Novadpētniecība / Novadnieki / Literāti / Sils Pēteris (Pijols Pēteris)

Sils Pēteris (Pijols Pēteris)

Dzimis:1908. gada 24. septembrī Smiltenē, Latvijā
Miris:1953. gada 7. augustā Rīgā, apbedīts Smiltenes kapos
Darbības joma:dzejnieks
Saistība ar novadu:mācījās Valmieras komercskolā (1924-1925)
Pseidonīmi:Sils Pēteris
Sils Pēteris

Dzīve un radošā darbība

Sils Pēteris (īstajā vārdā Pēteris Pijols; 24.09.1908. Smiltenē  – 7.08. 1953. Rīgā, apbedīts Smiltenes kapos) – dzejnieks.
Dzimis strādnieka ģimenē. Mācījies Valmieras komercskolā (1924-1925), izglītību turpinājis pašmācības ceļā. 1926. gadā absolvējis T. Lejas-Krūmiņa dramaturģijas kursus. Strādājis Smiltenē par kantoristu. Politisku iemeslu dēļ 15. 05. 1934. apcietināts. Pēc atbrīvošanas 1935. gadā strādājis gadījuma darbus Rīgā, no 1936. gada strādājis Tukumā slimnīcā, bijis arī režisors un aktieris pašdarbības teātros. 1940. gadā Tukuma apriņķa izpildkomitejas darbinieks, Latvijas Telegrāfa aģentūras Tukuma apriņķa korespondents. 2. pasaules kara laikā cīnījies 1. latviešu strēlnieku pulkā, strādājis laikrakstā “Padomju Strēlnieks”, kur publicējis savus dzejoļus. 1945. – 1946. tulkotājs LPSR AP “Ziņotājā”, Rīgas kinohronikas studijas redaktors (līdz 1947). Rakstnieku savienības biedrs (1949).
Pirmā publikācija – dzejolis “Dilstošais mēness” ar pseidonīmu Saulgriezis laikrakstā “Jaunatnes Dzīve” 6. 04. 1924. Pirmais dzejoļu krājums “Dziļi ūdeņi” (1948) veltīts kara un pēckara tematikai. Dzejā dominē patētisks, sižetisks stāstījums, patiesāka ir Sila dabas, intīmā lirika. Poēmā “Nemirstība” (1950) tēlota komjaunieša I. Sudmaļa cīņa ar vācu iebrucējiem, poēmas mākslinieciskā izveide shematiska. Īpaši pievērsies bērnu dzejai: krājumi “Rīts”, ”Saulainās dienas” (abi 1950), “Pavasaris” (1951), “Vectētiņš un dēladēls” (1952),”Divi draugi” (1954), “Pavasara rītā” (1955) un “Fabulas un humoristiskie dzejoļi” (1960). Atdzejojis A. Tvardovska, M. Majakovska un citu krievu dzejnieku darbus.
Izdota dzejas izlase “Caur sidraba birzi” (1976), izlase bērniem “Pavasara putni” (1978).

Foto: https://www.literatura.lv/lv/person/Peteris-Sils/872523

Elektroniskie resursi: 

https://www.literatura.lv/lv/person/Peteris-Sils/872523

https://timenote.info/lv/Peteris-Sils-24.09.1908

https://valmiera.biblioteka.lv/Alise/lv/advancedsearch.aspx?crit0=auth&op0=LIKE%&val0=Sils,%20P%c4%93teris&c=1&c=2&c=3

Literatūra: 

  • Pijols I. Pavasara atmodas dzejnieks // Sils P. Caur sidraba birzi. R., 1976.
  • Latviešu rakstniecība biogrāfijās. – R.: Zinātne, 2003. – 528. lpp.