Cepurīte Vera

Dzimusi:1915. gada 17.aprīlī Valmieras apriņķa Kokmuižas pagastā
Mirusi:1993. gada 26.dec. Rīgā
Darbības joma:ādas apdares māksliniece
Cepurite Vera

Dzīve un radošā darbība

Dzimusi gada 17.aprīlī Valmieras apriņķa Kokmuižas pagastā. 1934 beigusi Cesvaines ģimnāziju. 1936 – 40 mācījusies Rīgas valsts daiļamatniecības vidusskolā Ādas darbu un grāmatsiešanas nodaļā pie V.Zostas, A.Purmaļa, A.Dzērvīša. 1944 – 72 strādājusi Rīgas lietišķās mākslas vidusskolā, apmācot ādas mākslas un grāmatsiešanas specialitātēs gandrīz visus republikā pazīstamākos vecākās un vidējās paaudzes māksliniekus. Izstādēs piedalījusies no 1960. Darbi eksponēti republikas, bij. PSRS, kā arī ārzemju mākslas izstādēs. Mākslinieces 70 gadu jubilejā 1985 Rīgā noorganizēta Cepurītes un viņas audzēkņu darbu izstāde. Mākslinieku savienības biedre no 1967. Daiļradē Cepurīte akcentējusi materiāla savdabīgās, estētiskās kvalitātes, pakļaujot tām atturīgu rotājumu un krāstoni. Viena no pirmajām sākusi strādāt ar cūkādas šķeltni, meklējot jaunas rotājošās iespējas (ādu dedzināšana, krokošana, faktūru mozaīkas veidošana). Cepurītes iesietās grāmatas (A.Kivi „Septiņi brāļi”, Š. de Kostēra „Leģenda par Pūcesspieģeli”) pieder pie 60. – 70. gados ādā iesieto grāmatu labākajiem paraugiem.
Sagat. B.Sturme

Avots:

  • Māksla un arhitektūra biogrāfijās / atbild. red. A.Vilsons: [3 sējumos]. – Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1995. – (“Latvija un latvieši”). 1.sēj. A – Kal. – 239 lpp. : il.,ģīm.  ISBN 5-89960-057-8.

Analītika:

  • Vera Cepurīte : [Māksl. : 1915-1993 : Nekrologs]    Paraksts: Ādasmākslinieki  Literatūra un Māksla, 1994, 7.janv.


Bibliogrāfija:

  • Sturme B. Ādas plastikas meistare // Lit. un Māksla, 1970, 6.XI.