Novadpētniecība / Novadnieki / Literāti / Zālītis Valters

Zālītis Valters

Dzimis:1931. gada 9. jūnijā Naukšēnu pagastā, Latvijā
Darbības joma:literāts, pedagogs, žurnālists
Saistība ar novadu:Mācījās Rūjienas septiņgadīgajā vidusskolā. Laikraksta "Liesma" žurnālists (1967-1974), strādājis Mazsalacas vidusskolā par vēstures skolotāju (1954-1967), LKP Valmieras rajona komitejā par instruktoru (1974-1984), propagandas un aģitācijas nodaļas vadītāju (1984-1990), Valmieras pārtikas rūpniecības skolā par skolotāju (1990-1995).
Pseidonīmi:Kārlis Zālīte

Dzīve un radošā darbība

Zālītis Valters ( Kārlis Zālīte; dzimis 9.06.1931. Naukšēnu pagastā) – literāts, pedagogs, laikraksta “Liesma” žurnālists.
Mācījies Rūjienas septiņgadīgajā skolā un Rūjienas vidusskolā, beidzis Latvijas Valsts Pedagoģiskā institūta Vēstures fakultāti (1954). Strādājis Mazsalacas vidusskolā par vēstures skolotāju (1954-1967), Valmieras rajona laikrakstā “Liesma” (1967-1974), LKP Valmieras rajona komitejā par instruktoru (1974-1984), Propagandas un aģitācijas nodaļas vadītāju (1984-1990), Valmieras pārtikas rūpniecības skolā par latviešu valodas un literatūras pasniedzēju (1990-1995), Latvijas valsts agrārās ekonomikas institūtā par Kooperācijas un pārvaldes problēmu nodaļas asistentu (1996-2000).
Pirmā publikācija – dzejolis “Jaunais pļāvējs” žurnālā “Bērnība” (1947 Nr.11). Publicējis dzejoļus un īsprozu republikas un rajona periodiskajos izdevumos. Sarakstījis īsprozas krājumu “Uz sliekšņa” (1967) un “Ceļa putekļi” (1975). Galvenā darbu tematika – jaunatnes audzināšana, vecāku un bērnu attiecības, morāles problēmas.
Piedalījies populāri zinātnisku un zinātnisku publikāciju sagatavošanā par agrārās nozares valsts pārvaldes, ražotāju pašpārvaldes, kooperācijas un lauku reģionu ekonomiskās attīstības vadīšanas problēmām. Kopā ar citiem sarakstījis grāmatu “Talsu rajona lauku uzņēmēju problēmas” (1998), “Kokneses pagasta attīstība. 1998-2010” (1999).

Elektroniskie resursi:

https://www.literatura.lv/lv/person/Valters-Zalitis/872118

Literatūra:

  • Latviešu rakstniecība biogrāfijās. – Rīga: Zinātne, 2003. – 646. lpp.