Novadpētniecība / Novadnieki / Mākslinieki / Bazankurs Filips (Bazancourt)

Bazankurs Filips (Bazancourt)

Dzimis:1721. gadā Valmieras apriņķī
Miris:1781. gada 18. novembrī
Darbības joma:daiļamatniecība
Saistība ar novadu:Dzīvojis Valmierā. 1752. gadā iestājies jaunizveidotajā Valmieras apvienoto amatu cunftē.

Dzīve un radošā darbība

Bazankūrs (Bazancourt) Fīlips Johans dzimis 1721. gadā. Bazankūra vectēvs ieceļojis no Francijas un strādājis par deju skolotāju Tērbatā un Pērnavā. Tēvs – kambarsulainis, vēlāk – tirgotavas īpašnieks Valmierā. Mācījies K.Deja darbnīcā Rīgā (1736 – 41). No 1745 nodarbojies ar amatu patstāvīgi. 1749 ieguvis Valmieras pilsoņa tiesības un salaulājies ar Annu Barbaru Ēbergu no Tērbatas. 1852 iestājies jaunizveidotajā Valmieras apvienoto amatu cunftē, 1768 – Pērnavas zeltkaļu cunftē par līdzmeistaru. No 1781 Bazankūra darbnīcu vadījusi un turējusi krogu viņa atraitne, pie kuras 1783 iestājies darbā dēls Gustavs Ādolfs Bazankūrs (1760 – 1815). Bazankūra darbiem, kas saglabājušies Valmieras un Rubenes luterāņu baznīcā, ir izteikti funkcionāls raksturs, skops dekors. Meistara zīme – iniciāļi PIB.
Sagat. V.Vilīte

Bazankūra darbiem, kas saglabājušies Valmieras un Rubenes luterāņu baznīcā, ir izteikti funkcionāls raksturs, skops dekors. Meistarazīme – iniciāļi PIB.

Avots:

  • Māksla un arhitektūra biogrāfijās / atbild. red. A.Vilsons: [3 sējumos]. – Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1995. – (“Latvija un latvieši”). 1.sēj. A – Kal. – 239 lpp. : il.,ģīm.  ISBN 5-89960-057-8