīcā ievēlēts par pirmo mācītāju.
1890. gadā iznāca Paukšēna ” Bībeles stāsti elementār un tautas skolām divos kursos”, kurai jau 1901. gadā sekoja piektais izdevums. Šī grāmata atšķīrās ar to, ka Bībeles stāsti sakārtoti divos koncentriskos apļos, paredzot skolēnu iepazīstināšanu ar Veco un Jauno Derību ikvienā mācību gadā. Pēc šā principa tika sastādītas arī 1903. gadā pieņemtās tautskolu ticības mācības programmas.  1892. gadā iznāca “Dieva valstības vēsture”, 1894. gadā “Kristīgās baznīcas vēsture” un “Ievadījums Vecās un Jaunās Derības svētos rakstos”. Pēdējā Paukšēna grāmata. kas iznāca tikai pēc autora nāves 1897. gadā ir “Bībeles stāsti ar praktiskiem apcerējumiem”. 

Elektroniskie resursi:

https://timenote.info/lv/Peteris-Pauksens-07.08.1854

Literatūra:

  • Pēteris Paukšēns//Latviešu konversācijas vārdnīca.-Rīga;Antēra,2003.-16.sēj.,31267.-31268.sl.
  • AlberingsL.,Līcis Ed.Rūjiena.-Ziemeļblāzma,1978.-275.lpp.
  • Pēteris Paukšēns//Es viņu pazīstu.-Rīga:Biogrāfiskā arhīva apg.,1939.-374.lpp.
  • Pētera Paula Paukšēna dzīve un darbs :[par pirmo Torņakalna Lutera draudzes mācītāju P.P. Paukšēnu (1854-1897) / mater. sagat. Rūta Karma // Rīgas Lutera draudzes ziņas – 1999. – Nr. 41 14.lpp.
  • [Rīgas Lutera draudzes mācītāji] :[sakarā ar Rīgas Lutera baznīcas 110.gadad. – Saturs: Pēteris Pauls Paukšēns : [1854-1897]; Eižens Šeijermans : [1856-1919]; Jānis Birģelis : [1890-1945]; Vilis Augstkalns : [1914-1987]; Kārlis Gailītis : [1936-1992]; Juris Rubenis // Rīgas Lutera draudzes ziņas – 2001. – Nr.1 6.-9., 12.-17., 19.-21., 23.-25.lpp.