Birzgalis Reinis

Dzimis:1907. gada 3. jūnijā Valmieras apriņķī, Burtnieku pagastā Zvārtes rentes pusmuižā
Miris:1990. gada 31. maijā Bostonā, ASV
Darbības joma:grafiķis, aktieris, režisors
Saistība ar novadu:mācijās Valmieras privātģimnāzijā
Birzgalis Reinis

Dzīve un radošā darbība

Dzimis 1907. gada 3. jūnijā Valmieras apriņķī, Burtnieku pagastā Zvārtes rentes pusmuižā.

Lauksaimnieka dēls. Beidzis Valmieras privātģimnāziju. Pēc dramaturģijas kursu beigšanas strādājis Dailes teātrī, kur atveidojis galvenokārt komiskas lomas. Mākslā popularitāti ieguvis ar tautasdziesmu ilustrācijām (tuša, akvarelis) žurnālā „Atpūta”. 1943 izdevis grāmatu ar 495 zīmējumiem „Latvju dainas Reiņa Birzgaļa ilustrācijās” (1971 ASV, 1990 Rīgā). 1944 emigrējis uz Vāciju; bijis Eslingenes latviešu teātra aktieris. 1950 pārcēlies uz ASV. Bijis viens no Amerikas latviešu teātra Bostonas ansambļa dibinātājiem un vadītājiem (no 1951). Ilustrējis T.Zeltiņa, J.Širmaņa, R.Skujiņas u.c. autoru bērnu grāmatas. Zīmējis šaržus, karikatūras laikrakstam „Laiks”, „Latvija Amerikā”, izdevis karikatūru krājumu „Letiņš trimdā” (1977). Zīmējumi asprātīgi, labsirdīga humora pilni, dažkārt izmantotas arī alegorijas, zemteksti. Sarakstījis atmiņu grāmatu „Šoreiz bez grima” (1981) un rokasgrāmatu “Grimēšanas pamācības” .
Sagat. I.Ņefedova
7.06.1997.gadā dzimtajās mājās ” Zvārtēs” atklāta piemiņas plāksne.

Foto: https://www.literatura.lv/personas/reinis-birzgalis

Avoti:

 • Māksla un arhitektūra biogrāfijās / atbild. red. A.Vilsons: [3 sējumos]. – Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1995. – (“Latvija un latvieši”). 1.sēj. A – Kal. – 239 lpp. : il.,ģīm.  ISBN 5-89960-057-8
 • Birzgalis, Reinis,  Šoreiz – bez grima : atmiņas / Reinis Birzgalis ; Reiņa Birzgaļa ilustrācijas. Rīga : Liesma, 1992. 186, [1] lpp., [32] lpp. il. : il. ; 21 cm. ISBN 541001006X.
 • Birzgalis, Reinis,  Latvju dainas Reiņa Birzgaļa ilustrācijās / [Jāņa Aneraudaiev.]. Rīga : Liesma, 1990. 167 lpp. : il. ; 20 cm.
 • Birzgalis, Reinis,  Letiņš trimdā : kopoti darbi un nedarbi / Reinis Birzgalis. [Bruklina] : Grāmatu draugs, 1977. 173 lpp. : il. ; 23 x 16 cm
 • Birzgalis, Reinis,  Reiņa Birzgaļa grimēšanās pamatmācība / Reiņa Birzgaļa ilustrācijas. Čikāga : Otto Krolla izdevniecība, 1957. 113, [2] lpp. : il. ; 16 cm.
 • Māksla un arhitektūra biogrāfijās / atbild. red. A.Vilsons: [3 sējumos]. – Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1995. – (“Latvija un latvieši”). 1.sēj. A – Kal. – 239 lpp. : il.,ģīm.  ISBN 5-89960-057-

Analītika:

 • Liepnieks, Laimonis.  “Esmu jums atklājies kā atvērta grāmata…” : [Valmieras raj. Burtnieku] Novadnieka akt. un graf. Reiņa Birzgaļa [1907-1990] piemiņai / tekstā R.Birzgaļa vēstules L.Liepniekam.  Liesma, 1991, 26., 28.jūn
 • Kainaizis, Vents.  Reinis Birzgalis, tas lielais zobgalis : [Par latv. humoristu (1907-1990) / Il. R.Birzgalis].  Rīgas Balss, 1994, 4.febr. — 15.lpp.
 • Pamše, Kārlis.  Kas man ir Latvija? : [Par latv. izcelsmes akt. un grafiķi (ASV) Reini Birzgali / Kārlis Pamše ; Tekstā R.Birzgaļa atmiņas].  Izglītība, 1990, 8.aug., 8.-9.lpp.
 • Briedis, Andris.  Daudziem talantiem – 100 : [sakarā ar gaidāmajiem māksl., aktiera, rež. Reiņa Birzgaļa (1907-1990) 100.dz.d. atceres pasākumiem Burtniekos (Valmieras raj.)] / Andris Briedis ; ar R.Birzgaļa zīm..  Liesma, Nr.77 (2007, 23.maijs), 6.lpp. : zīm. ISSN 1691-0397.
 • Birzgalis, Reinis.  Reinim Birzgalim 101 : [fragm. no teātra aktiera, ilustratora, karikatūrista (1907-1990) grām. “Šoreiz – bez grima. Atmiņas” : sakarā ar 101.dz.d.] / Reinis Birzgalis.  Dadzis, Nr.7 (2008), 16.-17.lpp. : ģīm. ISSN 1691-2519.
 • Galiņš, Ivars.  Reiņa Birzgaļa dzīvās tautasdziesmas : Draudzīgais aicinājums Bostonā : [par Bostonas Latviešu skolas rīkoto pasākumu (ASV)] / Ivars Galiņš.  Laiks, Ņujorka, Nr.7 (2012, 11./17.febr.), 7.lpp. : il. ISSN 1089-8832
 • Rokpelnis, Alberts,  Kāda Vidzemes bērna atmiņas par 1914.gadu : [par aktieri, grafiķi, karikatūristu Reini Birzgali (1907-1990) un viņa atmiņām par Pirmā pasaules kara sākumu Vidzemē] / Alberts Rokpelnis ; tekstā fragm. no R.Birzgaļa grām. “Šoreiz bez grima” ; ar R.Birzgaļa zīm..  Liesma Piel. “Valmierietis”, Nr.148 (2014, 24.sept.), 6.lpp. : ģīm., zīm. ISSN 1691-0397


Bibliogrāfija:
Pamše K. Kas man ir Latvija? // Izglītība, 1990, 8.VIII.

Elektroniskie resursi:

http://zagarins.net/jg/jg52/JG52_Streips_Birzgalis.htm

http://zagarins.net/jg/jg61/JG61_Streips-Birzgalis.htm