Daliņš Ivars

Dzimis:1938. gada 29.aprīlī Valmierā
Darbības joma:arhitekts

Dzīve un radošā darbība

Sportista Jāņa Daliņa dēls. Studējis Melburnas Karaliskajā tehnoloģijas institūtā un Melburnas universitātē, ieguvis arhitektūras bakalaura grādu (1963). Strādājis Austrālijas arhitektūras firmās Sidnejā („Joseland & Gilling”) un Melburnā („Don H.Fulton”). Nozīmīgākais darbs: alumīnija ražošanas sabiedrība Veipā, Austrālijas ziemeļu daļā, pasaules lielākajā alumīnija rūdu krājumu rajonā. Veipas pilsēta plānota 10 tk iedzīvotājiem un ietver industriālo, dzīvojamo un apkalpes kompleksu. Celtniecība sākta 1971. Daliņš ir Austrālijas Karaliskā arhitektu institūta biedrs.
Sagat. V.Apsītis

Avoti:

  • Māksla un arhitektūra biogrāfijās / atbild. red. A.Vilsons: [3 sējumos]. – Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1995. – (“Latvija un latvieši”). 1.sēj. A – Kal. – 239 lpp. : il.,ģīm.  ISBN 5-89960-057-8.
     

Analītika:
Pagodkins, Mārtiņš  Tik pie Gaujas vēlos būt. : [par Pasaules latviešu Trīs zvaigžņu spēlēm Valmierā] / tekstā stāsta spēļu dalībn. Ivars Daliņš, ArvīdsPošeiks, JānisRobiņš [u.c.].  Sports, 1993, 21.jūn. [1.], 3.lpp. ( Piel. “Sports Latvijā un pasaulē” ; Nr.17 ).