Novadpētniecība / Novadnieki / Literāti / Pēkšēna Marija

Pēkšēna Marija

Dzimusi:1845. gada 10. oktobrī Valtenberģu (Mazsalacas) pagasta Kalnamačos, Latvija
Mirusi:1903. gada 8. decembrī Rīgā, apbedīta Lielajos kapos
Darbības joma:rakstniece
Saistība ar novadu:dzīvoja Vecatē kopš 1869. gada, mācījās Valmieras pilsētas skolā
Peksena Marija

Dzīve un radošā darbība

Pēkšēna Marija (10.10. 1845. Valtenberģu (Mazsalacas) pagastā Kalnamačos – 8.12. 1903. Rīgā, apbedīta Lielajos kapos) – rakstniece.
Dzimusi saimnieku ģimenē. Mācījusies Valmieras pilsētas skolā, strādājusi par audzinātāju Nuķu muižiņā, no 1869. gada Vecatē, kur sarakstījusi lugu “Ģertrūde” – par jaunas sievietes konfliktu ar sabiedrību, 1870. gadā Rīgas Latviešu biedrības konkursā tā ieguva 1. godalgu, bet tautas atmodas ideju dēļ cenzūra aizliedza lugu izrādīt (iestudēta Rīgas Latviešu teātrī 1877.gadā). Līdzīgi centieni atspoguļoti arī lugā “Vienu stāstu” (izrādīta Rīgas Latviešu teātrī 1877.gadā). 80. gadu sākumā Pēkšēna pārcēlusies uz Rīgu pie brāļa – advokāta Jēkaba Pēkšēna. Te sarakstījusi lugas “Ceļa biedri” un “Laiku ziedi jeb Zeltezerpilskungi un zeltezerieši” (cenzūra to aizliedza 1896. gadā); šīs lugas mākslinieciski neizstrādātas, nav izrādītas. Pēkšēnas lugas un dzejoļu krājums “Saulgoži un pakrēšļi” nav publicēts (rokraksti Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas J. Misiņa nodaļā).
1990. gadā Ramatas pagastā uzstādīts Pēkšēnas piemiņas akmens (tēlnieks A. Vārpa).

Foto: https://www.literatura.lv/lv/person/Marija-Peksena/872654

Elektroniskie resursi:

https://valmiera.biblioteka.lv/Alise/lv/advancedsearch.aspx?crit0=auth&op0=LIKE%&val0=P%c4%93k%c5%a1%c4%93na,%20Marija&c=1&c=2&c=3

https://www.literatura.lv/lv/person/Marija-Peksena/872654

https://timenote.info/lv/Marija-Peksena

Literatūra:

 • Alunāns Ā. Marija Pēkšen//Alunāns Ā. Ievērojami latvieši. Jelgava, 1887, 1. burtn.
 • Misiņš J. Marija Pēkšēna, tautiskā laikmeta rakstniece//Rīgas Latv. B-bas Zinību 3.komisijas rakstu krāj., 1926, 18.
 • Brant L. Pēkšēnu Marija//Brant L. Latviešu sieviete. R., 1931.
 • Latviešu rakstniecība biogrāfijās.- Rīga: Zinātne, 2003.- 438.lpp.
 • Sloka A. Kur Salaca līkločus met.-Mazsalacas novads,1998.- 113.lpp.
 • Marija Pēkšēna//Es viņu pazīstu.-Rīga:Biogrāfiskā arhīva apg.,1939.-377.lpp.
 • Marija Pēkšēna//Latviešu konversācijas vārdnīca.-Rīga:Antēra,2003.-15.sēj.,31427.-31428.sl.
 • Cimdiņa A.Teksts un klātbūtne.-Rīga:Jumava,2000.-79.lpp.
 • Latviešu literatūras vēsture.-Rīga:Literatūra,1935.-3.sēj.
 • Briedis A. Viņa bija pirmā : [Par latviešu pirmo dramaturģi, mazsalacieti (Valmieras raj.) Mariju Pēkšēnu (1845 – 1903) un viņas 150 gadu jubilejas svinībām Mazsalacā] // Liesma. – (1995). – 27.sept., 2.lpp. : il.
 • Briedis Andris. Ramatas aktieri sāk sezonu : [Par Valmieras raj. Ramatas pag. drāmas ansambļa sezonas atklāšanas pasākumu] // Liesma. – (1998). – 28.okt., 5.lpp/ : il. (par Mariju Pēkšēnu)
 • Briedis Andris. Būs četras Ģertrūdes : [par Latvijas Kultūras fonda Mazsalacas kopas ieceri — latviešu I dramaturģes Marijas Pēkšēnas 155 dz.d. veltīto izrādi “Ģertrūde”] // Liesma. – (2000). – 11.marts, 6.lpp.
 • Lāce Antra. Uzdrošināšanās zīmē : [par I latviešu dramaturģes Marijas Pēkšēnas 155. jubilejas atceri Ramatā (Valmieras raj.) un tai velt. lugu konkursa rezultātiem] // Liesma. – (2000). – 23.aug., [1.], 7.lpp.
 • Liepiņa, Gaida Ramatā godina latviešu pirmās dramaturģes piemiņu :[sakarā ar Marijas Pēkšēnas (1845-1903) 155.dz.d. atzīmēšanu (Valmieras raj.)] // Diena – 2000. – ISSN 1407-1290. – 19.aug. 13.lpp.