Novadpētniecība / Novadnieki / Mākslinieki / Endzelīna Līvija

Endzelīna Līvija

Dzimusi:1927. gada 30. oktobrī Rīgā
Mirusi:2008. gada 28. martā
Darbības joma:gleznotāja
Saistība ar novadu:Dzīvojusi Rūjienā. 1946. gadā beigusi Rūjienas vidusskolu ar zelta medaļu.
Livija Endzelina

Dzīve un radošā darbība

Dzimusi valodnieka Jāņa Endzelīna un literātes un skolotājas Martas Grimmas ģimenē. Bijusi precējusies ar gleznotāju Uldi Zemzari, dēls Imants Zemzaris un mazdēls Ingmārs Zemzaris – mūziķi. Studējusi Latvijas Valsts Universitātes Arhitektūras fakultātē (1946 – 48), Latvijas Valsts Mākslas akadēmijā (1948 – 53, ar pārtraukumiem, izstājusies slimības dēļ). Izstādēs piedalījusies kopš 1960; personālizstādes Tartu (1973), Koknesē (1982), Mālpilī (1983), Valmierā (1986), Rīgā (1992, kopā ar B.Bērziņu). Mākslinieku savienības biedre kopš 1964. LPSR nopelniem bagātā mākslas darbiniece (1989).
Savrupa ceļa gājēja latviešu glezniecībā. Gleznojusi portretus („Tēva portrets”, 1964; „Pašportrets”, 1967; „Ornitologa K.Griguļa portrets”, 1969 – 73). Liela nozīme 70. gados žurnāla „Karogs” mākslinieciskā koptēla veidošanā Endzelīnas zīmētajiem rakstnieku un kultūras darbinieku portretiem. Izcila kluso dabu meistare. Skrupulozi, ar pietāti attēlojusi dažādus priekšmetus savās klusajās dabās: veca gravīra, seni folianti, apsūbējis miezeris, arī vienkāršas etnogrāfiskas formas – tie vienlaikus ir gan konkrēti priekšmeti, gan estētiski tulkojami simboli un jēdzieni. Tematikas ziņā atkārtoti risinājusi laika problēmu, kas sižetiski izpaužas ar dažādām pulksteņu variācijām viņas darbos. Priekšmetiskums, materialitāte un vieliskums varētu kļūt par pārāk akcentētu izteiksmes veidu, ja gleznotie priekšmeti nebūtu piesātināti ar augstu garīguma pakāpi.
Apbalvota ar galveno prēmiju Viļņas glezniecības triennāles izstādē (1969).


Sagat. I. Burāne

Foto: Līvija Endzelīna (timenote.info)

Avoti:

 • Māksla un arhitektūra biogrāfijās / atbild. red. A.Vilsons: [3 sējumos]. – Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1995. – (“Latvija un latvieši”). 1.sēj. A – Kal. – 239 lpp. : il.,ģīm.  ISBN 5-89960-057-8.
 • Līvija Endzelīna : darbu kolekciju zinātniskais katalogs / [sastādītāja M. Markēviča]. Rīga : Doma, 2000 64 lpp. ; 29 cm ISBN 9984926281.
 • Savickis, Pēteris,  Līvija Endzelīna / P. Savickis ; [redkolēģija: S. Cielava … [u.c.] ; U. Zemzaris (atb. red.) ; L. Baloža … [u.c.] fotoreprodukcijas] ; Latvijas PSR Mākslinieku savienība. Rīga : Zinātne, 1987 108, [2] lpp. : il., portr. ; 22 cm.
 • Līvija Endzelīna. Glezniecība : (katalogs) / Valmieras novadpētniecības muzejs ; [P. Savicka teksts]. Valmiera, 1986 [12] lpp. : il. ; 20 x 24 cm.
 • Līvija Endzelīna. Gleznas : izstādes katalogs / Stučkas vēstures un mākslas muzejs ; [P. Savicka ievads]. [Stučka : b.i.], 1982. [12] lpp. : il. ; 26 cm.

Analītika:

 • Briekmane, Andra.  Tuvāk dabai un Dievam : [par garīdznieku, pianistu, komp., tulk. Ingmaru Zemzari, viņa vecākiem Imantu Zemzari, Ingrīdu Zemzari, vecvecākiem Uldi Zemzari, Līviju Endzelīnu (1927-2008), vecvectēvu Jāni Endzelīnu (1873-1961)] / Andra Briekmane ; tekstā stāsta I.Zemzaris.  Ievas Stāsti, Nr.7 (2012, 30.marts/12.apr.), [24.]-28.lpp. : ģīm. ISSN 1691-1857.
 • Beinerte, Vija.  Inmemoriam. Līvija Endzelīna : [gleznotājas (1927-2008) piemiņai] / Vija Beinerte.  Latvijas Avīze, Nr.85 (2008, 28.marts), 8.lpp. : ģīm. ISSN 1691-1229.
 • Līvija Endzelīna : [gleznotājas (1927-2008) piemiņai] / Ingrīda Burāne.  Kultūras Forums, Nr.13 (2008, 4./11.apr.), 12.lpp. : ģīm. ISSN 1691-1946.
 • Zemzare, Ingrida.  Līvija Endzelīna : [gleznotājas (1927-2008) piemiņai] / Ingrida Zemzare.  Diena, Nr.74 (2008, 29.marts), 19.lpp. : ģīm. ISSN 1407-1290.
 • Lamberga, Dace,.  Līvija Endzelīna : [par gleznotāju]  Latvju Māksla (Rockville), 1999, Nr.25 2570.-2573.lpp. il.
 • Muižniece, Rūta  Līvija Endzelīna glezno paliekošo un zūdošo : [Sakarā ar māksl. personālizst. Valsts Mākslas muzejā]  Diena, 1998, 14.febr. [1.], 14.lpp.
 • Krieviņa, Māra.  Valmierā Līvijas Endzelīnas gleznas skatot : [Dzeja]  Liesma, 1986, 17.maijs.

Bibliogrāfija:

 • Savickis P. Līvija Endzelīna. R., 1987.

Saites: