Benužs Aivars

Dzimis:1966. gada 13. jūnijā Rīgā
Darbības joma:daiļamatniecība
Saistība ar novadu:dzīvo Valmieras novada, Kauguru pagastā
Aivars Benuzs

Dzīve un radošā darbība

Benužs Aivars dzimis 1966.gada 13.jūnijā Rīgā.

Tēvs – šoferis, māte – mašīnrakstītāja. Beidzis Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolas Metālapstrādes nodaļu (1986), Tallinas Mākslas universitātes metālmākslas nodaļu (1994); diplomdarbs – bronzā lietu trauku grupa „Vēdera svētki” (vad. L.Linnaka). izstādēs piedalās kopš 1992. Nozīmīgākās grupu izstādes Rīgā: „Rīga-Tallina-Rīga”, „Otrā daba” (abas 1995), „Trešā daba” (1996, 1999), „Klusā daba” (1998), „JAM” (kopā ar M.Brasliņu, J.Kupšu), „Manipulators” (abas 2001) u.c. Personālizstādes: Tallinā (1994, „Vēdera svētki”), Rīgā (1994, „Garām ejot”, „XXX”; 1998, „Spīdoši pelēkais II”), Valmierā (1998, „Spīdoši pelēkais”), Limbažos (1999, Spīdoši pelēkais III”). Strādājis Lovīsas mākslinieku centrā Somijā (1996, arī personālizst.). Mākslinieku savienības biedrs kopš 1997.
Daiļrades sākumā gatavojis rotaslietas un traukus ar antropomorfiem motīviem. Rotaslietas darinājis no sudraba, krāsainā metāla, papildinājis ar gatavām tehniskām formām (santehnikas elementi rotu kolekcijā „Ceturtā atmoda”, 1993). Virsmas apstrādē lietojis kodinājumu, slīpējumu u.c. tehnikas. Rotaslietas reizēm eksponējis kā tematiska ansambļa sastāvdaļu (rotaslietu un trauku grupa „Vēdera svētki”, 1994), ar tām piedalījies modes skatēs. Vēlākajā periodā pievērsies lielformāta objektu darināšanai, izmantojot rūpnieciski ražotu priekšmetu – skārda trauku formas. Pēdējos gados darinājis cinkota skārda sienas kompozīcijas ar rūsējuma, slīpējuma, pulējuma, krāsojuma u.c. virsmas faktūras kontrastiem („Mežs, 2000; „Maģiskās acis”, 2001).
Sagat. I.Martinsone

Foto: https://www.eliesma.lv/vieno-patiesa-ciena-un-draudziba

Avots:

 • Māksla un arhitektūra biogrāfijās : enciklopēdija / māksl. Aleksandrs Busse. 4.sēj. V-Ž. – Rīga : A/S “Preses nams”, 2003. – 304 lpp. : il. – (Latvija un latvieši).  Personu rād.: 266.-302.lpp. ISBN 9984-00-457-0.

Analītika:

 • Mežaka, Maija  Aivara Benuža “Spīdoši pelēkais” atklāj Mākslas dienas : [Metālmāksl. izst. Valmieras Novadpētn. muzejā]  Liesma, 1998, 18.apr. 5.lpp.
 • Marcinkeviča, Līga  No bleķiem iznāk māksla : [Par metālmāksl. Aivara Benuža izst. galerijā “Pelēkais balodis”]  // Jaunā Avīze, 1998, 16.okt. 8.lpp.
 • Lūse, Agrita.  Sacerējums uz skārda : [Par metālmāksl. Aivaru Benužu ]//  Jaunā Avīze, 1998, 27.apr. 5.lpp.
 • Daiņa, Īrisa  Divi žanri, divi rokraksti : [par Aivara Benuža gleznojumu uz skārda un Mārtiņa Dāboliņa ainavu izst. Limbažu novadpētn. muzejā]  // Auseklis, 1999, 2.marts 5.lpp.
 • Drēziņš, Artis,.  Vēja rādītājs kā mājas zīme : [par māksl. Aivara Gulbja, Aivara Benuža, Uģa Trautmaņa veidotajiem vēja rādītājiem Agijas Sūnas galerijā] / tekstā stāsta A.Sūna.// Lauku Avīze, 2001, 2.jūn. 9.lpp. ISSN 1407-3331. ( Mājas viesis ).
 • Lāce, Anita.  Pieskarties un izbaudīt : [par gaidāmo fotogr. Andas Krauzes personālizstādi “Pieskāriens” un metāldizainera Aivara Benuža projektu “Gaismas ātrums” mākslas galerijā “Laipa” Valmierā] //  Liesma, Nr.126 (2008, 19.aug.), 5.lpp. ISSN 1691-0397.
 • Jurāne, Valda.  No siltuma līdz vēsumam : [par multimāksl. Daiņa Saulīša un metālmāksl. Aivara Benuža kopizstādi “No siltuma līdz vēsumam” galerijā “Laipa” Valmierā] //  Liesma, Nr.175 (2006, 10.nov.), 8.lpp. ISSN 1691-0397.
 • Leitis, Aivars.  Jubilejas rasols kā taisnākās ierindas demontāža : [par māksl. Aivara Benuža metāla darbu izstādi “Jubilejas rasols” Valmieras Valsts ģimnāzijas mākslas galerijā “Leduspagrabs”] //   Liesma, Nr.1 (2010, 2.janv.), 7.lpp. ISSN 1691-0397.
 • Leitis, Aivars.  Aivara Benuža izstāde Valmieras muzejā : [par metālmāksl. un viņa jaunāko darbu izstādi Valmieras muzejā] / Aivars Leitis.  Liesma, Nr.165 (2012, 19.okt.), [1.]lpp. : ģīm. ISSN 1691-0397.
 • Dukure, Gita  Vidzemes metālmāksla Lietuvā : [par metālmāksl. Aivara Benuža dalību Viļņas Mākslas akadēmijas Telšu pilsētas galerijas organizētajā simpozijā un izstādē “Metāla Metamorfoze”] //  Liesma, Nr.151 (2014, 30.sept.), 9.lpp. : ģīm. ISSN 1691-0397
 • Leitis, Aivars,  Aivara Benuža spēka virpuļi galerijā “K2” : [par Valmierā augstākās mākslas galerijas “K2” atklāšanu Valmieras Mākslas vidusskolā ar māksl. un skolotāja A.Benuža izstādi] //  Liesma, Nr.70 (2014, 8.maijs), 7.lpp. : ģīm. ISSN 1691-0397