Kalnačs Jānis

Dzimis:1956. gada 9.martā Rīgā
Darbības joma:filologs, mākslas zinātnieks
Saistība ar novadu:Dzīvojis Valmierā. No 1979 Valmieras rajona Kultūras pieminekļu aizsardzības inspektors, kopš 1980 arī Valmieras bērnu mākslas skolas mākslas vēstures skolotājs. Organizējis Valmieras novada arhitektūras un mākslas pieminekļu izpēti un restaurāciju. Vadījis koktēlnieka V. Hirtes sabiedriskā muzeja iekārtošanu Mazsalacā.
Kalnacs Janis

Dzīve un radošā darbība

Māte Biruta Kalnača – filoloģijas zinātņu kandidāte, tēva brālēna dēls Andrejs Kalnačs – grafiķis. Beidzis LV Universitātes Filoloģijas fakultāti (1979); diplomdarbs – „Groteska kā pasaules izziņas un atspoguļošanas veids” (vad. G.Bībers). No 1979 Valmieras raj. Kultūras pieminekļu aizsardzības inspektors, kopš 1980 arī Valmieras bērnu mākslas skolas mākslas vēstures skolotājs. Organizējis Valmieras novada arhitektūras un mākslas pieminekļu izpēti un restaurāciju. Vadījis koktēlnieka V.Hirtes sabiedriskā muzeja iekārtošanu Mazsalacā. Publicē darbus kopš 1979. Mākslinieku savienības biedrs kopš 1989. Rakstījis komentārus un izvēlējies vēsturisku ilustrāciju materiālu P.Rozīša romānam „Valmieras puikas” (1988). Daudzus gadus pētījis mākslinieka K. Padega dzīvi un daiļradi, kā arī vidi, kurā mākslinieks dzīvojis. Sastādījis A.Čaka dzejoļu un K.Padega zīmējumu grāmatu „Rīga. 30. gadi” un rakstījis tai ievadu (1985). Sarakstījis monogrāfiju par K.Padegu „…arī sapņu zīmētājs” (publicē. 1993), tās fragmenti „Ielaušanās”, „Avots” un „Sarkano smieklu laiks” publicēti laikr. „Literatūra un Māksla” (1988). Sarakstījis arī kataloga „Wegbereiter der Groteske in der Lettischen Kunst (Leben und Werk des Kārlis Padegs) – Unerwartete Begegnung lettische Avantgarde 1910 – 1935” ievadu (Rietumberlīne, 1990). Publikācijās ir plašs lietpratīgi atlasīts faktu materiāls, izkopta literārā valoda, izsmalcināts esejiskās izteiksmes stils. ViA profesors Jānis Kalnačs 2011. gadā iegūst Dienas gada balvu kultūrā.


Sagatavojusi M. Markēviča

Fotot: https://ir.lv/2018/01/16/zudusa-meklejumos/

Avoti:

 • Māksla un arhitektūra biogrāfijās / atbild. red. A.Vilsons: [3 sējumos]. – Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1995. – (“Latvija un latvieši”). 1.sēj. A – Kal. – 239 lpp. : il.,ģīm.  ISBN 5-89960-057-8.
 • Kalnačs, Jānis,  Rīgas dendijs un autsaiders : Kārlis Padegs / Jānis Kalnačs ; [redaktore Kristiāna Ābele]. Rīga :Neputns, c2011 399, [1] lpp. : il. ; 31 cm. ISBN 9789984807874.
 • Valmiera. Senāpilsēta pie Gaujas = Valmiera. Old town at the river Gauja / [teksts, J. Kalnačs … [u.c.]]. Valmiera :Valmieras pilsētas pašvaldība, 2011. 63, [1] lpp. : il. ; 20 x 20 cm. ISBN 9789984493800.
 • Kalnačs, Jānis,  Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Valmieras rajonā / Jānis Kalnačs. Rīga : Neputns, 2010 255 lpp. : il., karte, plāni ; 23 cm. Mākslas pieminekļi Latvijā .ISBN 9789984807652.
 • Kalnačs, Jānis,  Rubenes draudze un baznīca, 1208-2008 / [teksta autors un sastādītājs Jānis Kalnačs ; redaktore un tulkotāja angļu valodā Kristiāna Ābele]. [Latvija] : Rubenes evaņģēliski luteriskā draudze, c2008. 40 lpp. : il. ; 21 cm.  Izdevuma digitāla versija pieejama LNB Digitālajā bibliotēkā. ISBN 9789984394695.
 • Kalnačs, Jānis,  Tēlotājas mākslas dzīve nacistiskās Vācijas okupētajā Latvijā, 1941-1945 / Jānis Kalnačs. Rīga : Neputns, c2005. 303 lpp., [40] lpp. iel. : il. ; 27 cm.  Izdevuma digitāla versija pieejama LNB Digitālajā bibliotēkā. ISBN 9984729613.
 • Kalnačs, Jānis,  Apceļosim Latvijas un Lietuvas pilis un muižas / Latvijas Piļu un muižu asociācija. [Rīga : Latvijas Piļu un muižu asociācija, c2005]. 40 lpp. : il., kartes ; 30 cm. ISBN 9984983412.
 • Valmiera : [ceļvedis / teksta aut. JānisKalnačs ;fotogr. AivarsBaltmanis … [u.c.]]. [Rīga] :Jumava, c2005. 47, [1] lpp. : il.,karte ; 24 cm. ISBN 9984059111.
 • Kalnačs, Jānis,  Valmieras Sv. Sīmaņa baznīca : 1283-2003 / [teksta autors un sastādītājs Jānis Kalnačs]. Valmiera : Valmieras Svētā Sīmaņa evanģēliskā draudze, [2003] 22 lpp. : il. ; 21 cm.  Izdevuma digitāla versija pieejama LNB Digitālajā bibliotēkā.
 • Kalnačs, Jānis,  Mākslas dzīve nacistu okupētajā Latvijā 1941.-1945. : promocijas darbs mākslas doktora grāda iegūšanai / Jānis Kalnačs. Rīga :LatvijasMākslasakadēmija, 2002. 235 lp. : il. ; 30 cm.
 • Hirte, Valters,  Ja patiesību varētu teikt– / ValtersHirte ; publicēšanai sagat. JānisKalnačs ; [māksl. ElīzaVanadziņa]. Rīga : AGB, 2000. 192 lpp. , [32] lpp. il. ; 17 x 15 cm. ISBN 9984663159.
 • Māksla un arhitektūra biogrāfijās / atb.red. Andris Vilsons : [3 sējumos]. – Rīga : Latvijas Enciklopēdija, 1996. – (Latvija un latvieši). 2.sēj. Kal – Rum. – 239 lpp. : il.  ISBN 5-89960-059-4.