Ruņģe Valija

Dzimusi:1920. gada 12. martā Rīgā, Latvijā
Mirusi:1999. gada 31. decembrī Kalamazū, ASV
Darbības joma:literatūrkritiķe, publiciste
Saistība ar novadu:strādājusi par ārsti Rencēnos
Runge Valija

Dzīve un radošā darbība

Ruņģe Valija (dzimusi Ruble, 12.03.1920. Rīgā – 31.12.1999. Kalamazū, ASV) – literatūrkritiķe, publiciste. Aivara Ruņģa sieva, Sniedzes Ruņģes māte.
Mācījusies Rīgas 1. valsts ģimnāzijā, 1943. gadā beigusi Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāti. Strādājusi par ārsti Rencēnos. 1944. gadā emigrējusi uz Vāciju, strādājusi par ārsti Ķīlē un Eitīnē. 1951. gadā izceļojusi uz ASV, dzīvojusi  Kalamazū. ASV aizsākusies Ruņģes  literatūrkritiķes, literatūrzinātnieces un publicistes darbība. Aktīvi publicējusies žurnālos “Jaunā Gaita”, “Ceļa Zīmes”, “Mēs”, “Mazputniņš”, “Treji Vārti”, “LaRAs Lapa”, laikrakstos “Laiks” un “Latvija Amerikā”. Bijusi redaktore žurnālos “Mēs”, “LaRAs Lapa”, “Treji Vārti”. Darbojusies arī ALA Kultūras birojā, LaRA tulkošanas komisijā.
Nozīmīgas ir Ruņģes apceres par E. Aistaru, L. Muižnieci, Kurbada un Lāčplēša tēliem latviešu literatūrā. Publicētas daudzas recenzijas, galvenokārt laikrakstā “Laiks” un žurnālā “Treji Vārti”. Kopš 1989. gada publicējusies arī Latvijā- žurnālos “Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis”, “Jaunās Grāmatas”, “Karogs”, “Avots”, “Kritikas Gadagrāmata”. Apcerē “Sākotnējie jaungaitnieki” (“LZA Vēstis”, 1990,3-4) bagātīgs informatīvais materiāls par ASV latviešu literatūru 1950. – 1960. gados, sniegts analītisks trimdas literatūras procesu apskats un vērtējums. Rakstījusi arī populārzinātniskus apcerējumus par latviešu izdzīvošanas perspektīvām un trimdas literatūras terminoloģiju. Bijusi trimdā izdotās “Latvju enciklopēdijas ” līdzstrādniece, grāmatas “Latviešu literatūras darbinieki. Jaunākais posms”(1991) virsredaktore, Rīgā izdotās biogrāfiskās vārdnīcas “”Latviešu rakstniecība biogrāfijās”(1992) konsultante. Apceres par literatūru un recenzijas apkopotas grāmatā “Uzticības rūgtā cena” (1-3, 1996-2000), trimdas literatūras vēstures materiāli – grāmatā “Caur akmeni diegu vilku”, kopā ar A. Ruņģi publicējusi polemisku rakstu krājumu “No ārzemju latviešu perspektīves” (abi 1997). Amerikas Mūsdienu valodas asociācijas izdevuma “International bibliography of Books and Articles of the Modern Languages and Literatures” latviešu nodaļas bibliogrāfe (no 1987). LaRA biedre.

Foto: https://www.literatura.lv/personas/valija-runge

Elektroniskie resursi: 

http://www.dzivesstasts.lv/lv/free.php?id=875

https://valmiera.biblioteka.lv/Alise/lv/advancedsearch.aspx?crit0=auth&op0=LIKE%&val0=Ru%c5%86%c4%a3e,%20Valija&c=1&c=2&c=3

https://www.literatura.lv/lv/person/Valija-Runge/871998

https://timenote.info/lv/Valija-Runge

JG144  Valija Ruņģe. TAUTAS PASAKAS, KURBADS UN LĀČPLĒSIS, pirmā daļa (zagarins.net)

Literatūra: 

 • Latviešu rakstniecība biogrāfijās.- Rīga: Zinātne, 2003.- 506.lpp.
 • Ruņģis A. Sēru vēsts//Laiks, 2000, 22.I.
 • Silenieks J. Valija Ruņģe//Laiks, 2000, 22.I.
 • Hausmanis V. Par uzticības rūgto cenu…//Laiks, 2000, 29.I.
 • Kubuliņa A. Uzticība un maksa//LM Ljā, 2001, 4.I.
 • Briedis Andris. Kurš pirmais? : [Par Valiju un Aivaru Ruņģiem] // Liesma. – (1998). – Nr.7, 5.lpp
 • Briedis Andris. Šķeltais akmens : [Par Valijas un Aivara Ruņģu darbību grāmatniecībā un V.Ruņģes grām.”Caur akmeni diegu vilku”] // Liesma. – (1998). – 11.marts, 5.lpp.
 • Briedis Andris. Uzticība : [par literāti Valiju Ruņģi] // Liesma. – (2001). – 10.janv., 4.lpp.
 • Briedis Andris. Valija Aizsaulē : [sakarā ar literātes Valijas Ruņģes nāvi] // Liesma. – (2000). – 8.janv., 7.lpp.
 • Briedis Andris. Valija [Ruņģe] atgriežas : [par literāti : sakarā ar pārapbedīšanu Rīgā] // Liesma. – (2000). – 4.jūl., 4.lpp.
 • Liels zaudējums mūsu kultūrai :[literātes Valijas Ruņģes (1920-1999) piemiņai] // Brīvā Latvija (Londona) – 2000. – 29.janv./4.febr. 4.lpp.
 • Muižniece, Lalita Valija Ruņģe: 12.03.1920-30.12.1999 // Jaunā Gaita (Toronto) – 2000. – Nr.221 25.-26.lpp.
 • Vīksna, Arnis Atvadvārdi [literatūrzinātniecei] Valijai Ruņģei :[1920-1999] // Latvijas Ārsts – 2000. – Nr.2 29.lpp.