Novadpētniecība / Novadnieki / Literāti / Tūters Edvarts

Tūters Edvarts

Dzimis:1893. gada 30. augustā Mazsalacas pagasta Jaunatnes muižas Rembauskas krogā, Latvijā
Miris:1984. gada 1. martā ASV, apbedīts Ketskilas latviešu Brāļu kapos, Mineapolisā
Darbības joma:dzejnieks
Saistība ar novadu:mācījās Mazsalacas pilsētas skolā
Pseidonīmi:Edvarts Tūters
Edvarts Tuters

Dzīve un radošā darbība

Tūters Eduards (arī Edvarts Tūters; 30.08.1893. Mazsalacas pagasta Jaunates muižas Rembauskas krogā – 1.03.1984. Mineapolisā, ASV, apbedīts Ketskilas latviešu Brāļu kapos) – dzejnieks.
Dzimis rentnieka ģimenē. Beidzis Mazsalacas pilsētas skolu, strādājis par pienotavas vadītāju. 1. pasaules kara laikā dienējis latviešu strēlnieku pulkos un piedalījies brīvības cīņās. 1922. -1924. ierēdnis Zemkopības ministrijā. 1944. gadā emigrējis uz Vāciju, vēlāk izceļojis uz ASV. No 1958. gada darbojies tikai rakstniecībā. No 1913. gada presē publicētas nelielas korespondences. Pirmie dzejoļi iespiesti laikrakstā “Latvijas Sargs” 1919. gadā. Dzejoļu krājumos “Laika soļi” (1922), “Pie jūras” (1925), “Dvēseles silueti” (1928), “Vijole pagrabā” (1931), “Mūžības dārzos” (1939) intonatīvi nemainīga vientulības, sāpīgu skumju un rezignācijas izpausme, tieksme laimes un dzīves zūdamības motīvus iekļaut prātnieciskās sentencēs. Trimdā izdoti krājumi “Pēdas sniegā” (1963), “Ceļš uz mājām” (1968), “Straumes brīvībai” (1976) un dzejas grāmatas bērniem “Pasaka par velnēniem” un “Zēns ar pērtiķi” (abas 1947), kā arī dzejoļi, stāsti un tēlojumi jaunatnei  “Trauciņš ar medu” (1951).
Dzejas izlase “Dzīvošu dziesmā” (1992).

Elektroniskie resursi:

https://timenote.info/lv/Eduards-Tuters

https://www.literatura.lv/personas/edvarts-tuters

Edvarta Tūtera dzejoļi žurnālā Jaunā Gaita nr.44, 1963  

Literatūra:

  • Latviešu rakstniecība biogrāfijās.- Rīga: Zinātne, 2003.-599.lpp.
  • Tūters E. [Autobiogrāfija]//trimdas rakstnieki. Kemptene, 1947.2. sēj.
  • Tūters E. Skice pašportretam//Pašportreti. Ņujorka,1965.
  • Zirnītis E. Edvarts Tūters-deviņdesmitgadnieks un viņa devums trimdas latviešu dzejai//Treji vārti, 1983,94.
  • Zirnītis E. Dzejnieka Edvarta Tūtera piemiņai//Tūters E. Dzīvošu dziesmā. B.v.1992.
  • Eduards Tūters//Es viņu pazīstu.-Rīga:Biogrāfiskā arhīva apg.,1939.-498.lpp.