Balodis Pēteris

Dzimis:1867. gada 19. augustā Valmieras apriņķa Burtniekos
Miris:1919. gada novembrī Arhangeļskā, Krievijā
Darbības joma:gleznotājs
Saistība ar novadu:dzīvojis Burtnieku muižas dārznieka ģimenē

Dzīve un radošā darbība

Dzimis Burtnieku muižas dārznieka ģimenē. 1888. gadā kā brīvklausītājs iestājies Pēterburgas Mākslas akadēmijā, 1894 ar gleznu „Pie kāršu licējas” ieguvis 3. pakāpes mākslinieka grādu. Izglītoties turpinājis V.Makovska darbnīcā (1894-1896). Mākslinieku apvienības „Rūķis” biedrs no tās izveidošanās sākuma. Studiju gados kopā ar J.Rozentālu strādājis daiļkrāsotāju darbnīcā, izpildot dažāda veida pasūtījumus (reklāmas u.tml.). 1896 – 1919 strādājis par zīmēšanas skolotāju Arhangeļskas ģimnāzijā. Pirmās izstādes – Mākslas akadēmijas audzēkņu darbu izstāde (1892). Mākslinieciskā ziņā tuvs 19.gs beigu krievu tā sauktā mazā žanra pārstāvjiem („Virtuve Vidzemē”, 1892). Gleznojis arī ainavas. 1905.gadā novērtēts ar Svētā Staņislava trešās pakāpes ordeni
Sagat. G. Tidomane.

Avoti:

  • Māksla un arhitektūra biogrāfijās / [atb. red. Andris Vilsons, Anita Vanaga ;zin. red.: Velta Holcmane … [u.c.] ; fotogr.: Aivars Lode, Mārtiņš Salna]. Rīga : Latvijas enciklopēdija, 1995-2003. 4 sēj. : il. ; 24 cm. Latvija un latvieši . ISBN 5899600578 (1.-2.sēj.).
  • Māksla un arhitektūra biogrāfijās / atbild. red. A.Vilsons: [3 sējumos]. – Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1995. – (“Latvija un latvieši”). 1.sēj. A – Kal. – 239 lpp. : il.,ģīm.  ISBN 5-89960-057-8.


Bibliogrāfija:

  • Leitis A. No aizsācēju pulka // Liesma (Valmiera), 1984, 29.IX.
  • Blahina, Ilze.  PēterisBalodis : [GleznotājaP.Baloža 100.dzimšanas diena]  Literatūra un Māksla, 1967, 19.aug., 15.lpp.
  • Burtnieki : notikumi, atmiņas, cilvēki / materiālus vācis un kārtojis Anatolijs Kindzulis ; sagat. iesp. Anna Tropa ; pēcv. V.Zālīte. – [B.v.] : Burtnieku pagasta padome, 2008. – 240 lpp.