Novadpētniecība / Novadnieki / Literāti / Riekstiņš Ivars

Riekstiņš Ivars

Dzimis:1936. gada 19. oktobrī Burtnieku pagasta Riekstlejās, Latvijā
Miris:2010. gada 5. jūnijā
Darbības joma:literatūrvēsturnieks, grāmatniecības darbinieks
Saistība ar novadu:mācījās Valmieras 11 varoņu komjauniešu vidusskolā (1955)

Dzīve un radošā darbība

Riekstiņš Ivars (19.10.1936. Burtnieku pagasta Riekstlejās) – literatūrvēsturnieks un grāmatniecības darbinieks.
Dzimis zemnieku ģimenē. Beidzis Burtnieku Ausekļa septiņgadīgo skolu (1951), Valmieras 11 varoņu komjauniešu vidusskolu (1955), Latvijas Valsts Universitātē  Vēstures un filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļu (1960). Strādājis Zinātņu Akadēmijas Valodas un literatūras institūtā, (1959-1966), Galvenajā enciklopēdiju redakcijā (1966-1983), 1974. – 1983. – galvenā redaktora vietnieks). 1984. – 1997. bijis izdevniecības “Zinātne” direktors.
Publicējies kopš 1961. gada “Latviešu literatūras vēstures” (1, 1963; 6, 1962), biogrāfiskās vārdnīcas “Latviešu literatūras darbinieki ” (1965) līdzautors. Rakstījis par latviešu literatūras un kritikas vēstures jautājumiem, grāmatniecību, enciklopēdiskās literatūras metodiku un izdošanu; plašākie raksti par P. Balodi, D. Zigmonti, J.Asaru, V. Dermani, J. Jansonu- Braunu, J. Bērziņu – Ziemeli, E. Birznieka – Upīša apgādu “Dzirciemnieki”, atsevišķu Raiņa grāmatu izdošanas vēsturi. 

Elektroniskie resursi:

https://www.literatura.lv/lv/person/Ivars-Riekstins/871974

Literatūra:

  • Latviešu rakstniecība biogrāfijās.- Rīga: Zinātne, 2003.- 484.lpp.
  • Riekstiņš, Ivars Ideāli. Principi. Izvēle :[Saruna ar grāmatizdevēju I.Riekstiņu] / pierakst. Irēna Lagzdiņa // Brīvā Latvija (Londona) – 1997. – 19./25.jūl. 3., 10.lpp. il.
  • Riekstiņš, Ivars Atskates punkts :[Saruna ar literatūrzinātn., izd. “Zinātne” direkt. I.Riekstiņu] / pierakst. A.Briedis // Liesma – 1996. – 19.okt.
  • Timšāns, Sigizmunds,. Viss mūžs ar grāmatu un grāmatai :Un stāv teikumi, lpp., sēj., b-ka – aiz burtnieka Ivara Riekstiņa no Burtniekiem // Latvijas Vēstnesis – 1996. – 5.nov.
  • Vairāk nekā četrdesmit gadu Latvijas kultūrā :[Saruna ar izdevn. “Zinātne” direkt., red. vad. un grāmatn. vad.] / Ivars Riekstiņš, Solveiga Cepurniece, Ieva Jansone, Ingrīda Segliņa; Pierakst. Regīna Olševska // Grāmatu Apskats – 1995. – n 5/6. — 2.-3., 6.-7.lpp.
  • Riekstiņš Ivars. Riekstlejās top Peramās atmiņas : [par darbu un pers. dz.: saruna ar bij. ZA Valodas un literatūras inst. līdzstrādn., izd. “Zinātne” direkt., Valmieras raj. Burtnieku pag. “Riekstleju” saimn. Ivaru Riekstiņu] / pierakst. Māra Rone // Liesma. – (2001). – 13.marts, 4.lpp.