Bibliotēkas 2. stāvā apmeklētāju rīcībā ir stacionārie datori ar interneta pieslēgumu. Interneta un datoru izmantošana ir bez maksas.

  • Stacionāros datorus lasītājs var izmantot divas stundas dienā. Par datora izmantošanas laika pagarināšanu jāinteresējas pie bibliotekāres.
  •  Pieejami datori (Nr.1., 2., 3., 4) ar datu apstrādes programmu PSPP.
  • Visā ēkā un tuvākajā apkārtnē nodrošināts bezvadu tīkls (WiFi). Tas pieejams bez maksas 24/7, izmantojot savu portatīvo datoru vai viedierīces .
  • LASĪŠANAS PALĪGIERĪCES CILVĒKIEM AR REDZES TRAUCĒJUMIEM

Datorlaika rezervēšana: bibl.info@va.lv, 64207226, 26664430 (Pieaugušo apkalpošanas nodaļā), 64222512, 26332241 (Bērnu apkalpošanas nodaļā) vai klātienē.