Pūlis Valdis

Dzimis:1910. gada 31. oktobrī Valmierā, Latvijā
Miris:2004. gadā 17. decembrī Līdsā, Anglijā
Darbības joma:rakstnieks, kultūras darbinieks
Saistība ar novadu:mācījās Valmieras vidusskolā
Pseidonīmi:Valdemārs Pūlis
Pulis Valdis

Dzīve un radošā darbība

Pūlis Valdis (dzimis 31.10.1910. Valmierā – 2004. Līdsā, Anglijā) – rakstnieks, kultūras darbinieks. Beidzis Valmieras vidusskolu (1927) un dramatiskos kursus. Bijis Ziemeļlatvijas teātra darbinieks, kultūras dzīves vadītājs Vidzemē – populārs ceļojošu koncertu, izrāžu organizētājs un aktieris Ziemeļvidzemē. Darbojies Latvijas skautu organizācijā (1920-1947). 1944. gadā devies uz Vāciju, kur dzīvo līdz 1947. gadam, pēc tam Līdsā Anglijā. Rediģējis izdevumu “Līdsas draudzes vēstis” (1967-1988). Latviešu preses biedrības un PEN kluba biedrs.
Sarakstījis lugu “Koklētāja pasaka”, kas godalgota un publicēta žurnālā “Ugunskurs” (1938, grāmatā 1965), drāmas “Jānis Kalns” (1965), “Dzimtenes balss” – godalgota PBLA Kultūras fonda globālā lugu sacensībā 1980 (izdota 1981. ar Valda Silupes vārdu), “Atgriešanās” (1990). Teātrī izrādītas lugas “Beverīnas dziedonis”, “Devītais vilnis” u.c.. Dzeja apkopota krājumā “Sveša sāpe” (1982). Latvijā izdoti prozas un dzejas krājumi “Dzirkstis”(1992), “Atblāzma” (1998).

Foto: https://www.literatura.lv/personas/valdis-pulis

Elektroniskie resursi: 

https://valmiera.biblioteka.lv/Alise/lv/advancedsearch.aspx?crit0=auth&op0=LIKE%&val0=P%c5%ablis,%20Valdis&c=1&c=2&c=3

https://www.literatura.lv/lv/person/Valdis-Pulis/874432

https://timenote.info/lv/Valdis-Pulis

Literatūra: 

 • Latviešu rakstniecība biogrāfijās. – Rīga: Zinātne, 2003. – 462.- 463.lpp.
 • Valmierietim Anglijā – 85 //Liesma,1995 28.X
 • Gadi kā satraukti mākoņi skrien…. – Brīvā Latvija, 2000, 28,X/3.XI
 • Briedis A. Valmierietim Anglijā – 85 : [Par rakstnieku Valdi Pūli] // Liesma. – (1995). – 28.okt., 4.lpp.
 • Briedis Andris. Dāvinājums : [Par dziesmu svētkiem Valmierā 1943.un1944.gadā] // Liesma. – (1997.). – 18.jūlijs, 1.lpp. : il. (par Valdi Pūli)
 • Briedis Andris. Paldies no Anglijas : [Par Valdi Pūli — Valmieras dziesmu svētku organizatoru 1944. un 1943. gadā] // Liesma. – (1997). – 2.jūl., 5.lpp. . (par Valdi Pūli)
 • Briedis Andris. Paldies no Anglijas : [Valda Pūļa pateicība par viņam aizsūtītajām Vidzemes 1943. g. dziesmu svētku fotogrāfijām] // Liesma. – (1997). – 6.sept., 5.lpp.
 • Briedis Andris. Vārdi ir tāla atblāzma : [Par rakstnieku Valdi Pūli un viņa daiļradi] // Liesma. – (1998). – 23.sept., 5.lpp. : ģīm.
 • Briedis Andris. Ziedojums baznīcai : [Par Anglijā dzīv. valmierieša literāta Valda Pūļa ziedojumu Valmieras Sv.Sīmaņa baznīcas ērģeļu remontam] // Liesma. – 1999. – 9.janv. – 8.lpp.
 • Briedis Andris. Jubileju izstādes : [par Valdim Pūlim veltītu izstādi Valmieras centr. b-kā] // Liesma. – (2000). – 8.nov., 2.lpp.
 • Briedis Andris. Atgriešanās : [par valmierieti, rakstnieku Valdi Pūli : sakarā ar 91 dz.d.] // Liesma. – (2001). – 19.okt., 3.lpp.