Novadpētniecība / Novadnieki / Mākslinieki / Jansone-Zirnīte Anita

Jansone-Zirnīte Anita

Dzimusi:1945. gada 31. jūlijā Rīgā
Darbības joma:gleznotāja, grafiķe
Saistība ar novadu:Dzīvojusi Burtnieku pagastā. 2008 Dalība “Lāčplēšasvētku” 20 gadu atceres sarīkojumā Burtniekos. 2004–2009 Literatūras un mākslas sarīkojumu cikls Burtniekos. 1997–2000 Vada mākslas galeriju “A-Z” Burtniekos. 1988 Rīko mākslas darbu izsoles līdzekļu vākšanu Burtnieku baznīcai. Piedalās“ Lāčplēša svētku” veidošanā Burtniekos un citur Latvijā. 1985 Līdzdalība Burtnieku Novadpētniecības muzeja veidošanā.
Anita Jansone Zirnite

Dzīve un radošā darbība

Dzimusi strādnieku ģimenē. Vīrs Pēteris Zirnītis – dzejnieks.
Beigusi J.Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolu (1964), Latvijas Valsts Mākslas akadēmijas glezniecības nodaļu (1971); diplomdarbs – „Krastā” (vad. E.Kalniņš). Strādājusi par speciālo priekšmetu pedagogu Rīgas lietišķās mākslas vidusskolā (1971 – 81).
Izstādēs piedalās kopš 1968; nozīmīgākās personālizstādes Vestienā (1976), Mālpilī (1976), Daugavpilī (1978), Mazsalacā (1978), Ventspilī (1978), Bauskā (1978), Ogrē (1979), Valmierā (1980, 1982, 1984), Cēsīs (1980), Madonā (1980), Burtniekos (1983), Rīgā (1986, 1987, 1990), Erlangenē (VFR, 1986), Dobelē (1987), Valkā (1988). Mākslinieku savienības biedre kopš 1978. Viena no daudzpusīgākajām un ražīgākajām savas paaudzes māksliniecēm. Glezniecībā strādā visos žanros un dažādās tehnikās. Figurālās glezniecības darbos risina filozofiski piesātinātas tēmas, klusajās dabās izvēlas ikdienas priekšmetu grupējumus, kuros tiecas atklāt pasaules un lietu sakarību skaistumu. Lakoniski sižetu un izteiksmes līdzekļu izvēlē, tie pakļauti noskaņas, jūtu atklāsmes fiksēšanai. Galvenā nozīme krāsai, arī faktūrai, otas rakstam.
Stājgrafikā strādā ofortā; sarežģītās un daudznozīmīgās lapās liela nozīme stāstošam elementam, blīvam detaļu kārtojumam, kurās konkrēti tēli rosina plašu asociāciju, simbolu, alegoriju atšifrējumu. Raksturīgi vijīgu līniju ritmi, tehniskas sīkdetaļas, nozīme arī krāsai. Darina grāmatzīmes, regulāri piedalās ekslibru izstādēs. Grāmatzīmes veltītas gk. latviešu rakstniekiem, kultūras darbiniekiem, raksturīga pazīme – sarežģītas, stāstošas kompozīcijas, kas bieži vien ietvertas apļa formā. 60. gadu beigu un 70. gadu 1. pusē pievērsusies preses grafikai, darinājusi vinjetes un ilustrācijas žurnālā „Liesma”, „Zvaigzne”, „Padomju Latvijas Sieviete”. 70. gadu 2. pusē un 80. gadu sākumā daudz un regulāri strādājusi grāmatu mākslin. ietērpa izveidē (J.Baltvilka „Pa vidu vasara”, 1976; M.Čaklā „Minkuparks”, 1978; M.Zālītes „Vakar zaļajā zālē”, 1977; L.Zamaičas „Es, Lūcija Zamaič, un mani vārdi”, 1978; P.Zirnīša „Redzējumi”, 1979; A.Melnalkšņa „Tāda sirds”, 1982; P.Zirnīša „Bilžu grāmata par manu draugu Ķūķi, viņa draugiem un dažādiem piedzīvojumiem”, 1983).
Viena no savas paaudzes sabiedriski aktīvākajām māksliniecēm: darbojusies republikas radošās jaunatnes nometnēs, I.Ziedoņa dižkoku atbrīvotāju grupā, 80. gados veicinājusi kultūras dzīves attīstību Burtniekos.
Apbalvota ar diplomu 1. (1977) un 5. Baltijas republikas ekslibru biennālē Viļņā (1986), ar diplomu glezniecības konkurssizstādē „Arona” (1987).


Sagatavojusi I. Burāne

Foto: https://www.makslinieki.lv/profile/2497/

Avoti:

  • Māksla un arhitektūra biogrāfijās / atbild. red. A.Vilsons: [3 sējumos]. – Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1995. – (“Latvija un latvieši”). 1.sēj. A – Kal. – 239 lpp. : il.,ģīm.  ISBN 5-89960-057-8.
  • Jansone-Zirnīte, Anita,  Ķūķis iet gar jūru : krāsojamā bilžu grāmata / Anita Jansone-Zirnīte. Rīga : Mansards, c2013. [32] lpp. : il. ; 30 cm. ISBN 9789934120077.
  • Pēteris Zirnītis : atcerēs, dzejā, fotogrāfijās / [sastādītājas Andra Konste, Anita Jansone-Zirnīte]. [Rīga] : Nordik, c2004. 253, [3] lpp. : il. ; 25 cm. Dzejnieka laiks tēlos un attēlos . ISBN 9984751627.
  • Burtnieki : ezers, dzīve = Burtnieki : thelake, thelife / [izd. veidoja Anita Jansone-Zirnīte … [u.c.]]. Rīga : Nordik, 2003. [14] lpp. : il., kartes ; 24 cm. ISBN 9984675262.
  • Anita Jansone-Zirnīte Glezniecība : Paintings : [Izst. kat.], Rīga, 1990 Rīga [b.i.] 1990 [1] lp., saloc. [4] lpp.
  • Anita Jansone-Zirnīte glezniecība : grafika : darbu izstādes katalogs LPSR Mākslinieku savienība, LPSR Mākslas fonds Rīga LPSR Mākslas fonds 1986 32 lpp. il.

Saites:

Analītika:

  • Mežaka, Maija.  Anitas Jansones-Zirnītes ziedu stāsti : [par māksl. personālizstādi Burtnieku Kultūras centrā : sakarā ar Valmieras un Giterslo apriņķa (Vācija) sadarbības 20.gadadienu] / Maija Mežaka ; tekstā stāsta māksl. Anita Jansone-Zirnīte, mākslas pedagogi Antra Galzone, Jānis Galzons.  Liesma, Nr.97 (2012, 22.jūn.), 9.lpp. : ģīm. ISSN 1691-0397.
  • Jansone-Zirnīte, Anita.  Burtnieku Burulis – jau astotais : [par Burtnieku Rudens literatūras sarīkojumu Burtnieku Kultūras namā] / Anita Jansone-Zirnīte.  Liesma, Nr.159 (2011, 14.okt.), 7.lpp. ISSN 1691-0397.
  • Jansone-Zirnīte, Anita.  “Lauki ir cilvēka dzīves rupjmaize” : [saruna ar māksl., izd. “Nordik” dibinātāja, dzejnieka Pētera Zirnīša (1944-2001) atraitni] / Anita Jansone-Zirnīte ; pierakst. Andris Petrovs.  Vakara Avīze Vakara Ziņas, Nr.146 (2005, 5.jūl.), 11.lpp. ISSN 1407-4931.
  • Plauktiņa, I.  Zīmes un ainavas : [Par glezn. Anitas Jansones-Zirnītes darbu izst. “Ainavas – zīmes” galerijā “Laipa” Valmierā]  Liesma, 1996, 30.jūl.