Ziediņa Ieva

Dzimusi:1850? gadā Valmieras apriņķī "Kalna Ziediņos", Latvija
Mirusi:1873. gada 23. jūlijs Valmieras apriņķis "Kalna Ziediņi", Latvija
Darbības joma:Literāte
Saistība ar novadu:Mācījās Valmieras meiteņu (vācu) skolā

Dzīve un radošā darbība

Ziediņa Ieva – (dzimusi 1850(?) Valmieras apriņķa “Kalna Ziediņos”- 23.07.1873. turpat)- literāte.
Biogrāfiskās ziņas – hipotētiskas – dzimusi Kalna Ziediņu māju saimnieku ģimenē, mācījusies Valmieras meiteņu (vācu) skolā,1870. gadā iepazinusies ar Mārtiņu Lapu, mirusi ar tuberkulozi. Plašākas ziņas par personību sniegtas M.Lapas atmiņu rakstā “Ziediņu Ieva” (laikrakstā “Baltijas Vēstnesis”,1878,4./16I-8.). Iespējams, ka tajā izmantotais Ziediņu Ievas vārds ir raksta autora dots literārais pseidonīms. Ar Ziediņu Ievas vārdu M. Lapas krājumā  “Mīlestības un mīlestības gaudu dziesmas” 2.d.(1877) ievietoti 9 dzejoļi – sentimentālisma tradīcijai atbilstošas skumju caurvītas dziesmiņas par traģisku mīlestību.
Ziediņu Ievu savos apskatos par latviešu sievietēm kultūrā iekļāvis J. Ķelpe un L. Brante.

Elektroniskie resursi:

https://timenote.info/lv/Ieva-Ziedina

Literatūra:

  • Latviešu rakstniecība biogrāfijās.-Rīga,Zinātne.-2003.-662.lpp.
  • Limane L. Lapas Mārtiņa un Ievas Ziediņas ceļus apārstaigājot//Letonica,2000/2001,6/7.