Novadpētniecība / Novadnieki / Mākslinieki / Hirte Valters Jānis

Hirte Valters Jānis

Dzimis:1913. gada 1. septembrī Mazsalacā
Miris:1983. gada 18. decembrī Mazsalacā
Darbības joma:koktēlnieks
Saistība ar novadu:Dzīvojis Mazsalacā. Ar kokgriešanu sācis nodarboties bērnībā. 60. gados darinājis praktiskus priekšmetus, no 70. gadiem vairāk kā 200 skulptūras, galvenokārt velnu un cilvēku figūras, kuras Hirte dēvēja par kloņģīšiem.
Hirte Valters

Dzīve un radošā darbība

Dzimis skursteņslauķa, ugunsdzēsēja ģimenē. Piedalījies 2. pasaules kara cīņās vācu armijas pusē. 1949-1967 strādājis par mežstrādnieku, kurinātāju, līdz 1973 par atslēdznieku. Ar kokgriešanu sācis nodarboties bērnībā. 60. gados darinājis praktiskus priekšmetus, no 70. gadiem vairāk kā 200 skulptūras, gk. velnu un cilvēku figūras, kuras Hirte dēvēja kloņģīšiem. Atveidojis Latvijas un citu zemju kultūras darbiniekus. Tēliem piemīt smagnēji stāvi, izteiksmīgi, reizēm groteski sejas vaibsti, īpatnēji uzirdināta virsma. Izmantojis dažādas koku sugas, visbiežāk vētras nolauzto Tūteres upurozolu.
Izstādēs piedalījies no 1968. Personālizstādes Dolē (1982), Rīgā (1983), Valmierā (1983), Pērnavā (1985), vairākkārt Mazsalacā (70. – 80. gados). Tautas daiļamata meistars (1983). Darbi eksponēti Hanzas dienu izstādē Zvollē (Nīderlandē, 2000), izmantoti mākslas filmā „Mans draugs – nenopietns cilvēks” (1975, rež. J.Streičs). 1990 Mazsalacā iekārtots Hirtes piemiņas muzejs.

Sagatavojis J. Kalnačs

Foto: https://www.wikiwand.com/lv/Hirte

Avoti:

 • Māksla un arhitektūra biogrāfijās : enciklopēdija / māksl. Aleksandrs Busse. – Rīga : A/S “Preses nams”, 2003. – 304 lpp. : il. – (Latvija un latvieši). – Personu rād.: 266.-302.lpp.

        4.sēj. V-Ž. – (209.lpp)

 • Hirte, Valters,  Ja patiesību varētu teikt– / Valters Hirte ; publicēšanai sagat. Jānis Kalnačs ; [māksl. Elīza Vanadziņa]. Rīga : AGB, 2000. 192 lpp. , [32] lpp. il. ; 17 x 15 cm. ISBN 9984663159.
 • Bērziņš, Jānis,  Sapnis par mīlestību : ceļvedis kokgriezēja filozofa Valtera Hirtes pasaulē = Dreamaboutlove : guideintheworldofthewood-carverandphilosopher Valters Hirte = Traumvon der Liebe : EinblickindieWeltdesHolzhauersunddesPhilosophen Valters Hirte. Mazsalaca : I/U “Saletsa”, [1995]. 15 lpp. : il.

Saites:

Analītika:

 • Kalniņa, Ilze  Velniņu meistars un peļu māja : [par tūrisma objektiem Mazsalacā]  ; tekstā stāsta muzeja direktore Vija Rozenberga. //  Liesma, Nr.106 (2014, 11.jūl.), 6.lpp. : ģīm. ISSN 1691-0397
 • Mitāne, Ilze  Hirtes skulptūriņas atgriezušās mājās : [par kokgriezēja Valtera Hirtes (1913-1983) grebto skulptūru atgriešanos Mazsalacas novada muzejā] ; tekstā stāsta muzeja direktore Vija Rozenberga //  Mazsalacas Novada Ziņas, Nr.10 (2014, nov.), [1.]lpp
 • Hirtem un viņa kloņģīšiem – gadsimts : [par Mazsalacas māksl., koktēlnieku Valteru Hirti (1913-1983) : sakarā ar 100.dz.d.]  // Mazsalacas Novada Ziņas, Nr.7 (2013, aug.), [1.]lpp.
 • Izcēla saulītē : [par Mazsalacas māksl., kokgriezēju Valteru Hirti (1913-1983) : sakarā ar 100.dz.d.] / tekstā stāsta kultūras darbiniece, Latvijas Kultūras fonda Ziemeļvidzemes biroja vadītāja Nellija Nurmika. //  Mazsalacas Novada Ziņas, Nr.7 (2013, aug.), 2.lpp. : ģīm.
 • Mitāne, Ilze  Valtera Hirtes siltajā elpā : [par koktēlnieka (1913-1983) 100.dz.d. svinībām Mazsalacā] ; tekstā V.Hirtes izteikumi.  // Liesma, Nr.[141] (2013, 6.sept.), 9.lpp. : ģīm. ISSN 1691-0397.    Laikr. Nr. uzrādīts kļūdaini: 137.
 • Mitāne, Ilze  Gaidīsim ciemos Hirtes simtgadē! : [par koktēlnieku Valteru Hirti (1913-1983) : sakarā ar 100.dz.d. velt. pasākumiem Mazsalacā] //  Liesma, Nr.136 (2013, 29.aug.), 12.lpp. : ģīm. ISSN 1691-0397.
 • Smiļģe, Ausma.  Dzimtas turpina dabas iesākto : [par Mazsalacu un koktēlnieka Valtera Hirtes (1913-1983) radošo mantojumu] //  Zemgale, Nr.6 (2012, 13.janv.), 4.lpp. ISSN 1407-947X
 • Liepiņa, Gaida.  Mazsalacā svinēs velnu meistara jubileju : [par koktēlnieka Valtera Hirtes (1913-1983) 90.dz.d. atzīmēšanu Mazsalacā (Valmieras raj.)] //  Diena, Nr.202 (2003, 30.aug.), 4.lpp. ISSN 1407-1290.
 • Ilgaža, Malda.  Katrā cilvēkā sēd velns un eņģelis : [par koktēln. Valtera Hirtes (1913-1983) velna figūru kol. Mazsalacas muzejā (Valmieras raj.)] ; tekstā stāsta muzeja direkt. Vija Rozenberga //  Alūksnes Ziņas, Nr.73 (2002, 29.jūn.), 5.lpp.
 • Mežaka, Maija  Mazsalacas novada muzejā, [kokgriezēja] Valtera Hirtes kloņģīšu valstībā : [sakarā ar Mazsalacas novada muzeja atklāšanu (Valmieras raj.)]  // Liesma, 2000, 3.maijs 4.lpp.
 • Bankovskis, Pēteris.  Valters Hirte – liela stila cilvēks : [par Jāņa Kalnača publ. sagatavoto koktēlnieka  Valtera Hirtes (1913-1983) grāmatu “Ja patiesību varētu teikt…”]  Diena, 2000, 18.aug. 11.lpp. ISSN 1407-1290.
 • Puķe, Ieva  Kloņģīšu meistara darbnīca : Mazsalacietis [kokgriezējs] Valters Hirte [1913-1983] izgriezis 400 neatkārtojamu figūriņu  Diena, 1998, 14.aug. 2.lpp. ( Piel. “Izklaide. Radio. TV” ).
 • Kalnačs, Jānis  Valtera Hirtes kloņģīši Nīderlandē : [sakarā ar piedalīšanos 20.Hanzas dienu izst. Zvollē]  Liesma, 2000, 26.maijs 4.lpp.
 • Kalnačs, Jānis  Mazsalacas patiesības teicējs jeb Par kādu lēni tapušu izdevumu : [par koktēln. Valtera Hirtes (?-1983) grām. “Ja patiesību varētu teikt…”]  Literatūra un Māksla Latvijā, 2000, 27.apr. [1.]lpp.
 • Kalnačs, Jānis  Mazsalacas velnu vīrs un Tūteres ozols : [par koktēln. Valteru Hirti (1913-1983) : sakarā ar 80.dz.d.]  Liesma, 1993, 7.sept. 3.lpp.
 • Kalnačs, J.  Jenku kapukalns un Hirtes velns : [Par kokgriezēju Valteru Hirti : 1913-1983] / Tekstā V.Hirtes autobiogr. atmiņas.  Liesma, 1986, 5.apr.
 • Hirte, Valters.  Valtera Hirtes kloņģīši : [No pašdarb. koktēln. (1913-1983) piez. par saviem darbiem] / Ar J.Kalnača iev. ; Materiālu sagat. A.Jakubāns, J.Kalnačs.  Literatūra un Māksla, 1985, 27.dec., 8.-9.lpp.


Bibliogrāfija:

 • Bērziņš J. Sapnis par mīlestību, 1995.
 • Hirte V. Ja patiesību varētu teikt… [J.Kalnača ievads], 2000.
 • Lāce A. Redzu koku, kāds tas būs // Liesma, 1983, 13.IV.
 • Skrīna T. Kabatas ar kaltiņiem // Turpat, 1987, 9.VI.
 • Katalogs: 1983.