Saukums Jānis

Dzimis:1890. gada 21. martā Valmieras apriņķī Vecates pagasta Sapatās
Miris:1936. gada 9. martā, apbedīts Mazsalacas kapos
Darbības joma:gleznotājs, grafiķis
Saistība ar novadu:Strādājis par zīmēšanas skolotāju Valmierā 1919. gadā. Darbojies Ziemeļvidzemes mākslinieku un literātu apvienībā (1918 – 1919)
Saukums Janis

Dzīve un radošā darbība

Beidzis Štiglica Centrālo tehniskās zīmēšanas skolu Pēterburgā. Strādājis par zīmēšanas skolotāju Valmierā (1919), Rīgas pilsētas amatniecības skolā, Rīgas skolotāju institūtā. Darbojies Ziemeļvidzemes mākslinieku un literātu apvienībā  (1918 – 1919), Neatkarīgo mākslinieku vienībā. Izstādēs piedalījies no 1922.
Darbojies glezniecībā (gk. akvareļa tehnikā), grāmatu grafikā (ilustrācijas pasakām „Dievs palīdz”, „Zemes dēls”, abas 1922; A.Melnalkšņa lasāmgrāmatai „Es lasu latviski”, 1922; grāmatai „Strauts”, 1924, u.c.), karikatūrā (satīr. izdevums „Rūgtās drapes”, „Lapsene”), darinājis grāmatzīmes, zīmējis tekstiliju metus. Rakstījis arī recenzijas par mākslas izstādēm.


Sagatavojusi G.Tidomane

Avoti:

  • Māksla un arhitektūra biogrāfijās : enciklopēdija. 3.sēj. R – V. – Rīga :Presesnams, 2000. – 255 lpp. : il. – (Latvijaunlatvieši).  ISBN 9984-00-361-2.
  • Saukums, Jānis,  Cik viegli zīmēt : palīgs vecākiem un skolotājiem / JānisSaukums.  3. izd. Rīgā : A. Gulbis, 1936. 20 lpp., [32] lp. il. ; 22 cm.

Saites:

  1. Leitis, Aivars Jānis Saukums. Dzīves un daiļrades tuvplāni (skatīt anotācijā)
  2. Leitis, Aivars Jānis Saukums. Dzīves un daiļrades tuvplāni (skatīt anotācijā)
  3. Leitis, Aivars Jānis Saukums. Dzīves un daiļrades tuvplāni (skatīt anotācijā)
  4. Leitis, Aivars Jānis Saukums. Dzīves un daiļrades tuvplāni (skatīt anotācijā)