Vīksne Pauls

Dzimis:1894. gada 18. janvārī Ābeļu pagastā, Latvijā
Miris:1938. gada 15. februārī Maskavā
Darbības joma:žurnālists, literatūrkritiķis
Saistība ar novadu:beidzis Valmieras skolotāju semināru (1916. gadā)
Pseidonīmi:Ojārs

Dzīve un radošā darbība

Vīksne Pauls (18.01.1894. Ābeļu pagastā – 15.02.1938. Maskavā) – žurnālists, literatūrkritiķis.
Dzimis muižas kalpa ģimenē. Beidzis Valmieras skolotāju semināru (1916). Darbojies LSD Vidienas organizācijā. Aktīvs Oktobra apvērsuma dalībnieks, 12. armijas kara revolucionārās komitejas loceklis, vēlāk Cēsu apriņķa milicijas un Sarkanās gvardes priekšnieks. Laikraksta “Jaunatnes Cīņa” redakcijas kolēģijas loceklis (1918-1918), Rietumtautu komunistiskās universitātes latviešu studentu žurnāla “Sākums” redaktors (1919-1920). Beidzis Maskavas universitātes Sabiedrisko zinātņu fakultātes Romāņu – ģermāņu nodaļu (1924). Docētājs Rietumtautu komunistiskajā universitātē, beidzis Sarkanās profesūras partijas vēstures institūtu (1933) un strādājis par šī institūta mācību daļas vadītāju. Žurnāla “Celtne” redaktors (1929-1937).
Rakstos latviešu komunistu presē Vīksne teoretizēja par proletārisko kultūru kā marksisma- ļeņinisma sastāvdaļu, par sociālistisko reālismu, absolutizēja literatūras socioloģisko nozīmi, kategoriski iestājās par literatūras pakļaušanu komunistiskās partijas ideoloģijai. Šķiriskuma vārdā Vīksne prasīja pilnīgu norobežošanos no latviešu nacionālās kultūras idejiskajām un estētiskajām vērtībām, kritizēja 20. – 30. gadu neatkarīgās Latvijas literatūru kā fašistisku un kontrrevolucionāru, noniecināja J. Akurātera, A. Čaka, H. Eldgasta, K. Skalbes, A. Upīša, E. Virzas, t. s. pozitīvistu un citu rakstnieku daiļradi. Sarakstījis grāmatu “Sudrabu Edžus dzīve un darbs” (1935), periodikā publicējis rakstus par A. Arāju – Bērci, E. Efertu – Kluso, R. Eidemani, J. Jansonu – Braunu, L. Laicenu, L. Paegli un citiem latviešu revolucionārajiem rakstniekiem. 1937.vai 1938. gadā represēts, reabilitēts pēc nāves.

Elektroniskie resursi:

https://www.literatura.lv/personas/pauls-viksne

https://timenote.info/lv/Pauls-Viksne

Literatūra: 

  • Latviešu rakstniecība biogrāfijās.- Rīga: Zinātne, 2003.- 632.lpp.
  • Smilktiņa B. Viens no vecās gvardes//LM, 1974, 19.I.