Velme Jēkabs

Dzimis:1855. gada 25. novembrī Ternejas pagasta Kalnaņģos, Latvijā
Miris:1928. gada 16. maijā Rīgā, apbedīts Meža kapos
Darbības joma:valodnieks, pedagogs
Saistība ar novadu:Mācījās Ternejas pagastskolā, Rūjienas draudzes skolā. Vadījis privātu proģimnāziju Rūjienā.
Velme Jekabs

Dzīve un radošā darbība

Velme Jēkabs (25.11.1855. Ternejas pagasta Kalnaņģos – 16.05.1928. Rīgā, apbedīts Meža kapos) – valodnieks un pedagogs.
Dzimis saimnieka ģimenē. Mācījies Ternejas pagastskolā, Rūjienas draudzes skolā un Pērnavas ģimnāzijā. (1870-1876). Studējis filoloģiju Tērbatas universitātē (1877-1880). 1880. – 1881. vadījis Rūjienā privātu proģimnāziju. 1881. gadā devies uz Maskavu, kur no 1882. gada bijis vācu valodas skolotājs Pētera – Pāvila skolā, no 1883. gada arī Maskavas universitātes vācu valodas docētājs. Iepazinies ar K. Valdemāru un F. Brīvzemnieku, kas mudināja viņu pievērsties darbam tautas labā. Velme nodibināja žurnālu “Austrums”(1885), ko izdeva līdz 1887. gadam Maskavā un kā redaktors parakstīja līdz 1902. gadam.
Pirmā publikācija – raksts “Kāds svars spēlēm pie audzināšanas” žurnālā “Austrums” 1885. gadā (1. nr.). Publicējis valodnieciskus rakstus “Vēstules par valodu un valodniecību” (“Austrums”, 1885-1888), “Par latviešu participiem” (Rīgas latviešu biedrības Zinību komisijas “Rakstu Krājums”, 1885, 5), “Par Latviešu vokāļu trejādo garumu” (turpat, 1894, 9). 1922. gadā atgriezies Latvijā, bijis LU Vācu valodas privātdocents, filoloģijas goda doktors (1924). Publicējis atmiņas par latviešu kultūras darbiniekiem, to vidū “Barona tēvs un viņa darbs” (laikrakstā “Brīvā Zeme”, 1923), “Krišjānis Valdemārs un viņa darbs” (1925).

Foto: https://www.literatura.lv/personas/jekabs-velme

Elektroniskie resursi:

https://timenote.info/lv/Jekabs-Velme

https://www.literatura.lv/lv/person/Jekabs-Velme/872243

Literatūra:

  • Latviešu rakstniecība biogrāfijās.- Rīga: Zinātne, 2003.- 624.lpp.
  • Velme J. Atmiņas no manas Maskavas dzīves//IMM, 1923, 12.
  • Dauge A. Atmiņas lapa Jēkabam Velmem//Latvju Grām., 1926, 1.
  • Bērziņš L. Jēkabs Vēlme un viņa Austrums//Vārds, 1937, 8-9.
  • Druviete I. Divpadsmit vēstuļu simtgade//Latv. val. kultūras jautājumi, 1987, 23.
  • Jēkabs Velme//Es viņu pazīstu.- Rīga:Biogrāfiskā arhīva apg.,1939.-521.lpp.