Novadpētniecība / Novadnieki / Literāti / Zirnītis Pēteris

Zirnītis Pēteris

Dzimis:1944. gada 28. novembrī Rīgā, Latvija
Miris:2001. gada 27. jūlijā Rīgā, apbedīts Burtnieku kapos
Darbības joma:dzejnieks
Saistība ar novadu:darbība saistīta ar Burtnieku pagastu
Pseidonīmi:P. Gaujmalietis
Zirnitis Peteris

Dzīve un radošā darbība

Zirnītis Pēteris (dzimis 28.11.1944. Rīgā – 27.07.2001.Rīgā, apbedīts Burtnieku kapos) – dzejnieks.
Darbība saistīta ar Burtnieku pagastu.
Dzimis aktrises Mildas Puķes ģimenē. Beidzis Rīgas 2. vidusskolu (1963), Ļeņingradas universitātes Psiholoģijas fakultāti (1971) un PSKP CK Sabiedrisko zinātņu akadēmiju (1984). Strādājis Latvijas Televīzijā (1969-1972), laikraksta  “Literatūra un Māksla” redakcijā (1972-1975), Rakstnieku Savienībā  par konsultantu referentu (1976-1980) un valdes sekretāru (1980-1982). Bijis LATINFORM galvenais redaktors (1984-1986),  žurnāla “Karogs” nodaļas redaktors (1988), Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzeja direktors (1988-1994). 1992.  gadā nodibina apgādu “Nordik” un līdz mūža beigām bijis tā prezidents. Rakstnieku Savienības biedrs no 1971. gada, Latvijas PEN kluba biedrs, priekšsēdētāja vietnieks.
Pirmā publikācija – dzejolis “Cilvēks Visuma tālēs”  laikrakstā “Pionieris” 1961.18.04. Krājumos “…laineri paceļas gaisā” (1969), “Noktirne un gaiļa dziesma” (1975), “Redzējumi” (1979), “Laika ziņas” (1983),”Liecinieks uz sliekšņa” (1990) apvienojas racionalitāte ar romantisku patosu, pilsoniskas atbildības caurstrāvota sociālo parādību analīze mijas ar elēģiskām intonācijām. Tēlainībā dominē redzes gleznas, kaleidoskopiskums. Pirmajos krājumos pārsvarā verlibrs, vēlāk – tradicionāli atskaņots pants.
Grāmatas “Vēl vizuļo” (1994) un “Aizliegtais psalms” (1999) dzejnieks veidojis daļēji kā izlases, iepriekšējos krājumus papildinot ar jauniem darbiem. Noslīpētās kompozīcijas ietilpīgajā lakonismā atsedzas pieredzes briedināta, rezignētas intonācijas balstīta un dzidrināta poētiskā pasaule. P. Zirnītis ir rakstījis arī prozas darbus, recenzijas, kopā ar dzīvesbiedri A. Jansoni-Zirnīti veidojis grāmatu bērniem “Bilžu grāmata par manu draugu Ķūķi, viņa draugiem un dažādiem piedzīvojumiem” (1983). Dzejoļi arī komponēti (U.Stabulnieks un citi.).

Foto: https://www.literatura.lv/personas/peteris-zirnitis

Elektroniskie resursi:

https://timenote.info/lv/Peteris-Zirnitis

https://www.literatura.lv/lv/person/Peteris-Zirnitis/872147

https://valmiera.biblioteka.lv/Alise/lv/advancedsearch.aspx?crit0=auth&op0=LIKE%&val0=Zirn%c4%abtis,%20P%c4%93teris&c=1&c=2&c=3

Jura Silenieka raksts “Patiess un naivs savā viltū” par Pētera Zirnīša  grāmatu “Aizliegtais psalms” (R., 1999) žurnālā “Jaunā Gaita”nr.211, 2000.gada jūnijā.

Pētera Zirnīša dzejoļi žurnālā “Jaunā Gaita” nr. 181, 1991.gada martā

Literatūra:

 • Latviešu rakstniecība biogrāfijās. – Rīga: Zinātne, 2003. – 668.-669. lpp.
 • Rokpelnis J. Remontdarbs // Literatūra un Māksla Latvijā, 1999, 5.VIII
 • Tests dubultteicamniekam Pēterim: [saruna ar P.Zirnīti] // Neatkarīgā Rīta Avīze, 1999, 4.XII (piel. “Mēs”)
 •  Aizpuriete A. Viss ir citādāk // Karogs, 2000, Nr.2
 • Briedis A.Burtnieku dzejniekam-50, Liesma,1998.31.03.
 • Rūmnieks V.Nenotveramais//Liesma,1997.Nr.5.
 • Zālīte M.Nebūt ne viss par dzejnieku Pēteri Zirnīti//Skola unĢimene,1977.Nr.8
 • Bergmanis, Andris Pēteris Zirnītis (28.II.1944-27.07.2001) :[dzejn. un izd. piemiņai] // Neatkarīgā Rīta Avīze – 2001. – 28.jūl. 13.lpp.
 • Janaite, Ieva. “Es guļu mūžīgā diendusā, / Patiess un naivs savā viltū…” :[par dzejnieku un izd. Pēteri Zirnīti (1944-2001) : izd. “Nordik” red. atmiņas] / Ieva Janaite // Karogs. – ISSN 0132-6295. – Nr.9 (2003), 39.-41.lpp.
 • Jansone-Zirnīte, Anita. “Sieviete, kam putns sēž uz pleca…” :[par dzejnieku Pēteri Zirnīti (1944-2001) : saruna ar dzejnieka dzīvesbiedri, gleznotāju] / Anita Jansone-Zirnīte ; pierakst. Laima Muktupāvela // Karogs. – ISSN 0132-6295. – Nr.9 (2003), 21.-35.lpp.
 • Nu Ķūķis ir mājās :pieminot dzejn. Pēteri Zirnīti (1944.28.11-2001.27.07) // Kurmītis – 2001. – Sept. 23.lpp.
 • Pēteris Zirnītis[par dzejnieku un izd. (1944-2001) : biogr. uzziņa] // Karogs. – ISSN 0132-6295. – Nr.9 (2003), 44.lpp.