Rasupe Marta

Dzimusi:1900. gada 12. maijā Valmieras pagastā, Latvijā
Mirusi:1982.gada 20.decembrī Romā Itālijā, apbedīta Benevento kapos, Romā
Darbības joma:literatūrzinātniece, tulkotāja
Saistība ar novadu:mācījās Valmieras apriņķa skolās
Rasupe Marta

Dzīve un radošā darbība

Rasupe Marta (12.05.1900. Valmieras pagastā – 20.12.1982. Romā, Itālijā, apbedīta Benevento kapos) – literatūrzinātniece, tulkotāja.
Dzimusi zemnieku ģimenē. Mācījusies Valmieras apriņķa skolās. Studējusi Latvijas Universitātes romāņu filoloģiju, studijas kā Latvijas valsts stipendiāte turpinājusi Romas universitātē, kuru beigusi 1936. gadā, iegūstot filoloģijas doktora grādu. 1936. – 1939. lektore Neapoles Austrumu institūtā, 1939. – 1966. latviešu valodas nodaļas vadītāja Romas universitātē. 60. un 70. gados Vatikāna radio latviešu programmas līdzstrādniece.
Tulkojusi itāļu valodā (kopā ar E. Serru) R. Blaumaņa “Salna pavasarī”, K. Skalbes “Kaķīša dzirnavas” (abi 1945), J. Raiņa “Jāzeps un viņa brāļi” (1949) un citus latviešu autoru darbus. Sastādījusi latviešu dzejas antoloģiju itāļu valodā “Poeti lettoni contemporanei” (“Latviešu mūsdienu dzejnieki”, 1946, saīsināts izdevums 1963), kuras ievadā plašs Rasupes apcerējums par latviešu literatūru un tās ievērojamākajiem pārstāvjiem. Sastādījusi un tulkojusi latviešu pasaku un teiku izlasi “Leggende baltiche” (“Baltiešu teiksmas”, 1949). Raksti par latviešu literatūru, mākslu un kultūru publicēti Itālijas periodikā un enciklopēdiskajos izdevumos. Kopā ar A. Spekki sarakstīta grāmata par Latviju “La Lettonia”.

Foto: https://www.literatura.lv/personas/marta-rasupe

Elektroniskie resursi: 

https://www.literatura.lv/lv/person/Marta-Rasupe/872595

https://timenote.info/lv/Marta-Rasupe

Literatūra: 

  • Ekmanis R. Marta Rasupe – Latviešu kultūras vērtību popularizētāja Itālijā // Izglītība un Kultūra, 1994, 9. VI.
  • Latviešu rakstniecība biogrāfijās. – R.: Zinātne, 2003. – 477 lpp.
  • Šmite Astra. Marta Rasupe – Latvijas balss Itālijā : [par bijušo Valmieras pils. iedzīvotāju, filoloģijas doktori, tulk. Martu Rasupi] / Astra Šmite ; Marta Rasupe, Juris Soikāns, Etīna Līgate. – (Vēsture). – ISSN 1691-0397 // Liesma. – (pielik. “Valmierietis”). – Nr.167 (2005, 26.okt.), 4.lpp. : fotogr.