Novadpētniecība / Novadnieki / Literāti / Vīksna Vita (Ziediņa Vita)

Vīksna Vita (Ziediņa Vita)

Dzimusi:1935. gada 11. augustā Alūksnes rajona Annas pagastā, Latvijā
Mirusi:2010. gada 4. februārī
Darbības joma:dzejniece
Saistība ar novadu: Strādājusi lauksaimniecības nozarē un žurnālistikā - Valmieras rajona presē, Valmieras rajona laikrakstā "Liesma"(1961-1965).
Pseidonīmi:Vita Vīksna
Viksna Vita

Dzīve un radošā darbība

Vīksna Vita (dzimusi Ziediņa, precējusies Cīrule – 11.08.1935. Alūksnes rajona  Annas pagastā) – dzejniece.
Beigusi Stāmerienas lauksaimniecības tehnikumu (1953), Latvijas Valsts Universitātes Vēstures un filoloģijas fakultātes Žurnālistikas nodaļu (1965). Strādājusi lauksaimniecības nozarē un žurnālistikā- Alūksnes un Valmieras rajona presē (Valmieras rajona laikrakstā “Liesma” no 1961.- 1965.), radio un televīzijā, 1980. – 1988. laikrakstā “Rīgas Balss”, pēc tam līdz 1990. gadam laikrakstā “Malienas Ziņas”. Pensionējusies, dzīvoja Alūksnes rajona Annas pagasta Kadilās.
Pirmie dzejoļi publicēti 1956. gadā. Izdoti dzejoļu krājumi “Manas baravikas” (1969), “Zemes zaļā laime” (1974), aprakstu un tēlojumu grāmata “Pirmā pilsēta” (1975), “Cerības atgriešanās” (1995). Dzejoļos, kas rakstīti klasiskās panta formās un verlibrā, akcentēta liriskā varoņa tiekšanās pēc tradicionālām ētiskām vērtībām, intīmo izjūtu sabalsojums ar dabas norisēm. 2007. gadā izdotā grāmata „Cildinājums” ir veltījums dzimtajai pusei un tās jaukajiem cilvēkiem. Periodikā publicēti Vīksnas stāsti.

Foto: https://www.literatura.lv/lv/person/Vita-Viksna/872111

Elektroniskie resursi:

Vitas Vīksnas darbi Valmieras un novadu bibliotēkās

https://www.literatura.lv/lv/person/Vita-Viksna/872111

Literatūra:

  • Latviešu rakstniecība biogrāfijās.- Rīga: Zinātne, 2003.- 632.lpp.
  • Vīksna V. Tātad/A. Brieža iev.//Liesma, 1995, 9.VIII.
  • Blaumane R. Mūžs uzrakstīts dzejoļos un stāstos:[tekstā saruna ar V.V. un fragments no dienasgrām.]//Neatkarīgā Rīta Av., 2001, 5.VI.
  • Balaņuka, Ina Pēcpusdiena ar Vitu Vīksnu :[par tikšanos ar dzejn. Annas pag. bibl. (Alūksnes raj.)] // Malienas Ziņas – 2001. – 15.dec. 2.lpp.
  • Blaumane, Rita,. Mūžs uzrakstīts dzejoļos un stāstos :[par dzejn., rakstn. Vitu Vīksnu] / tekstā saruna ar V.Vīksnu un fragm. no dienasgrām. // Neatkarīgā Rīta Avīze – 2001. – 5.jūn. [1.]lpp. – ( Piel. “Hedvigas kundzes avīze” Nr.23 ).
  • Engelsa, Solvita. Ilzenieši tiekas ar dzejnieci Vitu Vīksnu :[par tikšanos Ilzenes pagasta bibliotēkā (Alūksnes raj.)] / Solvita Engelsa // Malienas Ziņas. – Nr.48 (2004, 24.apr.), 2.lpp.
  • Glazkova, Lidija Emocijas atklāj rakstot :[par tikšanos Alūksnes pils. bibl. ar dzejn. Vitu Vīksnu] / tekstā stāsta V.Vīksna // Malienas Ziņas – 2000. – 9.maijs 2.lpp.
  • Vīksna, Vita. Katram vārdam ir milzīga nozīme :[stāsta dzejn.] / pierakst. Ginta Alberte // Dzirkstele – 1999. – 21.dec. 9.lpp.
  • Vīksna, Vita. Dāvana novadniekiem :[Saruna ar rakstn. V.Vīksnu] / Pierakst. Anna Celmiņa // Malienas Ziņas – 1994. – 5.martā.