Novadpētniecība / Novadnieki / Literāti / Peitāns Jānis

Peitāns Jānis

Dzimis:1801. gada 18. janvārī Dikļos, Latvijā
Miris:1859. gadā
Darbības joma:rokraksta literatūras autors, tulkotājs
Saistība ar novadu:kalpojis Dikļu kungam G. F. fon Tīzenhauzenam pirmās latviešu teātra izrādes radītājs

Dzīve un radošā darbība

Peitāns Jānis – (18.01.1801. Dikļos- 1859.gadā). Rokraksta literatūras autors, tulkotājs.
Kalpojis Dikļu kungam G. F. fon Tīzenhauzenam. Tulkojis Šillera “Laupītājus”.
Fundamentālās bibliotēkas J.Misiņa nodaļā glabājas tulkojuma rokraksts,kas tur pārnācis no agrākās Latviešu literārās (draugu) biedrības bibliotēkas, kurai to 1835. gadā nodeva Daugavgrīvas un Carnikavas draudzes mācītājs Ā.Albānuss. Manuskriptā ir viņa ieraksts vācu valodā. Tulkojumā tas skan:
“Kāds latvietis, kas uzaudzis kāda Vidzemes muižnieka muižā, reiz, ceļodams ar savu kungu uz kādu pilsētu, tur redzējis “Laupītājus”. Šī luga viņu tik aizrāva, ka viņš tūlīt pēc atgriešanās to pārtulkojis latviski un kopā ar citiem zemnieku zēniem kādā šķūnī izrādījis, pats tēlodams Kārli Moru. Viņam bija apmēram 17 gadu, kad viņš iesāka šo tulkojumu. Šo rindu rakstītājs par to dzirdēja apmēram pēc desmit gadiem un lūdza viņam, tagadējam Daugavgrīvas draudzes loceklim, manuskriptu. Pēc ilgas pierunāšanas viņš to tagad dāvina Latviešu literārajai biedrībai, taču ar lūgumu nenosaukt viņa vārdu. Viņš Pēterburgā iemācījies galdnieka amatu, ļoti pareizi raksta vāciski un latviski un bauda vispārēju cieņu. Korektūrai, ko viņš vēlējās izdarīt, iekams aizdotu projām tulkojumu, es nepiekritu. 1835. Ād. Albānuss”.

Elektroniskie resursi:

https://www.literatura.lv/lv/person/Janis-Peitans/873175

Literatūra:

  • K.Kundziņš.Latviešu teātra vēsture 1.daļa.-Rīga:Liesma,1968-53.lpp.
  • Pamše Kārlis. Pagarināt teātra vēsturi : [par Šillera lugas “Laupītāji” tulkotāju Jāni Peitānu] // Liesma. – (2001). – 26.febr., 4.lpp.
  • Priedīte, Iveta Par divu latviešu kultūras tradīciju sākumiem :[Valmieras raj.] – Saturs: Juris Neikens [1826-1868] un Dikļi — latviešu dziesmusvētku šupulis; Jānis Peitāns [1801-1859] un pirmā teātra izrāde Dikļos // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis – 1999. – 53.sēj., Nr. 1/2/3 – ( Sociālās un humanitārās zinātnes A daļa ).